ทำนายฝัน 'ฮองเฮา (ราชินี)'

ฝันเห็น ฝันว่า ฮองเฮา (ราชินี) ฝันเห็นฮองเฮา ราชินีของจีน ตามภาพนึกคิดในฝันทำนายว่า จะได้ลาภใหญ่
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ฮองเฮา (ราชินี)'

ฝันเห็นฮองเฮา ราชินีของจีน ตามภาพนึกคิดในฝันทำนายว่า จะได้ลาภใหญ่

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

นักบวช กำลังขับรถ พายุ ขนนกสีดำ ตกช้าง ได้ยินเสียงดนตรีไทย นั่งมองน้ำตกกับคนรัก กอไผ่ กล้วยไม้ ผู้หญิงชักมีด ศัสตราวุธ ฟูก เกือก จิ้งจก สุรา ธง อุบัติเหตุ (ที่บริเวณศีรษะ) ขวด มีคนส่งชะลอมบรรจุของอยู่เต็มมาให้ ดึงเชือก ตลับแป้งทาหน้า ตกกองไฟ ปวดท้อง หนอน จักรพรรดิ เตียง จมน้ำ ภรรยาเปลือยกาย ปลาหมึกหลายตัว ถูกฝูงผึ้งรุมต่อย ไต่เขา ผู้ชายตบผู้หญิง รถเข็นศพ สามเณร เห็นตากระจกสีขาว ท้องฟ้ายามเมฆครึ้ม ฝาด ฝุ่นเข้าตา หมาคาบหม้อ เห็นผี เทวาลัย ถูกต่อต่อย คนรักถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ มีดบาด รุ่งเช้าที่เต็มไปด้วยเมฆหมอก จับนก เพื่อนที่ตายไปแล้ว เด็กนอนบนเตียง ฉี่รดที่นอน ตัวเองแต่งชุดสีดำล้วน จูบเด็กเล็ก ทำแท้ง มุดใต้ถุน ลากรถบรรทุก หิมพานต์ (ป่า) ผนัง สมเด็จพระเจ้า ภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ตู้รับจดหมาย เกลียดคนต่างชาติ ไฟไหม้ผม จุดเทียนชัย เด็กทารก เป่าแตร ครัว มีคนนำเงินมาให้ แขกขายโรตี มะนาว โรงพยาบาล คดีฟ้องร้องกัน ตำรา คนตายในบ้าน ยิงปืน ภิกษุ ถูกบังคับให้เปลื้องผ้า ลากฉุด ผลักของหนัก เด็ดพริกออกจากต้นพริก ถุงใส่เงิน ลำธาร แมลงปอ ตำรวจ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรมานคนอื่น ถอนฟัน ด้วง ดราฟต์ กินพริก ปลุกคนในครอบครัวให้ตื่น นุ่งผ้าใหม่ ขี่คอคน สุนัขเข้ามาเลีย หูเจ็บ ชลธาร ปฏิทิน งานวัด ได้รับรางวัล กระจอก ปีนเขา ส่งจดหมายพร้อมเช็ค เครื่องบินตก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM