ทำนายฝัน 'เกวียน'

ฝันเห็น ฝันว่า เกวียน จะประสบความสำเร็จ และได้ลาภยศจากผู้ใหญ่ หรือจะได้ที่พึ่งพาอาศัย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เกวียน'

จะประสบความสำเร็จ และได้ลาภยศจากผู้ใหญ่ หรือจะได้ที่พึ่งพาอาศัย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ภรรยามีครรภ์ ขับรถยนต์ ใช้ผ้าคลุมหัว เหาะเหิน บ้านตัวเอง กำไลข้อเท้า เข้าประตูไม่ได้ รถจักรยาน ไหล่เจ็บ จับกระต่าย นุ่น ผึ้งรวมตัวกันเป็นฝูง กำลังเล่นเฟสบุค กินรีหรือกินนร หุ่น สมุด ยิงกา รถยนต์ พระโพธิสัตว์ มีคนให้ผ้าเช็ดหน้า กระถางสามขา ตีเหล็ก งาช้าง นกยูงรำแพน เปลือก ธุรกิจ ช่างเงินทอง แต่งงานกับผู้คุมนักโทษ สารภาพต่อหน้าเพื่อน ถูกน้ำร้อนลวก หนอน แมลงปีกแข็ง กังวล สละราชสมบัติ พระจันทร์เดือนหงาย จองจำ ปฏิกูล คนป่วยอยู่บนรถ เงิน คนในบ้านทุบตีกัน ความรักระหว่างคน 3 คน เดินทางไปวัด กุหลาบ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ ได้ยินสุนัขเห่า นอนกับนางงาม หีบศพ เล่นเกมส์ สุหร่าย ( เครื่องโปรยน้ำ ) ล้มแล้วได้รับบาดเจ็บ เห็นประตูเปิดและกำลังจะเข้าไป แมงป่อง วัด ป่า ดอกซ่อนกลิ่น เตาไฟ คนอื่นทำพลาด ตะปู พลักก้อนหิน เศรษฐี ดักนก กินไก่ นุ่งผ้าขาว ตัวเองเป็นกรรมกร เสือ มรดก ฉลาม นิล ฝุ่นเข้าตา ฉี่รดกำแพง ของที่ระลึก ปากเจ็บ ทวด เก็บเงินได้ สร้อยข้อมือ แหวนทอง กอดผู้ชาย เดินไปบนเนินเขา แชมพู เห็นไม้กระดาน กาสาวพัสตร์ ( ผ้าเหลือง ) นาฬิกาข้อมือเสีย ทำลายโซ่ตรวน ถังน้ำ ชลธาร เจ้าที่ ลอยคอ กล้องถ่ายรูป นํ้าท่วมที่ดินตัวเอง ต่อ นำฟองน้ำมาล้างจาน มู่ลี่ บ้านใหม่ ฆ่าเป็ด มีหลายหู ไก่ชน ฝนหยุดตก มีเขางอกอยู่บนหัวสองเขา นั่งเรือข้ามแม่น้ำ กระต่ายน้อย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM