ทำนายฝัน 'ฮ่องเต้หรือฮองเฮา'

ฝันเห็น ฝันว่า ฮ่องเต้หรือฮองเฮา ฝันเห็นฮ่องเต้หรือฮองเฮา ทำนายว่าเป็นฝันดี มีโอกาสดีในเรื่อง หน้าที่การงาน และจะมีโชคลาภก้อนใหญ่
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ฮ่องเต้หรือฮองเฮา'

ฝันเห็นฮ่องเต้หรือฮองเฮา ทำนายว่าเป็นฝันดี มีโอกาสดีในเรื่อง หน้าที่การงาน และจะมีโชคลาภก้อนใหญ่

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

พวงมาลัยดอกไม้แห้ง ไหล่เจ็บ บาดเจ็บ ตรอกซอกซอย หาบอุจจาระกลับบ้าน บ่อนํ้าที่มีความลึกมากๆ หุ่นยนต์ ทางรถไฟ ช้างไล่กวด ตัดผมใหม่ ตกลงมาจากอากาศ ผ้าม่าน ทอดทิ้งภริยา กาสาวพัสตร์ ( ผ้าเหลือง ) ฉาบแตก บุคคลที่มีชื่อเสียง ไก่ บ้านมีช่องโหว่ นกพิราบ ปริญญาบัตร กรงนก มุดรั้วลวดหนาม มดหรือแมลง นักบิน ธุลี นายกรัฐมนตรี ข้าวติดคอ แหวนทอง ฆ่าไก่ แมลง แก้ม จุดดอกไม้ไฟ อยู่ท่ามกลางต้นข้าวในนา ดื่มน้ำหวาน ว่าว ฝันว่าส่งพัสดุ ไมโครโฟน ความดีความชอบ รุ้งกินน้ำ สายรุ้ง ผ้าสีขาว เปลี่ยนเสื้อผ้า ใช้กระเทียมทำอาหาร พระนาคปรก ขนม เรือน เครือญาติ ขนมอร่อย ฮิปโปโปเตมัส ฝนตกระหว่างเดินทาง เดินไปบนเนินเขา ฌาน ผนังบ้าน กินโทสต์ งานฉลอง ผีตายโหง กอดผู้หญิง ของเล่น คนกำลังจะตาย ได้กลิ่นเครื่องเทศ อีเมล ( Email ) กินปลาหมึก นอกใจแฟน เขียนหนังสือด้วยมือข้างที่ไม่ถนัด แส้ ผนัง ดาวสุกสว่างเต็มท้องฟ้า ถ่ายรูป พระสงฆ์ โกหก ต้นไม้เขียวชอุ่ม จรวด เลิกมุ้งขึ้น บอลลูน ลูกกระพรวน หัตถกรรม มะนาว พูดสนทนา ผีเสื้อบินจากดอกไม้ดอกหนึ่งไปยังอีกดอกหนึ่ง บ้านตัวเองถูกน้ำถ่วม ฝุ่น อุ้มลูกสุนัข จักจั่น คนขาพิการ ถูกปล้น ตะไคร้ หนีจากถ้ำ ธงสามเหลี่ยม ทำกาแฟหก กระจอก คนที่มีท่าทางเร่งรีบ คนแคระ ขนมจีน ลูกเต๋า ก่อกองทราย ถั่วฝักยาว กล่าวคำอำลากับใครบางคน สำลี เท้าด้วน ตะไบเหล็ก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM