ทำนายฝัน 'อ่างล้างหน้า'

ฝันเห็น ฝันว่า อ่างล้างหน้า จะได้คู่ครอง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'อ่างล้างหน้า'

จะได้คู่ครอง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

รักภรรยาตัวเอง ขายตู้ ขายโต๊ะ นอนกลางวัน พระพุทธรูป ตะเพียน เรือน นั่งเรือ แมวออกลูก เสี่ยงเซียมซี สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี กินก้างปลา เรือจอด เครื่องขยายเสียง รดน้ำ ยกโทษให้ใครบางคน สังข์ บ่อน้ำ นกแร้ง จิ้งหรีด นํ้าพุขนาดใหญ่ ได้เข้าร่วมในสงคราม ขายไม้กระดาน หมากรุก เงา บิณฑบาต แขนถูกตัด กระดูกแทงออกมานอกเนื้อ ขวาน นุ่งผ้าสีชมพู สวน มดกัด ทอดทิ้งภริยา ช่างแกะสลัก เดินอยู่กลางทุ่งนา ญาติเสียชีวิต ขนลุก ญาณ ไส้เดือน เปลี่ยนเส้นทางขณะขับขี่รถอยู่ ฝาหม้อตกลงพื้น รบกวน ขาหัก ปู ลับมีด ยมทูต หินก้อนใหญ่ จักจั่น กำลังขับรถ ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก ควาย พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- ราชกุมารี แลบลิ้นออกมาเลียอาหาร มีคนให้ผ้าเช็ดหน้า เกณฑ์ทหาร ป่าช้า แต่งงาน เท้าด้วน ถ้วยกาแฟ ต่อสู้กับคนร้าย ผีเสื้อบินจากดอกไม้ดอกหนึ่งไปยังอีกดอกหนึ่ง จดหมาย ถางหญ้า กอดภรรยา ล้มเหลว สัตว์เลี้ยง เมฆหมอก ตัวเองเจ็บป่วย ตกบ่ออุจจาระ งูรัด ตะไกร ขวดยา ดินสอ โจร นาฬิกาข้อมือเสีย ร้องเพลง การรับรางวัล มองนํ้าตกกับคนรัก แหวนหาย ผ้าสีขาว ข้อเท้าแพลง วิชา ผู้หญิงใส่ชุดสีขาว พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ธงบนเรือ ข้าวในนา สร้อยคอ ไฟ ทาเล็บ เอทีเอ็ม วัด พระอาทิตย์ ตีงู ปัสสาวะรดที่นอน ช่างปั้น ยิงกา นกแสก นกบิน ป่าไผ่ กาน้ำร้อน กิ้งก่า

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM