ทำนายฝัน 'ฮา'

ฝันเห็น ฝันว่า ฮา ฝันว่าได้ไปดูการแสดงที่ถูกใจ จึงส่งเสียงฮาดัง ๆ ( หัวเราะ ) คุณกำลังจะมีอำนาจ และมีอิทธิพลมากขึ้น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ฮา'

ฝันว่าได้ไปดูการแสดงที่ถูกใจ จึงส่งเสียงฮาดัง ๆ ( หัวเราะ ) คุณกำลังจะมีอำนาจ และมีอิทธิพลมากขึ้น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กองกระดูก ฟันล่างหัก ดนตรี เครา ลูกจัน หน้าต่าง อดทน กระหายน้ำ นุ่งผ้าขาด แหวนหาย กินพระจันทร์ กินผลไม้ ช้อนทอง นาฬิกา ภาชนะแตกร้าว ผู้หญิงใส่ชุดสีแดง พระพุทธเจ้า สัตว์เลี้ยง กุ้งทะเล พูดคุยกับเจ้านาย ข้าวติดคอ ซุกซ่อนของมีค่า น้ำมันก๊าด ชีวิตประสบความยุ่งยากขั้นรุนแรง ขอโทษ ตราสัง สุกรตายเอง เครื่องปั้นดินเผา สุนัข แขก ช้องผม หญิงชู้ กวาง อักษรย่อ จอบหรือเสียม ขี้เถ้าในเตาไฟ แป้ง ฝังทั้งเป็น กอดผู้หญิง กำไลข้อมือ หงอนไก่ เดินอยู่กลางทุ่งนา ได้รับของที่ระลึกจากญาติ กินเต้าหู้ กาน้ำ ตกเขา ไฟไหม้ปราสาท ถ้วยรางวัล นอนในมุ้ง คนเมา เริ่มทำธุรกิจก่อนกำหนด ลูกเห็บ สายสะพาย แอคคอเดียน ( เครื่องดนตรี ) พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาอุกาภรณ์ กรงสัตว์ กบ ได้ฟังเรื่องตลก ปัสสาวะรดกำาแพง เซรุ่ม นางพยาบาล โค่นต้นไม้แก่ ถูกเฆี่ยนด้วยหวาย ได้ใบสั่งจากตำรวจ เดินบนฟ้า ศาลเจ้า กำไลแตกหัก เครื่องครัว ตะกร้าหวาย หน่อไม้ ไฟ โบสีดำ กระท่อมร้าง ขี่ควาย ลำคานเสียงฉาบ จับกุ้ง ทุบตีภรรยา ซองจดหมายสีฟ้า ม่าน กินผักดองหรือผลไม้เปรี้ยวๆ ยิ้ม ลุยไฟ ตกปลากับคนรัก ฆ่านกกระจิบ มองนํ้าตกตามลำพัง ใยแมงมุม ดื่มน้ำมะพร้าว ป้อมปราการ กวางดำ นักเรียน ช่างแกะสลัก พูดกับกลุ่มชน ให้รางวัล พรวน ภรรยาตาย กระรอก นกกาเหว่า เกลียดคนอื่น จน ต่อสู้กับปีศาจ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM