ทำนายฝัน 'เกิดความรู้สึกผิด'

ฝันเห็น ฝันว่า เกิดความรู้สึกผิด ฝันว่าเกิดความรู้สึกผิด คุณจะได้รับของบรรณาการ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เกิดความรู้สึกผิด'

ฝันว่าเกิดความรู้สึกผิด คุณจะได้รับของบรรณาการ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

โรคร้าย แก้บน กระเป๋าใส่เสื้อผ้า กลัว มีฤทธิ์ ปลอบโยน มือ เสื้อเปื้อนเลือด โคกินหญ้า ทวด เลิกมุ้งขึ้น ช้างตกมัน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ มีคนนำเสื้อผ้ามาให้ ความรัก ล่าสัตว์ ขี่ม้า แล้ว ตกม้า ขี่สุกร ทันตแพทย์ บริจาคเสื้อผ้าให้คนอื่น จักรเย็บผ้า ยอดตึกสูงทรงกลม ฆ่าตัวตาย แต่มีคนช่วยเหลือเอาไว้ได้ พระพุทธเจ้า รุ่งเช้าที่ปลอดโปร่งแจ่มใส คอมพิวเตอร์ สวมเสื้อสีดำ น้ำพุที่พุ่งสูง ยกทรง นาก น้ำตา ไม้พลอง พายเรือกับคนอื่น ผมถูกตัดให้สั้น ถอดรองเท้า กิ้งก่า ยอดโดม จูบคนที่อายุมากกว่า ตัดผมใหม่ แกะ สีลม ( เครื่องมือชนิดหนึ่ง ) นำพัดมาโบกตามร่างกาย กรวยกรอกน้ำมัน เงี่ยง ศีล เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ หุ่น โลงศพ แร้งกินซากศพ ค่ำมืด ได้เป็นเจ้าสาว ปู อสนีบาต เวที ชามมีลายดอกไม้สวยงาม พระปรางค์ ขอโทษผู้อื่น ล้มลงไปในหลุมลึก ปฏิกูล เสาเรือน ส้วม แขนขาด ผึ้ง ฟักทอง เหยี่ยว ชนะ ปลาหมึก เขียนหนังสือ ถูกสุนัขเห่า คนกำลังเปลื้องผ้า คงกระพันชาตรี จูบเด็กเล็ก พระพรหม เงาะ ได้ยินเสียงกบ รอยเท้าของตัวเอง ความลับ ทำอะไรงุ่มง่ามและผิดพลาด ลำน้ำ ภาพวาด แมลงวัน ทะเลทราย เครื่องบินที่ตัวเองนั่งตก รถไฟฟ้า มีเขาบนหัว ลับมีด ถาด ต่อสู้กับเด็ก ข่วน แฝด ล้างหวี ดับเทียน ตุ้มหูหาย สวน มุ้งหมอน รบกวน มีเรื่องแปลกๆ เกิดขึ้นในบ้าน ยารักษาโรค ก่อสร้าง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM