ทำนายฝัน 'ฮองเฮา (ราชินี)'

ฝันเห็น ฝันว่า ฮองเฮา (ราชินี) ฝันเห็นฮองเฮา ราชินีของจีน ตามภาพนึกคิดในฝันทำนายว่า จะได้ลาภใหญ่
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ฮองเฮา (ราชินี)'

ฝันเห็นฮองเฮา ราชินีของจีน ตามภาพนึกคิดในฝันทำนายว่า จะได้ลาภใหญ่

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ถูกเสือกัด เป็ดว่ายน้ำ กองไฟ มีคนเกลียด ทิวเขา ประตู นก กระดูกแทงออกมานอกเนื้อ เสื้อครุย มุ้งขาด ใช้ยาเสพติด ฝังสัตว์เลี้ยงที่ตาย กระโปรงใหม่ นาก สร้อยทองคำ กระบอกไม้ไผ่ เปลี่ยนมุ้งใหม่ ตีผึ้ง ดินสอ กอด ซองจดหมาย จรเข้ โทรศัพท์ ถูกเฆี่ยนด้วยแส้ แผ่นดินไหว ไม้ไผ่ ขิม ลูกเห็บตก แร้ง ไปไหนมาไหนอย่างเร่งรีบ ขวดแก้ว ตัวเองบ้า นางกวัก ถุงน้ำร้อน ปลอกหมอน ต้นโพธิ์ ฝันเห็นนํ้าวน กะละมัง กระต่ายขูดมะพร้าว โต๊ะหมู่บูชา กงเต๊ก ตารอบตัว พริกไทย เชิงเทียน กบฎ เดินทางไกล ท่องเที่ยวในสวน เจ้าที่ ตัวเลข ฤดูฝน ผ้าห่มที่ปูเต็มเตียง คนกำลังถ่ายรูป พานทอง ปัดกวาดฝุ่นหน้าบ้าน กระดาษสีขาว อยู่ในอาการผิดหวัง งานวัด เหาะดั้นเมฆ กางเขน (นก) ทุเรียน บ้านทรุดจมลงไปกับพื้น กลอง แขกขายโรตี บ่อน้ำพุแห้งขอด ฆ่าตัวตาย กำไลข้อเท้า ลาภ ดอกกุหลาบ ตักน้ำ คงกระพันชาตรี ขุดหาทรัพย์สมบัติ แจกันคู่ กลองโบราณ ล้ม แล้ว ลุกขึ้น ปล้น ฝนตั้งเค้า กลางคืน นกยูง ได้รับเงินบริจาค ทะเลาะกับแม่ยาย ดื่ม กังหัน ฆ่าสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน แหย่รังผึ้งและผึ้งบินหนีไป ถอนฟัน ธงบนบ้าน สวมเสื้อสีดำ ถอนผมหงอก กินผักดองหรือผลไม้เปรี้ยวๆ เด็กพิการ ก่อสร้าง บวม เครื่องดักนก ใบมีดโกน โพงพาง ( เครื่องดักปลา ) ต้นไม้เขียวชอุ่ม เมฆลอยมาทั้งสี่ทิศ ฝ้าย แทะกระดูก เกณฑ์ทหาร

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM