ทำนายฝัน 'อ่างน้ำ'

ฝันเห็น ฝันว่า อ่างน้ำ ฝันเห็นอ่างน้ำ ถ้าคิดจะขยายธุรกิจก็ให้รีบทำเพราะโอกาสกำลังดี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'อ่างน้ำ'

ฝันเห็นอ่างน้ำ ถ้าคิดจะขยายธุรกิจก็ให้รีบทำเพราะโอกาสกำลังดี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี รังดุม กระท่อม คดีฟ้องร้องกัน ท่อนซุง มีเรื่องแปลกๆ เกิดขึ้นในบ้าน นั่งเรือข้ามแม่น้ำ ผ้าใบ มีคนนำเสื้อผ้ามาให้ ปลุกคนในครอบครัวให้ตื่น ดื่มน้ำหวาน ตะกร้าไม้ ลำคลอง ตัวเองถูกฉีดยา ฉาบแตก เมฆสีดำ เริ่มทำธุรกิจก่อนกำหนด ได้ยินเสียงปืนใหญ่ เอสเอ็มเอส ( SMS ) ถ้ำ ถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด กองกระดูก สุสาน กล้วยแฝด ถูกตีหู ปล่อยนกกระเรียน ยุ้งข้าว ร้องขอสิ่งของจากคนอื่น ไล่จับผีเสื้อ สร้อยทอง ชี ครู ถูกหนูกัด ทหารเข้าบ้าน ผ้าสีขาว ยากจน เครื่องบูชา ช้างไล่กวด ฮอกกี้ สุนัขหอน อีเมล ( Email ) พระวรราชาทินัดดามาตุ ซื้อตู้ ซื้อโต๊ะ อยู่ในถ้ำ ดม แบกหีบ ดัดผม ขนนกสีดำ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- ราชกุมารี ไม้เท้า หิ้วกระเป๋า รูปภาพของเครือญาติ ข้าวสาร สิงโต คนตกนรก เห็นประตูปิด กระดานดำมีข้อความ วัด ส่งจดหมายพร้อมเช็ค โต้เถียง ญาติทำความผิด หมา สายรุ้ง ตะไกร ขุด มุ้งหมอน กระโปรง บ้านใหม่ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาอุกาภรณ์ พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราช- กุมาร ล้างบ้าน ถุงเงิน ถุงทอง เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ จับสุกร เรือโยง จมูกหาย ผู้หญิงตั้งครรภ์ รถไฟฟ้า แมลง ฝาด ถางหญ้า น้ำพริก ฆ่านกกระจิบ กระต่ายขูดมะพร้าว ปืนใหญ่ ให้หวีคนอื่น ขโมยอาหาร กระบอกไม้ไผ่ ควันไฟ รังผึ้ง อุ้มเด็กทารก โบสถ์สกปรกรกรุงรัง สลัก เคี้ยวดิน ตะกร้าหวาย สาดน้ำ กล้องถ่ายรูป สนามหญ้า กระทะ ถากไม้

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น