ทำนายฝัน 'เกวียน'

ฝันเห็น ฝันว่า เกวียน จะประสบความสำเร็จ และได้ลาภยศจากผู้ใหญ่ หรือจะได้ที่พึ่งพาอาศัย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เกวียน'

จะประสบความสำเร็จ และได้ลาภยศจากผู้ใหญ่ หรือจะได้ที่พึ่งพาอาศัย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

คนหามวอผ่านหน้า ดับตะเกียง พระสงฆ์ ผ้าไตรจีวร แฮนด์บอล รดน้ำต้นไม้ ทอดทิ้งครอบครัว เดินขึ้นที่สูง ศีล ราวตากผ้า กินกล้วย ดับกองไฟ เลี่ยมฟันทอง ชงชาถวายเจ้าที่ เครื่องดักนก พูดกับกลุ่มชน สวมแหวน จุดดอกไม้ไฟ สุนัขหอน ปล่อยเต่า คนรักหรือคู่รัก ไหว้เจ้า โทษ แมวสีขาว โสมสวลี แขนขาด ไม้กางเขน จราจรที่สับสนวุ่นวาย ดาดฟ้า ฝา ร้องรำทำเพลง หิมะตกลงมาในบ้าน แต่ไม่ถูกตัว จับผีเสื้อ หญิงชรา น้ำผึ้ง ทางรถไฟ หมี ทหารเข้าบ้าน ลับ ก้างปลาติดคอ ทะเลทราย เมฆลอยมาทั้งสี่ทิศ กัดลิ้น ถีบจักรยาน หญิงแปลกหน้า แม่ ทะเบียนบ้าน กระแสน้ำ ทุ่งโล่ง ฆ่าวัว ตกใจ ประหารคนรัก อนุสาวรีย์ นกยูงรำแพน เชือก กระโปรง มีดบาด ซองจดหมายสีฟ้า โต๊ะหมู่บูชา เทศน์ คิ้วตัวเองดกดำ ตั้งท้อง ไก่ออกไข่ ปล่องเมรุ นั่งเรือข้ามแม่น้ำ เงา วัด แห่กฐิน ไข่ไก่ ม้าสีดำ ภูเขา ขนมชั้น กัลปพฤกษ์ หน้าต่าง ปั่นด้าย การผ่าตัดไม่ประสบความสำเร็จ ค้อน นอนเล่นกลางหาดทราย มีผีเสื้อแสนสวยอยู่ในบ้าน เทพารักษ์ในศาลพระภูมิ ทันตแพทย์ อุบัติเหตุ (ที่บริเวณศีรษะ) ซื้อตู้ ซื้อโต๊ะ เที่ยวซ่อง สวมกุญแจมือให้ผู้อื่น ไม้ไผ่ ตบแต่ง ตลาด เมฆบังแสงอาทิตย์ สนามกีฬา เครื่องครัว คุก ตะราง นั่งนับลูกประคำ ขี้ออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว ล้างเท้า ฟ้ายามเมฆครึ้ม อีเมล ( Email ) คอบิด ญาติทำสิ่งที่ผิดพลาด อุ้มลูกสุนัข

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM