ทำนายฝัน 'ฮองเฮา (ราชินี)'

ฝันเห็น ฝันว่า ฮองเฮา (ราชินี) ฝันเห็นฮองเฮา ราชินีของจีน ตามภาพนึกคิดในฝันทำนายว่า จะได้ลาภใหญ่
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ฮองเฮา (ราชินี)'

ฝันเห็นฮองเฮา ราชินีของจีน ตามภาพนึกคิดในฝันทำนายว่า จะได้ลาภใหญ่

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

สามเณร ฟูก ผ้าแพร แต่งตัว กินเนื้อเป็ด ภาวนา ม่านกั้นกำบังสายตา พระโพธิสัตว์ เรือแล่น กินเฉาก๊วย เขี้ยวสัตว์ เงื่อน พืชผัก มีคนส่งชะลอมบรรจุของอยู่เต็มมาให้ เห็นเหรียญสตางค์ มีเพศตรงข้ามส่งเส้นผมมาให้ตัวเอง ถูกมัดด้วยโซ่ตรวน ขึ้นศาล ชายชรา วัด นกยูง ปลิง ขโมยขึ้นบ้าน ตกจากดาดฟ้า แขก จับนก นกนางแอ่น คนแปลกหน้า คนจำนวนมากอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น บุญ หัตถกรรม พระธาตุ ผึ้งต่อย เป่าแตร เล่นฟองสบู่ ขนมชั้นหลากสี ไฟไหม้ผม ทรมานคนอื่น ใช้กรรไกรตัดขนสัตว์ ตู้หนังสือ ฮิปโปโปเตมัส ฝุ่นฟุ้งกระจาย คนอื่นเกิดความรู้สึกผิด ที่ฝังศพ เด็กนอนบนเตียง โกนผม ล้างเท้าตัวเอง พระพุทธเจ้า เงาตัวเองในกระจก ตัวเองเจ็บป่วย ตัวเองตายไปแล้ว โอเอซิส คนตกนรก กิ๊บติดผม หงส์ ยกของ ชามมีลายดอกไม้สวยงาม แมลงปีกแข็ง กระบี่ จราจรที่สับสนวุ่นวาย ใช้กรรไกรตัดผมคนอื่น วงล้อกำลังหมุน กุ้ง ฮอกกี้ กองกระดูก จน กรวยใบตองใส่ดอกไม้ ฉ้อโกง เก็บองุ่นรับประทาน วัวควาย ช่างแกะสลัก โยงเรือ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ฟันล่างหัก ย่าง ไซเรน ใบไม้ กระทำรุนแรงต่อตัวเอง ความรักระหว่างคน 3 คน จูบสัตว์เลี้ยง ทอผ้า ส่งจดหมายพร้อมเช็ค สมุด กำไลแตกหัก ถูกผีหลอก ตัวเองเป็นคนวิกลจริต จับ ฟ้ายามเมฆครึ้ม ของที่ระลึก กำไลข้อเท้า ส้วม ปั่นด้าย ฉลาม ลังไม้ ขันตักน้ำ จาน สวดมนต์ บัว คนอื่นทำพลาด สละราชสมบัติ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM