ทำนายฝัน 'เกณฑ์ทหาร'

ฝันเห็น ฝันว่า เกณฑ์ทหาร จะได้เลื่อนตำแหน่งในการงาน มีอำนาจวาสนาขึ้น ญาติผู้ใหญ่จะให้โชค อาจมีข่าวดีจากมิตรสหาย จะหายจากโรคภัยไข้เจ็บ ช่วงนี้มีดวงเพศตรงข้ามอุปถัมภ์ค้ำชู
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เกณฑ์ทหาร'

จะได้เลื่อนตำแหน่งในการงาน มีอำนาจวาสนาขึ้น ญาติผู้ใหญ่จะให้โชค อาจมีข่าวดีจากมิตรสหาย จะหายจากโรคภัยไข้เจ็บ ช่วงนี้มีดวงเพศตรงข้ามอุปถัมภ์ค้ำชู

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ปีก ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด พานทอง ได้ยินเสียงปี่พาทย์ กินโรตี ความรักระหว่างคน 3 คน กินเป็ด โต้เถียง กรรไกร ทอดแห กระจอก น้ำพุ โต๊ะ กินอาหารเจ เดินรอบวงเวียนเป็นวงกลม ถูกฆาตกรรม แต่ฟื้นขึ้นมาได้ เดินทางไปวัด เขื่อน ถอนผมหงอก ขี่ช้าง แล้ว ตกช้าง ฝาเรือน บินขึ้นไปบนท้องฟ้า น้ำฝน กางมุ้ง สงคราม กระโดด ขี้เกียจ กินเนื้อหมู นั่งใต้ต้นไทร ตะเพียน อู่เรือ กินเนื้อมนุษย์ ได้กลิ่นธูป ขัดแย้ง สู้กับเสือ แล้วชนะ ถูกฉุด ช้อนเงิน ได้ยินสุนัขเห่า เนกไท ช้างไล่กวด ถอด อุ้มลูกสุนัข ใยแมงมุม ดับตะเกียง ปอกเปลือกผลไม้ ดอกซ่อนกลิ่น พระอรหันต์ ทำนบ ลากฉุด แบกหีบ เดินทางกลางทะเลทราย เก้าอี้ คนมีดวงตาสีเขียวนํ้าทะเล ให้ความกรุณา ปัสสาวะรดที่นอน คนบ้า ช่างไม้ ขา มือ แมลงวัน จมน้ำ ร้องรำทำเพลง โจรสลัด จับกัง ป่าเขา งานบวช โรงพยาบาล บวงสรวง ทิวเขา ขึ้นต้นไม้ ร่องน้ำ ถูกมัดด้วยโซ่ตรวน เล่นน้ำในบ่อน้ำพุ ปราสาทเก่าแก่ มัจฉา หิ้วกระเป๋า ศาลเจ้า นองเลือด แมวออกลูก โทรศัพท์มือถือหาย เขียนหนังสือด้วยมือข้างที่ไม่ถนัด เป็ดไก่ เก็บดอกบัว สุกร ขายไม้กระดาน นกบิน เหรียญ ฉาบแตก งานวัด ปลอกหมอน กินลูกอม รถยนต์ประสบอุบัติเหตุ โอลิมปิก รีดนมโค ล้มแล้วได้รับบาดเจ็บ จมูกหาย น้ำผึ้ง ตะกร้าหวาย ดอกบานไม่รู้โรย คนมีดวงตาสีดำ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM