ทำนายฝัน 'อีเมล ( Email )'

ฝันเห็น ฝันว่า อีเมล ( Email ) ฝันว่าได้รับ หรือ ส่งอีเมล ให้ระวังคนที่เข้ามาขอความช่วยเหลือ ต้องศึกษาข้อมูล และ ความเห็นของคนอื่นประกอบด้วยว่าสมควรหรือไม่ จะมีเรื่องทำให้หวนคิดถึงเรื่องเก่า ๆ ระวังจะมีเรื่องเดือดร้อนใจ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'อีเมล ( Email )'

ฝันว่าได้รับ หรือ ส่งอีเมล ให้ระวังคนที่เข้ามาขอความช่วยเหลือ ต้องศึกษาข้อมูล และ ความเห็นของคนอื่นประกอบด้วยว่าสมควรหรือไม่ จะมีเรื่องทำให้หวนคิดถึงเรื่องเก่า ๆ ระวังจะมีเรื่องเดือดร้อนใจ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ม้าสีดำ เซรุ่ม ตกลงไปในบ่อ สมุด โพธิ์ กาบินเข้ามาในบ้าน เจ้าบ่าว เดินทาง คนตาย ผ้าสีขาว ตารอบตัว รดน้ำ พระราชินี ถือดอกบัวในมือ โดด หมาเลียขา ลูบท้องหญิงตังครรภ์ ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก หูแหว่ง องค์กฐิน เมฆลอยนิ่ง ไมโครโฟน ขี่วัว หมอดูดูลายมือ คนถูกฉีดยา ฝนตกระหว่างเดินทาง เจ้า ไพ่ เป็นคนผอมบาง ขวัญ กระบอกสูบลม กีฬา นกยูงรำแพน ขี้เกียจ หยก เดินอยู่ในสุสาน ผ้าห่มที่ปูเต็มเตียง โกหก ธรรมจักร ท้องฟ้าสีแดง มาลัย ตัวเองตายไปแล้ว ขอโทษ ญาติ รัฐประหาร กินขนม เก็บกวาดบ้าน ฮ่อยจ๊อ ไทร ยกของ ท่าเทียบเรือ โทษ พวงมาลัย ไปยังเมืองนรก กินอาหารเจ ภรรยา ยื้อแย่ง ลูกทำให้ตกใจขณะหลับ สำลี มีคนอยู่ที่ประตูบ้าน ลิฟต์ เลื่อย บังสูรย์ ยิ้ม ขี่สัตว์ ฉลาม คนเกี่ยวข้าว กำแพง สัปทน ตุ้มหู คราส กล้วย เขากวาง คนรักหรือคู่รัก ผ้าใบ มีโชคลาภ ตบมือ ทำให้คนอื่นตกใจ ถอดเสื้อ เครื่องชั่ง กอดผู้ชาย รีดนมโค กวางดำ รถยนต์ประสบอุบัติเหตุ เสือ พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราช- กุมาร น้อยหน่า อุบัติเหตุ (ที่บริเวณแขน ขา) หิมะตกลงมาในบ้าน แต่ไม่ถูกตัว ที่พึ่ง คนป่วยอยู่บนรถ ถุงเงิน-ถุงทอง ไผ่ นำตาข่ายไปดักสัตว์ หว่านข้าวในนา ถังน้ำ ภรรยาหนี มีคนส่งชะลอมบรรจุของอยู่เต็มมาให้ ตีงู โซ่ตรวน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM