ทำนายฝัน 'อ่างน้ำ'

ฝันเห็น ฝันว่า อ่างน้ำ ฝันเห็นอ่างน้ำ ถ้าคิดจะขยายธุรกิจก็ให้รีบทำเพราะโอกาสกำลังดี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'อ่างน้ำ'

ฝันเห็นอ่างน้ำ ถ้าคิดจะขยายธุรกิจก็ให้รีบทำเพราะโอกาสกำลังดี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เครื่องแต่งกาย ราหู ธงบนบ้าน ซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ ซองบุหรี่ เส้นด้าย ขวดยา น้ำมันก๊าด ฉาบ เกิดความรู้สึกคบไม่ได้กับญาติ ต้นไม้ยืนต้นตาย กะปิ ตัดหนวดตัวเอง เจดีย์ เต้าหู้ ภรรยาออกจากบ้าน ฟองสบู่ จดหมาย ดารา แมวข่วน แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาในบ้าน ตีงู ธงสามเหลี่ยม เทศน์ เสื้อครุย โรคร้าย ญาติเสียชีวิต พลับพลา ผดุงครรภ์ เปิดร้านค้าขายสินค้า พี่น้องทุบตีกัน ขัดแย้ง จับสายสิญจน์ แมว เห็นกระดุม ปริญญาบัตร อดทน เข้าประตูไม่ได้ ขวัญ ตรอกซอกซอย ปีนรั้ว ตกเลือด ปีก โบดำผูกคอตนเอง บุคคลที่มีชื่อเสียง นกนางนวล ประดาน้ำ สิริวัณณวรีนารีรัตน์ คนบ้าที่มีอาการเพ้อคลั่ง ถอดปลอกคอสัตว์เลี้ยง จักรยาน กรวดทราย ศรีนครินทราบรมราชชนนี น้อยหน่า ทำนาได้ผลผลิตดี ไฟไหม้บ้าน สินบน ป่วยลงท้อง น้ำผึ้ง ภิกษุ ไม้กางเขน ปลุกคนในครอบครัวให้ตื่น ลูกประคำ มดเต็มบ้านเมือง ผ่าท้อง เวที เดินตากแดด ของขวัญ ร่างกายตัวเอง ทำลายโซ่ตรวน สกปรก กงเต๊ก เกิดความรู้สึกผิด เฆี่ยนตีผู้อื่น แตงโม ไฟไหม้ปราสาท ถูกข่มขืน จาระบี ศัตรู ฟันล่างหัก เสามีรอยมอดกัดแทะจนผุ ไล่จับผีเสื้อ คนที่มีท่าทางเร่งรีบ อยู่ในกระท่อม ไม้กวาด ฝุ่นฟุ้งกระจาย มาเฟีย ทวิตเตอร์ คนมีดวงตาสีเขียวนํ้าทะเล ขา จูบสัตว์เลี้ยง เครื่องลายคราม ซื้อปลาหมึก หงอนไก่ กอไผ่ ลากเกวียน ขี้เถ้าในเตาไฟ นำเที่ยว ดอกไม้ไฟ ครก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM