ทำนายฝัน 'ฮองเฮา (ราชินี)'

ฝันเห็น ฝันว่า ฮองเฮา (ราชินี) ฝันเห็นฮองเฮา ราชินีของจีน ตามภาพนึกคิดในฝันทำนายว่า จะได้ลาภใหญ่
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ฮองเฮา (ราชินี)'

ฝันเห็นฮองเฮา ราชินีของจีน ตามภาพนึกคิดในฝันทำนายว่า จะได้ลาภใหญ่

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

จาระบี ความร่าเริง ตกลงมาจากอากาศ ข้าวสาร เดินทางก่อนกำหนด คนอื่นเปิดเผยความลับของคุณ ฟันดาบ อาบน้ำฝน ผักที่ยังคงปลูกในดิน ธรรมจักร เล่นตะกร้อ ผ้าใบ คอกหมู ลายมือ กระสุนปืน กาน้ำร้อน ตะเกียง จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทะเล หญิงชู้ ภรรยามีลูก ภาพ มีคนนำเสื้อผ้ามาให้ ทะเลาะกับภรรยา กระซิบกับเพื่อน กำลังขับรถ ได้กลิ่นเครื่องเทศ ท้องฟ้าสดใส แดด ไต่ลวด หนีจากถ้ำ จอก กินอาหารเจ กระท่อมในป่า แมงมุม นักบิน ซองจดหมายสีขาว ซ่อน ธนูหลายดอก ถ้ำมืด หัตถกรรม เขียนหนังสือด้วยมือข้างที่ไม่ถนัด กุ้งทะเล อุจจาระออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว ผู้ชายมีผมสั้นสีขาว เอาขันตักน้ำอาบตัวเอง ตัวเองกลายเป็นนก ลา ( สัตว์ ) นกนางแอ่น คลื่นน้ำ กะปิ อีเมล ( Email ) ฟองน้ำ กางเขน (นก) กระบอก ทิชชู ได้ใบสั่งจากตำรวจ พานเงิน ปลิง หิมะตกลงมาในบ้าน แต่ไม่ถูกตัว ซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ ฟักแฟง ชนกระบือ พานทอง ขี่ม้า แล้ว ตกม้า ความลับ ชักว่าว หุ่นยนต์ เกิดสงคราม กะเหรี่ยงคอยาว ตัวเองเป็นคนวิกลจริต ทะเลทราย ทอผ้า นอกใจแฟน ศพ หมากัด นิล ภรรยา ถูกเสือกัด ทหารเข้าบ้าน เป็นโจทก์ในศาล ทำนาไม่ได้ผลดี พญาอินทรี นอนโรงพยาบาล ติดคุก เลี้ยง ฆ่าสุนัขบ้า เทียนไข จับ ตบแต่ง ผู้หญิงหัวล้าน คบไฟ รถยนต์ ได้สวมแว่นตาดำ ดวงอาทิตย์ทรงกลด ถนน ถล่ม ปลิงหลายตัว นกยูง โบสถ์

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM