ทำนายฝัน 'เกลียดคนอื่น'

ฝันเห็น ฝันว่า เกลียดคนอื่น จะได้รับความกดดันทางจิตใจ ในเรื่องต่างๆ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เกลียดคนอื่น'

จะได้รับความกดดันทางจิตใจ ในเรื่องต่างๆ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ระเบิด นอนอยู่บนแผ่นดิน ยิงกา มรดก หมู ยอดตึกสูงทรงกลม ครุฑ ฤกษ์ไม่ดี ดื่มน้ำชา กอดรัด โบสถ์สกปรกรกรุงรัง อ่าง ถูกเรียกตัวมาประชุม เลือกตั้ง โดนดึงผม ถ่ายรูป พระพุทธเจ้า ตกอยู่ในห้วงแห่งความรัก หญ้า สร้าง ภูเขาไฟ กุมารทอง ปลุกคนในครอบครัวให้ตื่น โกศ เห็นการแต่งงานของอดีดคู่รัก การทำผิดพลาด หญิงแต่งชุดสีเขียว พระพุทธบาท ขิม ล้างภาชนะเครื่องใช้ ตะโพน จับ เมฆบังแสงอาทิตย์ งาช้าง เดินชนผนัง ตัวเองเป็นนักโทษ ผู้หญิงใส่ชุดสีดำ ดอกกุหลาบ ฐานพระพุทธรูป มะลิ ควาย ลิฟต์ ปล่องเมรุ ไม้กวาด ผ้าพันคอ เสือ บิลเลียด ซาวข้าว ทอดสมอ แจวเรือ เกลือ ล้มลงไปในหลุมลึก ป่วย กระดาษข่อย รูปภาพของเครือญาติ ถาดอาหาร เข่า เฮลิคอปเตอร์ จมูกแหว่ง ดับเทียนชัย เห็นที่นารกร้าง อุ้มลูกสุนัข สีบรอนซ์ ปลิงหลายตัว กุ้งมังกร ประเจียด จระเข้ เรือ กระดุมหาย พระเจ้าแผ่นดิน ผู้ชายมีผมสั้นสีขาว อาบน้ำฝน เห็นตัวเองในกระจก ปรบมือ กินหมูกะทะ แป้ง ฉมวก ตัวเงินตัวทอง โต๊ะ หมาเลียขา ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ คนแปลกหน้า ทำนาไม่ได้ผลดี เครื่องบินตก ผู้ถือศีล รถจักรยาน สวมเสื้อสีเหลือง เกาหัว คนตายมาหา ประดาน้ำ นายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรกของไทย ถูกเสือกัด ถูกบังคับให้อยู่ในสภาพเปียกโชก ตัวเองร่ำรวย เดินไปบนเนินเขา เขาวงกต ลอยกระทง กอดรัดคนที่ตายไปแล้ว ทะเลาะกับแม่ยาย กินผัก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM