ทำนายฝัน 'อ่างน้ำ'

ฝันเห็น ฝันว่า อ่างน้ำ ฝันเห็นอ่างน้ำ ถ้าคิดจะขยายธุรกิจก็ให้รีบทำเพราะโอกาสกำลังดี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'อ่างน้ำ'

ฝันเห็นอ่างน้ำ ถ้าคิดจะขยายธุรกิจก็ให้รีบทำเพราะโอกาสกำลังดี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

นั่งมองนํ้าตกตามลำพัง ซื้อไม้กระดาน ผึ้งมากมาย กา กีฬา ตักน้ำราดตนเอง งูกัด แว่นตาเลนส์ใส ขนตาร่วง เขาวงกต เขียด มังกร มีปากเสียงภายในครอบครัว นกกางเขน ประหารคนรัก กอด กุมารเทพ งูเลื้อย จับก้อนกรวด ก้อนทราย ผู้ใหญ่นำสายสิญจน์มาผูกข้อมือ กระดูกแทงออกมานอกเนื้อ ถูกเฆี่ยนด้วยแส้ ความรัก จับนก จับก้อนหิน ฌาปนสถาน ( ที่เผาศพ ) แปรงฟัน ตกหน้าผา คนตกน้ำกำลังจะจม รถไฟ ตัวเองถูกฉีดยา เบาะ ถูกตะปูตำเท้า หนี้สิน ถ่ายอุจจาระ มุดใต้ถุน ผูกปมเชือก ฝุ่นเข้าตา หวีเสนียด บิน (สูงขึ้น) ตราสัง ตะกวด ของที่ระลึก ถัง เดินทางกลางทะเลทราย หญ้า พวงมาลัย ธนูหลายดอก นองเลือด มาลี นายกรัฐมนตรี ตัดเล็บ ทารกแรกเกิด ส่งสิ่งของมีค่าทางไปรษณีย์ เวียนเทียน โฆษณา บริจาคเสื้อผ้าให้คนอื่น รักกับนักบินหญิง พระแก้วมรกต โครงกระดูก ที่นอน ซ้อมรบ ชอล์ก อยู่ในอาการเร่งรีบ เจ้าสาว รับประทานเครื่องเทศ ป่าเขา นํ้าพุที่พุ่งสูง แสดงละคร ถูกสัตว์งับ มีรอยเขี้ยวปรากฎอยู่ อาจารย์ เสื้อเปื้อนเลือด ซื้อกระดุม มัคคุเทศก์ นอน กระป๋องนม ระย้า เทียนไข นกแสก เก็บผลมะม่วง กระซิบกับเพื่อน ชามแตก งมปู แจวเรือ สวน ยารักษาโรค ยกของหนัก ร้องไห้ ทุ่งโล่ง ขับรถ สาวไส้ ฉีกกระดาษ รังดุม วิ่ง บรรพบุรุษ ช้อนเปื้อน ปลวก หมอดูดูลายมือ อยู่ในอาการผิดหวัง รักภรรยาตัวเอง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM