ทำนายฝัน 'ฮวงซุ้ย'

ฝันเห็น ฝันว่า ฮวงซุ้ย ฝันเห็นฮวงซุ้ยหรือสถานที่ฝังศพ ทำนายว่าเป็นฝันดี เป็นสิริ มงคล จะมีโชคลาภจากการเสี่ยง จะมีญาติมิตรนำลาภมาให้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ฮวงซุ้ย'

ฝันเห็นฮวงซุ้ยหรือสถานที่ฝังศพ ทำนายว่าเป็นฝันดี เป็นสิริ มงคล จะมีโชคลาภจากการเสี่ยง จะมีญาติมิตรนำลาภมาให้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

นอนหลับฝันแล้วจำไม่ได้ ตกกองไฟ เลี่ยมฟันทอง ต้นโพธิ์ ตัวเองแต่งชุดสีดำล้วน ท่องเที่ยวต่างประเทศ ดัดผม ใช้กรรไกรตัดสิ่งของ วัวควาย งู ถูกด่าทอ นักบิน แร้งเกาะหลังคาบ้าน ไว้หนวดยาว นั่งบนแคร่หาม สิงโต กระต๊อบ ช้อนปลา เหี้ย ลำคานเสียงฉาบ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ สาดน้ำ น้ำลาย คลอดบุตร กระต่ายน้อย เห็นบ้านอยู่ในสวนองุ่น ผักที่ยังคงปลูกในดิน ปฏิทิน ตกงาน เมายา ทะเลาะกับแม่ยาย มะลิ สมอเรือ พิมเสน เต้นรำ กระเป๋าเงิน นอน หยก กุลี เมฆสีแดง ยิ้ม โน๊ตบุ๊ก ซุบซิบนินทา พระธาตุ กระดุมหาย ตาย เวียนเทียน เด็กผู้ชายสู้กัน ตัดนิ้วมือตัวเอง ชายชู้ เจ้าสาว ถูกหนูกัด เตียง กระสือ อ่าง อาเจียนเอาลำไส้ออกมา พลอยหลากสีสัน ขี่ช้าง แล้ว ตกช้าง ใส่เสื้อผ้าที่ไม่มิดชิด ซอ พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราช- กุมาร หิมะเกาะบนกิ่งไม้ เต้าหู้ เพชรพลอย ฮ่องเต้หรือฮองเฮา ปากเหม็น ไว้ทุกข์ กลองโบราณ ปั่นด้าย ยกของหนัก ถวายกุฏิ ตักน้ำ พญานาค นํ้าพุขนาดใหญ่ ย่างเนื้อ ภรรยาเสียชีวิต แฝด คนอื่นผิดหวังในตัวคุณ เด็ก เจดีย์ กาน้ำ แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาในบ้าน บ้านพัง บัตรเครดิต ก้ามปู ฟังเทศน์ฟังธรรม ขวดยา เดินละเมอ ได้ผ้าพันคอเป็นของขวัญ สวมเสื้อสีเขียว แสงบนท้องฟ้า ฝุ่นฟุ้งกระจาย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ- วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระวรราชาทินัดดามาตุ ตักน้ำราดตนเอง ทะเลาะ กอดภรรยา แร้งกินซากศพ นัยน์ตา แจกันคู่

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM