ทำนายฝัน 'เกลือ'

ฝันเห็น ฝันว่า เกลือ ฝันว่าได้ทานเกลือ หรือ เห็นเกลือ จะได้รับชองกำนัล ได้รับว่าจ้างในธุรกิจ หรือทำสัญญาซื้อขาย ซึ่งจะเป็นผลกำไรในไม่ช้า
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เกลือ'

ฝันว่าได้ทานเกลือ หรือ เห็นเกลือ จะได้รับชองกำนัล ได้รับว่าจ้างในธุรกิจ หรือทำสัญญาซื้อขาย ซึ่งจะเป็นผลกำไรในไม่ช้า

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กอดภรรยา อมตะ รังนก ถุงใส่เงิน ปีศาจที่มีเขาและหาง เผาขยะ ดราฟต์ กินผัก ความผิด คนขาพิการ พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราช- กุมาร ธนบัตร นุ่งผ้าใหม่ ตัดเล็บ โยงเรือ เป่าขลุ่ย เผาศพ ไม้ไผ่ มหาสมุทรมีพายุ เจดีย์ทรุดโทรม มีเรื่องแปลกๆ เกิดขึ้นในบ้าน แมงป่อง ใช้สายสิญจน์ขึงรอบบ้าน ทะเลาะ หมู หูขาด จีวร ของหวาน นอนเล่นกลางหาดทราย ศัตรูอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น ปาก คนจำนวนมากอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น กระหายน้ำ ตกเหว ค้างคาว รถยนต์ จรเข้ จมูกแหว่ง เพื่อนตาย ตับไต ลุยไฟ ตุ้มหู มีปากเสียงภายในครอบครัว กินอาหาร ช้อนปลา ดื่มน้ำชา ทารกแรกเกิด เณรหางนาค บุพการี คราด องค์กฐิน ขึ้นยานพาหนะ แล้ว ตกลงมา แลบลิ้น เที่ยวบ่อนการพนัน เรือล่ม อยู่ในสภาพมอซอ เสื้อผ้าขาดวิ่น อวัยวะในร่างกายงอกขึ้น ชกคนที่จมูก ยืนบนลังไม้ หน้า ห้อง ดับไฟ เครื่องศาสตราวุธ หมอก ญาติกำลังจะตาย กินเนื้อวัว จันทร์ทรงกลด กระบี่ ผ้าห่ม กา ร่มหัก มดรุมเป็นกลุ่มๆ เดินวนไปเวียนมาด้วยความงง จักจั่น ถูกข่มขืน กระท่อม ทำแว่นตาแตก ตะกวดขึ้นบ้าน ถือดอกบัวในมือ ได้ยินเสียงกบ ญาติทำสิ่งที่ผิดพลาด ถีบจักรยาน เดินเข้าออกประตูกว้างๆ นางพยาบาล ใบมีดโกน ความรักระหว่างคน 3 คน เสวียน เต้นรำ เดินตากแดด ตัวเองเจ็บป่วย พระเจ้า กษัตริย์ ตัวเงินตัวทอง ธนูหัก ปราสาทเล็กๆ เปิดร้านค้าขายสินค้า ได้ยินเสียงคนพูดคุยกัน กระจอก เบี้ย สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM