ทำนายฝัน 'ฮิปโปโปเตมัส'

ฝันเห็น ฝันว่า ฮิปโปโปเตมัส ฝันเห็นฮิปโปโปเตมัส ทำนายว่าการพบปะคนจำนวนมาก เจอคำพูดที่ไม่ค่อยน่าพอใจนัก ระวังการกลับบ้านดึกๆ และหลีกเลี่ยง ไปงานศพ จะได้รับข่าวดีเกินคาดจากเพื่อนหรือผู้คุ้นเคยในทางบวก
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ฮิปโปโปเตมัส'

ฝันเห็นฮิปโปโปเตมัส ทำนายว่าการพบปะคนจำนวนมาก เจอคำพูดที่ไม่ค่อยน่าพอใจนัก ระวังการกลับบ้านดึกๆ และหลีกเลี่ยง ไปงานศพ จะได้รับข่าวดีเกินคาดจากเพื่อนหรือผู้คุ้นเคยในทางบวก

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

บุคคลที่เป็นคนร้าย เถ้าแก่ นกนางนวล นกยูงรำแพน ตลาด ซ่อง ซ่อน อดทน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ กางเขน นักเรียน กองกระดูก บูชา ถูกตะปูตำเท้า ฟืน มือ ลับ ตัวเองถูกประหาร ฆ่าเสือ ถ่อเรือ นอนบนพื้นน้ำ ขโมยอาหาร ฉาบ ของเน่าเสีย แล่นเรือผ่านเกาะ กินองุ่น เฉาก๊วย รักภรรยาตัวเอง กรอบรูป เจ้าสาว คนตาย สามเณร กระป๋องนม จูบสัตว์เลี้ยง ประดิษฐ์ ดมกลิ่นดอกไม้ จับปิ้ง อาเจียนเอาลำไส้ออกมา พังพอน โต๊ะรับประทานอาหาร สวดมนต์ เปื้อน ไก่ฟ้า ผู้หญิงหัวล้าน ขโมยทรัพย์สมบัติ เสื่อขาด ซื้อผ้าขาว แฮนด์บอล มรกต กุ้งทะเล ค้อน ขึ้นบันได ขึ้นเขา ฆ่าหมัด ตกใจจนสะดุ้ง ขาหัก กรน มีด ถูกฝูงผึ้งรุมต่อย ผักกาด ถูกตี กะโหลก ทำให้คนอื่นตกใจ ปลาเงินปลาทอง ทำลายโซ่ตรวน โซ่ เที่ยวบ่อนการพนัน เก็บของมีค่าได้ ถูกเสือกัด กระดูกแตก กระเป๋า ปีนรั้ว ชงชาถวายเจ้าที่ อ่างน้ำ เจ็บป่วย แตร ตกปลากับญาติ อดตาย ธำมรงค์ พวงมาลัย ได้รับผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ งาช้างวางคู่กัน เลือกผัก ขโมยขึ้นบ้าน ดวงอาทิตย์มืดมัว ปลาทองที่ตายแล้ว แต่งงานกับผู้คุมนักโทษ ญาติกำลังจะตาย เสือ บ้านทรุดจมลงไปกับพื้น ขายไม้กระดาน ปัสสาวะ เปิดร้านค้าขายสินค้า เสาเรือน งอบ หย่า เป็นบ้า ทะเลาะกับแม่ยาย ไมโครโฟน จับสายสิญจน์ ตกเหว

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM