ทำนายฝัน 'ฮา'

ฝันเห็น ฝันว่า ฮา ฝันว่าได้ไปดูการแสดงที่ถูกใจ จึงส่งเสียงฮาดัง ๆ ( หัวเราะ ) คุณกำลังจะมีอำนาจ และมีอิทธิพลมากขึ้น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ฮา'

ฝันว่าได้ไปดูการแสดงที่ถูกใจ จึงส่งเสียงฮาดัง ๆ ( หัวเราะ ) คุณกำลังจะมีอำนาจ และมีอิทธิพลมากขึ้น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

แสงนีออน นองเลือด ถล่ม เปลี่ยนเสื้อผ้า สมอเรือ แขน เปลื้องผ้าตัวเอง เก็บเกี่ยวข้าวในนา ม่าน ความมืด สุหร่าย ( เครื่องโปรยน้ำ ) รังผึ้ง วิมาน โต๊ะรับประทานอาหาร กระโปรงใหม่ ปลาหมึกหลายตัว ญาติตาย ตัวเองร่ำรวย ผู้หญิงถือมีด บ่อน้ำใหญ่ กระบอกไม้ไผ่ ถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ นั่งเล่น บ้านเก่าทรุดโทรมผุพัง ถูกแทง ถูกวิ่งราวทรัพย์ หมาก ผ้าห่มที่ปูเต็มเตียง หงส์ พายุ เดินช้าๆ กลืนดวงอาทิตย์ ทิวเขา นอนบนพื้นน้ำ ทางรถไฟ หมอดูดูลายมือ เลิกมุ้งขึ้น ปราศจากอํานาจ ปล่อยสัตว์ ภิกษุ น้ำพุสวยงาม สบู่ ปลูก ถูกตี รถเข็นศพ หมูตาย เพชรนิลจินดา ไว้ทุกข์ ฉ้อโกง เปิดผนึกซองจดหมาย ฟองสบู่ในอ่างอาบน้ำ ได้ยินเสียงระฆัง อดตาย ลูกข่าง ติดคุก แอคคอเดียน ( เครื่องดนตรี ) ผลไม้ เทพารักษ์ในศาลพระภูมิ ดาวตกจากท้องฟ้า พระสถูป กะเหรี่ยง ถาด สุนัขเข้ามาเลีย กรวยใบตองใส่ดอกไม้ กล่าวคำอำลากับใครบางคน ภาษา เต้านม ถูกเฆี่ยนด้วยแส้ กองกระดูก ตักน้ำราดตนเอง ฟ้าที่สดใส กินพริก ช้อนเงิน ทำลายโซ่ตรวน ตัดเล็บ ค่ำคืน ซื้อผ้าขาว ชลธาร เกวียน น้ำมัน คนรับใช้ เผาไม้กระดาน โสมสวลี แกะสลักรูปปั้น ใช้กรรไกรตัดผมคนอื่น กรน มรดก ถูกหวายรัด เดินขึ้นภูเขา คลอดบุตร ขโมย ของกำนัล ลิฟต์ ถ้ำมืด ฆ่าผึ้ง กินถั่วต้ม ถูกฉุด เด็กทารก จานแตก กอดภรรยา

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM