ทำนายฝัน 'ฮา'

ฝันเห็น ฝันว่า ฮา ฝันว่าได้ไปดูการแสดงที่ถูกใจ จึงส่งเสียงฮาดัง ๆ ( หัวเราะ ) คุณกำลังจะมีอำนาจ และมีอิทธิพลมากขึ้น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ฮา'

ฝันว่าได้ไปดูการแสดงที่ถูกใจ จึงส่งเสียงฮาดัง ๆ ( หัวเราะ ) คุณกำลังจะมีอำนาจ และมีอิทธิพลมากขึ้น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ความรัก กองไฟ ตัวเองมีปีก เห็นประตูบ้านตัวเอง นอนอยู่บนแผ่นดิน ให้ผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ ข่าวร้าย ฆาตกรรม ปัดกวาดฝุ่น กลัว ถอด ป่วย ถูกฝูงผึ้งรุมต่อย งูจงอางไล่ รางรถไฟ ตลาด เก็บดอกบัว ฉมวก หญิงแต่งชุดสีแดง โกหก กินเลี้ยง มวยผม มิตรสหาย ชนไก่ ค้อน เดินทางไปทิศตะวันออก โทษ ได้กลิ่นของบูดเน่า นกต่อสู้กัน ขนลุก สละราชสมบัติ ได้ตีกลอง ข้าวสาร รถไฟฟ้า ค้าขายต่างเมือง ชงชาถวายเจ้าที่ แขก เดินทางกลางทะเลทราย เมฆสีขาว ลากฉุด ตกหลังม้า สามีนํ้าตาตก ประตู คนอื่นเกิดความรู้สึกผิด ข้าวเปลือก จับสายสิญจน์ ขี้เถ้า น้ำล้นเขื่อน เดินเล่นบนหาดทราย ตาหลายคู่ เต้าฮวย ขาด้วน ตุ้มหูหาย ฆ่าสุนัขบ้า ตู้อาหาร จับผีเสื้อ จับก้อนหิน ดิน ขึ้นศาล แฝด ฝ้าย แห่กฐิน ผู้หญิงโพกผ้า รังไก่ ตุ๊กแก ห้อง กระจกแตก พูดคุยกับเจ้านาย คนบ้าที่มีอาการเพ้อคลั่ง จำเลย ภูเขาไฟ ฉีกจดหมายรัก บุญ ปลุกคนในครอบครัวให้ตื่น โอ่ง อาหารบูดเน่า ทาแป้ง กินอุจจาระ รักตัวเอง เขากวาง สวมมงกุฎ ปากเหม็น นั่งพรมแล้วเหาะไปในอากาศ ซักผ้าขี้ริ้ว เดินขึ้นภูเขา ขึ้นบันได ขึ้นเขา ชกคนที่จมูก ปวดท้อง คนมุงซื้อขาย มีคนนำเงินมาให้ อาบน้ำในอ่าง อักษรย่อ โพงพาง ( เครื่องดักปลา ) กา จุฬามณี บ้านคนอื่น กระท่อมที่ปลูกอยู่ปลายนา สินบน งูใหญ่ พูดโทรศัพท์มือถือ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM