ทำนายฝัน 'ฮา'

ฝันเห็น ฝันว่า ฮา ฝันว่าได้ไปดูการแสดงที่ถูกใจ จึงส่งเสียงฮาดัง ๆ ( หัวเราะ ) คุณกำลังจะมีอำนาจ และมีอิทธิพลมากขึ้น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ฮา'

ฝันว่าได้ไปดูการแสดงที่ถูกใจ จึงส่งเสียงฮาดัง ๆ ( หัวเราะ ) คุณกำลังจะมีอำนาจ และมีอิทธิพลมากขึ้น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ท่าเทียบเรือ ฉี่รดกำแพง ผนัง ใช้ผ้าคลุมหัว ร่มกางอยู่ บุพการี เรือล่ม ทำนาย พัด ซุกซ่อนของมีค่า กระทำรุนแรงต่อผู้อื่น ส้มตำ ท้องเดิน ฆ่าควาย กอดผู้หญิง โกศ กินผักดองหรือผลไม้เปรี้ยวๆ สีฟ้า ภรรยาออกจากบ้าน ปฏิเสธการดื่มเหล้า นกบิน เปลือย เป็นแผลที่คอ ลูกจัน ก้อนหินตก แต่งงาน ได้รับต่างหู กลืนเมฆ มาลัยดอกไม้ แหวนทอง ถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด ผ่าท้อง เลื่อย จอมปลวก คราด ขนมชั้น กินโรตี ศิลปิน ไว้หนวดยาว จับก้อนหิน กระท่อม สำลี ไก่กกไข่ กินเต้าหู้ อุบัติเหตุ (ที่บริเวณศีรษะ) ท้องฟ้าสดใส ส่งสิ่งของมีค่าทางไปรษณีย์ หูขาด ท่อนซุง ฮอกกี้ ประตูบ้าน ซื้อไม้กระดาน โค่นต้นไม้แก่ ก่อกองทราย ไอศกรีม โครงกระดูก สายนาฬิกาข้อมือขาด น้ำฝน ดื่มน้ำฝน อ้อย ต้นไม้ยืนต้นตาย ถอดรองเท้า ทำอะไรงุ่มง่ามและผิดพลาด มังกร ได้สวมแว่นตาดำ ญาติทำความผิด ไก่ฟ้า รักใครบางคนมากๆ ตัดผม ปฏิทิน แขนขาด ฆ่าตัวตาย ถวายข้าวพระ โทรศัพท์ แกงการู แฮนด์บอล ดวงอาทิตย์ดับ ปลาหมึก กิ้งก่า ผู้ชายตบผู้หญิง ได้ยินสุนัขเห่า ไหว้พระ แก่นจันทร์ ลายนิ้วมือ ฤกษ์ไม่ดี หุงข้าว นํ้าวน พระราชินี พวงมาลัยดอกไม้แห้ง เดินบนฟ้า ภรรยาเอาน้ำมาให้ กินผลมะม่วงเปรี้ยว ภรรยาเสียชีวิต ช้อน นางเงือก เห็นประตูเมือง ทดน้ำ บุญ เพชรรัตนราชสุดา เท้าด้วน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM