ทำนายฝัน 'เกิดความรู้สึกผิด'

ฝันเห็น ฝันว่า เกิดความรู้สึกผิด ฝันว่าเกิดความรู้สึกผิด คุณจะได้รับของบรรณาการ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เกิดความรู้สึกผิด'

ฝันว่าเกิดความรู้สึกผิด คุณจะได้รับของบรรณาการ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ลูกจัน ลูกข่าง พิมพ์ นักบวช เมายา เปลี่ยนมุ้งใหม่ ประกาศการแต่งงานของตนเอง ตะขาบกัด คนในครอบครัวถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ ทอดทิ้งคนรัก ปลวกขึ้นบ้าน จันทร์ทรงกลด ลาภ ชะนี พระพรหม เก็บมุ้ง งูเลื้อย กาสาวพัสตร์ ( ผ้าเหลือง ) ทำนาได้ผลผลิตดี ข้อมือหัก ทหารยิงปืนใหญ่ กางร่ม พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราช- กุมาร ท่อนซุง ไต่เขา ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก ฉมวก ไล่จับผีเสื้อ แมงมุม ห่าน สวมแหวน รอยเท้าของตัวเอง ไหว้พระ ฟ้าผ่า กินองุ่น คุก ตะราง ศาลา ชกคนที่จมูก นุ่งผ้าสีชมพู ขึ้นยานพาหนะ แล้ว ตกลงมา งมหาของ ธารน้ำตก เป็นใบ้ ทาขมิ้น แว่นตาเลนส์ใส โคมไฟหรือโคมตะเกียง กรวยกรอกน้ำมัน กินอุจจาระ ฟันดาบ เด็ดพริกออกจากต้นพริก เพื่อนตาย แต่งงานกับผู้คุมนักโทษ หลงทาง กีตาร์ จักรพรรดิ บัว ฝนครึ้ม งาช้าง ข่าวร้าย ผู้หญิงใส่ชุดสีเขียว นอนกลางวัน ชีวิตประสบความยุ่งยากขั้นรุนแรง เจ็บปวดตามร่างกาย คนตายในบ้าน ขัดแย้ง กินเนื้อหมู แสงบนท้องฟ้า บุญ ภรรยาเสียชีวิต ดื่มน้ำมะพร้าว หัวล้าน มู่ลี่ ตู้ไปรษณีย์ ถือกรรไกร ฟันงอกขึ้นมาใหม่ หวีไม้ ก้างปลา ตัดต้นไม้ ธรณีสูบ ไอ พระพิฆเณศ หูขาด แขนขาด กระถาง ม้า รั้ว ทหารเข้าบ้าน จับหมู ไปไหนมาไหนอย่างเร่งรีบ นอนกลับหัว เดินอยู่กลางทุ่งนา นกกาเหว่า งานวัด นอนหลับฝันแล้วจำไม่ได้ นกขมิ้น ขวัญ ฝังสัตว์เลี้ยงที่ตาย สวมรองเท้าใหม่ ฟันปลอม กอดผู้ชาย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM