ทำนายฝัน 'เกลียดคนอื่น'

ฝันเห็น ฝันว่า เกลียดคนอื่น จะได้รับความกดดันทางจิตใจ ในเรื่องต่างๆ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เกลียดคนอื่น'

จะได้รับความกดดันทางจิตใจ ในเรื่องต่างๆ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

แคร่ พิมเสน สร้อยข้อมือ ลูกกระพรวน ถูกคู่รักกักตัว ตัวเองตายไปแล้ว ลูกจันทร์ กอด กุ้งมังกร นั่งเรือข้ามแม่น้ำ มีเขางอกอยู่บนหัวสองเขา เกิดสงคราม ต่อ ปรารถนาในตัวภริยาคนอื่น จับลูกเสือ ถือลูกแก้ว ไข่มุก สังข์ แขกขายโรตี เสื้อผ้า สีแดงชาด ลูกเต๋า บันไดสูง วัง ฝน ไทร เดินเข้าออกประตูกว้างๆ รถยนต์ นกบิน บวช ผมถูกตัดให้สั้น ตกบ่อมีหนอน ลากสัตว์ ผู้ใหญ่นำสายสิญจน์มาผูกข้อมือ เลี่ยมฟันทอง ช่างไม้ แร้งกินซากศพ ไว้ทุกข์ ทะเลสาบ แมวตาย ของหาย ช่างเหล็ก จับขโมย เรือจอด ไฮโล ศีรษะ ไหล่ หมูตาย ห้อง ศีรษะมีเหา เท้าด้วน ถ่ายรูป คิ้วตัวเองดกดำ สาดน้ำ ตู้รับจดหมาย บริโภคเนื่อสุกร ขโมยเงิน อ้อย ทำกับข้าว ขวดเหล้า พระพุทธบาท ศรีนครินทราบรมราชชนนี กระโดดจากหน้าต่าง อยู่ห่างไกลจากครอบครัว ความผิด หีบปิดอยู่ เมฆกลางแดด นํ้าพุศักดิ์สิทธิ์ ถั่ว ตกหน้าผา ฟัก ครัว เซียมซี เป่าขลุ่ย ฆ่าสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน ฟุตบอล กลางคืน ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น ผึ้งมากมาย ตัวเองเป็นนักโทษ การทำผิดพลาด โพงพาง ( เครื่องดักปลา ) นกกางเขน ห่านฟ้า ได้เสื่อใหม่ เป็นโจทก์ในศาล ดาว ทาสี หวีหัก ไวโอลิน ถูกหนูกัด วิ่ง คนในบ้านทุบตีกัน ฟองสบู่ กอดรัดคนที่ตายไปแล้ว โคไล่ขวิดคน กำไลข้อมือ นักสืบ ผ้าใบ อวัยวะเพศ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM