ทำนายฝัน 'อุ้มเด็กทารก'

ฝันเห็น ฝันว่า อุ้มเด็กทารก ฝันว่าได้อุ้มเด็กทารก รูปร่างอ้วนท้วน สมบูรณ์ ทำนายว่าจะ ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและมีบุตรบริวารที่ดี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'อุ้มเด็กทารก'

ฝันว่าได้อุ้มเด็กทารก รูปร่างอ้วนท้วน สมบูรณ์ ทำนายว่าจะ ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและมีบุตรบริวารที่ดี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

แทงตัวเอง ถั่วปลูกอยู่ในไร่ สวมรองเท้าใหม่ มหาสมุทร ถูกตบ คนอื่นใช้ผ้าเช็ดตัว งูเผือก กางมุ้ง ผู้ชายมีผมสั้นสีขาว แฉลบ หมาหอน ผู้ใหญ่นำสายสิญจน์มาผูกข้อมือ ตกเขา ขโมยทรัพย์สมบัติ หิมพานต์ (ป่า) ยอดตึกสูงทรงกลม ฉี่รดกำแพง เห็นถนนทอดยาวและมีบ้านสวยงามตั้งอยู่ กะโหลก เถียงกับคน ฆ่านกกระจิบ ธรรมจักร ภูเขา จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี งานบวช ทุเรียน สู้กับเหยี่ยว กล้วยแขก ภรรยาออกจากบ้าน นกร้อง ประตูที่ปิดตาย ขนมเข่ง ฆ่าผึ้ง ทำแว่นตาแตก ฉีกกระดาษ เข็มแทง ถือกรรไกร ขี้ออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว ทูตชาวต่างชาติ เรือน นอนบนพื้นน้ำ อุบัติเหตุ (ที่บริเวณศีรษะ) ของขวัญ โง่ ถูกมัดมือมัดเท้า เพื่อนที่ตายไปแล้ว ถูกประณาม จุดเทียน เปลหามคนเจ็บ เห็นคนโดนแทง เจว็ด เลี่ยมฟันทอง ชอล์ก ล้างภาชนะเครื่องใช้ นำพัดมาโบกตามร่างกาย ขนตา สู้กับเสือ แล้วชนะ ดื่ม ตัดนิ้วมือตัวเอง เมฆสีแดง ไถ่ถอน เชิงเทียน ไฟไหม้ในท้องฟ้า กำไลแตกหัก เสื้อเปื้อนเลือด สวดมนต์ พวงกุญแจ ชฎา กระเป๋าหลายใบกองรวมกัน ฆ่าวัว ไม้เท้า เสื้อขนสัตว์ ฆ่าเสือ ประกาศข่าวการตาย ถูกล่ามด้วยโซ่ตรวน ประเทียบ ผนัง กก เห็นตากระจกสีขาว นักบุญ ป่า ใยแมงมุม กระถางหลุดมือแตก ทุ่งโล่งกว้างขนาดใหญ่ ถูกบังคับให้อยู่ในสภาพเปียกโชก ผูกปมเชือก มะนาว ร้องไห้ ได้ยินเสียงกระซิบ ทำนาไม่ได้ผลดี บาดเจ็บ มีด ใต้ถุน สวมเสื้อสีขาว ฟ้าที่สดใส รบกวน ซ้อมรบ ฟ้าแลบ มีคนขอโทษ ปืน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM