ทำนายฝัน 'ฮอกกี้'

ฝันเห็น ฝันว่า ฮอกกี้ ฝันว่าเล่นฮอกกี้ ทำนายว่าคุณจะมีโชคเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และจะ เพลิดเพลินกับความรุ่งเรืองอย่างไม่ขาดสาย ทำดีจะได้ผลดีกลับคืนมา โดยเร็ว ใครที่ประสงค์ร้ายกับคุณก็จะได้ผลร้ายให้คุณเห็น มักจะถูกนินทา ให้ร้ายอยู่เสมอ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ฮอกกี้'

ฝันว่าเล่นฮอกกี้ ทำนายว่าคุณจะมีโชคเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และจะ เพลิดเพลินกับความรุ่งเรืองอย่างไม่ขาดสาย ทำดีจะได้ผลดีกลับคืนมา โดยเร็ว ใครที่ประสงค์ร้ายกับคุณก็จะได้ผลร้ายให้คุณเห็น มักจะถูกนินทา ให้ร้ายอยู่เสมอ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ฉี่รดกำแพง ปลาเงินปลาทอง กระแสน้ำ จระเข้ มีปากเสียงภายในครอบครัว ทรัพย์สมบัติ หัวเราะ รีดนมโค เปลี่ยนเส้นทางขณะขับขี่รถอยู่ ไข่เป็ด ศีรษะล้าน กรวยจราจร ฝนตกปอยๆ ปีนป่ายภูเขา จูบคนที่อายุมากกว่า ปีศาจ ตกทุกข์ได้ยาก ดวงแก้ว เดินชนผนัง หมูกลายเป็นคน มรกต ถูกทำโทษ เอทีเอ็ม เบาะ บนบาน ญาติทำสิ่งที่ผิดพลาด กองไฟ นิล นรก เผาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แมวออกลูก งูเผือก มีความปรารถนา เก็บผลมะม่วง แพทย์ เห็นตากระจกสีขาว กุมารทอง ของลับ พนัน ยิงปืน หม้าย ถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ กระบี่ สวมเสื้อสีเขียว เครื่องปั้นดินเผา โบสถ์ ฮ่อยจ๊อ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ รถบรรทุกศพ เณรหางนาค หอก ร่มกางอยู่ ถากไม้ งูเลื้อย น้ำแข็ง ตัวเองถูกเผาทั้งเป็น ถูกสัตว์กัด กุญแจ ตกอยู่ในห้วงแห่งความรัก จรวดไฟ กลืนดวงอาทิตย์ ด่า ต้นไม้เขียวชอุ่ม ตกกองไฟ ฉางข้าว รบชนะ แตงโม ผู้หญิงกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง พานเงิน ธนาคาร ค่ำมืด บุตร กินผลไม้ งานแต่งงาน ได้ยินสุนัขเห่า ลูกเห็บตก ตัวเองมีปีก ไฟไหม้ป่า คบบัณฑิต กระถางสามขา เศร้าโศก เจ็บปวดตามร่างกาย แขกขายโรตี กอไผ่ ขัดแย้ง มีคนอยู่ที่ประตูบ้าน ดอกมะลิ ฆ่าผีเสื้อ จำเลย ขโมยอาหาร บ้านตัวเองสวยงาม ตัวเองเป็นคนวิกลจริต ตัวเองถูกธรณีสูบ บ้านทรุดจมลงไปกับพื้น โกนผม บัตรเชิญ คำสัญญา หญิงแต่งชุดสีแดง อนุสาวรีย์ ของแปลกประหลาดมหัศจรรย์

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM