ทำนายฝัน 'เกวียน'

ฝันเห็น ฝันว่า เกวียน จะประสบความสำเร็จ และได้ลาภยศจากผู้ใหญ่ หรือจะได้ที่พึ่งพาอาศัย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เกวียน'

จะประสบความสำเร็จ และได้ลาภยศจากผู้ใหญ่ หรือจะได้ที่พึ่งพาอาศัย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

อากาศบริสุทธิ์ หิมะตกชั่วขณะหนึ่ง ถอยหลัง ถูกบังคับให้อยู่ในสภาพเปียกโชก ตัวเองถูกเผาทั้งเป็น นอนกลับหัว วิมาน องค์กฐิน กินพระจันทร์ เดินทางกลางทะเลทราย หลงทาง บ้านไฟไหม้ นุ่งเสื้อผ้าชุดใหม่ ควันไฟ หญิงชรา คนจำนวนมากอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น ไต่ลวด กลืนดวงอาทิตย์ ริมฝีปาก กุ้งทะเล ท้องเสีย ถูกกลั่นแกล้ง โฉนดที่ดิน ขับรถยนต์ กัดลิ้น ลักขโมย ปลอบโยน อยู่ในถ้ำ เจ้าเมือง ถูกกักตัว ภาชนะ กล้วยไม้ ถ่ายขี้ คุก ตะราง ได้ยินเสียงกระซิบ ถูกหนูกัด สร้อยคอ แลบลิ้นออกมาเลียอาหาร จับปลาช่อน ฝุ่นเกาะตามสิ่งของต่างๆ คนอื่นถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด ยางรถ มารดา อ่างล้างหน้า ลากรถบรรทุก สายรุ้ง กระต่ายหลายตัววิ่ง ประกาศข่าวการเกิด ดารา ทะเลสาบ ลมหายใจมีกลิ่นหอม บ้านเก่าทรุดโทรมผุพัง หญิงชู้ นกพิราบ พายุ ไม้พลอง นอนกับนางงาม ถุงเงิน-ถุงทอง เห็นเปลือกหอยเปล่าๆ สงคราม ช้างไล่กวด ประกายไฟ มังกร ปัสสาวะรดกำาแพง เห็นเหรียญสตางค์ มาเฟีย กาบินเข้ามาในบ้าน ปอด ปล่องไฟ พระปรางค์ สนามกีฬา ฆ้อง แผล ตัวเองเป็นคนวิกลจริต เท้าเจ็บ จำเลย ภรรยามีลูก คราส ผู้ชายมีผมสั้นสีขาว ได้ยินเสียงกบ ดื่มน้ำหวาน กอดรัดคนที่ตายไปแล้ว คนมีดวงตาสีนํ้าตาลอมทอง เปรต นกนางแอ่น ดวงอาทิตย์ดับ ได้รับผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ ฟันหลุด อรุณ ตีผึ้ง นาฬิกาข้อมือ เมาสุรา จองจำ นํ้าพุที่พุ่งสูง เกา กระจกหลากสี ทำบุญ ข่มขืนคนอื่น ลูกปัด บ้านตัวเองสวยงาม

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM