ทำนายฝัน 'เกลียดคนต่างชาติ'

ฝันเห็น ฝันว่า เกลียดคนต่างชาติ ฝันว่าเกลียดคนต่างชาติ กิจการที่คุณกำลังทำอยู่จะไม่ประสบผลสำเร็จ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'เกลียดคนต่างชาติ'

ฝันว่าเกลียดคนต่างชาติ กิจการที่คุณกำลังทำอยู่จะไม่ประสบผลสำเร็จ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ตกต้นไม้ งมหอย เพลิง ทะเลาะกับคนรัก เป็นผู้นำขบวนรถยนต์หรือไม่ก็รถไฟ สายนาฬิกาข้อมือขาด รดน้ำ ศีรษะ ตกลงไปในบ่อ ถาดดอกไม้ ปราสาทเล็กๆ กินน้ำผึ้ง ของเน่าเสีย ทำตัวเองบาดเจ็บ ครู ต่างหู เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ หนีจากถ้ำ ผ้าไตรจีวร รถจักรยาน เสื้อขนสัตว์ รบกวน หลงทาง ไข่ไก่ ชักลาก สะอึก ตัวเองเจ็บป่วย กินยา แคร่หาม วัวควาย ซีเมนต์ ไม้พลอง ไข่มุก รอยเปรอะเปื้อนตามร่างกาย แดด นํ้าพุศักดิ์สิทธิ ตกอยู่ในห้วงแห่งความรัก แผ่นดินแยกออกจากกัน ศพ คำนับ บอลลูนตก เก้าอี้ สุนัขคาบหม้อ แฉลบ ลายนิ้วมือ เดินอยู่ในสุสาน เห็นเหรียญสตางค์ ฉัน ( กิน ) ผ้าขี้ริ้ว ล้างเท้าตัวเอง ตัวเองแต่งชุดขาวล้วน ฆ่านกกระจิบ ภรรยาเสียชีวิต คนบ้า นั่งรถหรู สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ ตอกไข่แล้วเป็นไข่แฝด ของลับ สุสาน บ้านเก่า ถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ เผาศพ ตลาด มีคนขอโทษ เกาทัณฑ์ เด็กทารก ทำนาย ความรักระหว่างคน 3 คน เด็กเกิดใหม่ แผ่นดิน ชายชรา งาช้างวางคู่กัน กระซิบ เอาผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดเหงื่อให้แห้ง ซุง ข้าวสาร เพื่อนอยู่ห่างไกล กองดิน ฆาตกรรม การสร้างโบสถ์ กังหัน ฮัจญ์ ผดผื่นคันขึ้นตามตัว คบบัณฑิต จุดไฟแล้วดับ เล่นฟุตบอล ทำกาแฟหก สาหร่าย ถูกตัดมือ อาบน้ำในทะเล เสื่อขาด ลูกข่าง ป่าไผ่ กินเลี้ยง ขนมอร่อย เหาะ ไผ่ กุ้งมังกร ผู้หญิงหัวล้าน ลูบท้องหญิงตังครรภ์

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น