ทำนายฝัน 'ฮูก (นกฮูก)'

ฝันเห็น ฝันว่า ฮูก (นกฮูก) ฝันเห็นนกฮูกหรือนกเค้าแมว ทำนายว่าจะได้รับข่าวจาก ญาติมิตร ที่อาจมีทั้งข่าวดีหรือข่าวร้าย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ฮูก (นกฮูก)'

ฝันเห็นนกฮูกหรือนกเค้าแมว ทำนายว่าจะได้รับข่าวจาก ญาติมิตร ที่อาจมีทั้งข่าวดีหรือข่าวร้าย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ทหารยิงปืนใหญ่ อุ้มลูกหมา วิชา เดินเล่นในสวนสวย ผู้หญิงใส่ชุดสีฟ้า กินขนม มีคนเกลียด กินเลือด ได้ยินเสียงระฆัง กินเป็ด ดาวตกที่หลังคาบ้าน หมอดูดูลายมือ ตกปลากับญาติ ไข่เป็ด กอดรัด เล่นตะกร้อ เหาะดั้นเมฆ ฝน กงเต๊ก ควันไฟ ถูกมัดมือมัดเท้า กะเหรี่ยงคอยาว อุปกรณ์ทำครัว ตกกระ ฌาปนสถาน ( ที่เผาศพ ) คนอื่นเปิดเผยความลับของคุณ ชามแตก ปลาหลีฮื้อ จำเลย ต้นกก เขื่อน งานแต่งงาน บันไดเลื่อน ผนังบ้าน หักธนู กกลูก ช้างเหยียบ ทราย กระดานดำมีข้อความ หีบเปิดอยู่ ซื้อผ้าขาว ขี่นางโค เกลียดคนอื่น พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- ราชกุมารี อยากตาย ยุง เก็บกวาดบ้าน งมของในลำคลอง เครื่องเรือน นิล หมู ผีเสื้อสวยยามพระอาทิตย์ส่องแสง เครื่องร่อน อนุสาวรีย์ แปรงฟัน กาน้ำร้อน ผู้หญิงตบผู้ชาย งวงช้างรัดตัว เดินทางไปมหาสมุทร ฆ่าเสือ คลื่นน้ำ ไม้ขีดไฟ อากาศบริสุทธิ์ เด็กพิการ อ้อย กาน้ำ จิ้งหรีด โอ่ง ไฝ ตัดต้นไม้ ผู้หญิงใส่ชุดสีเขียว นุ่งโจงกระเบน ได้ยินเสียงกบ กลอง เต้าหู้ จอมปลวกกลางถนน ตกทะเล หญิงชู้ ยกโทษให้ใครบางคน ถูกของมีคมทิ่มตำฝ่าเท้า โต๊ะทำงาน นั่งใต้ต้นไทร เห็นไม้กระดาน อุบัติเหตุ (ที่บริเวณแขน ขา) ตีผึ้ง เก็บเกี่ยวข้าวในนา ขนมชั้น ดื่มน้ำหวาน ถุงน้ำร้อน มีคนอยู่ที่ประตูบ้าน ตะกวด นกบิน ปอ กล้องยาสูบ จมูกของตัวเองยาวใหญ่ โคไล่ขวิดคน เงี่ยง ไอ นํ้าพุศักดิ์สิทธิ์ สถานี

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น