ทำนายฝัน 'เกิดความรู้สึกผิด'

ฝันเห็น ฝันว่า เกิดความรู้สึกผิด ฝันว่าเกิดความรู้สึกผิด คุณจะได้รับของบรรณาการ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เกิดความรู้สึกผิด'

ฝันว่าเกิดความรู้สึกผิด คุณจะได้รับของบรรณาการ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เป็ดไก่ กระท่อม ริมฝีปาก ขื่อคา รวงข้าว ลูกเห็บ ซ่อมแซมรั้วบ้าน สาดน้ำ ทำให้คนบางคนบาดเจ็บ ต่อสู้ จาระบี คนแฝดตัวติดกัน ยาพิษ นำอุจจาระกลับบ้าน ได้ยินเสียงกระซิบ รักใครบางคนมากๆ ร้านค้า ตารอบตัว นอนกับสาวสวย จรวด นาฬิกาข้อมือ กลอง ถูกศาลตัดสินว่าไม่มีความผิด งูขดเป็นวงกลม ปลูกบ้าน นกยูงรำแพน ห่านฟ้า โซ่ เห็นกล้วย ไฟไหม้บ้าน นักบิน ฟืน ข่าวร้าย สิริภาจุกาภรณ์ เด็กอุ้มปลา ผึ้งบินรอบรังของมัน เต่าทอง มหรสพ เห็นบ่อร้าง ท่องเที่ยวต่างประเทศ ใบลาน ฉ้อโกง โพธิ์ นุ่งผ้าสีม่วง ต้นกก ฆ่างู ผักที่ยังคงปลูกในดิน หญ้า สมเด็จพระเทพรัตนราช- สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประดาน้ำ ปืน โกนหนวด ฆ่าไก่ กินก้อนดิน กระป๋องนม ตัวเองเจ็บป่วย ถุงใส่เงิน แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาในบ้าน ถูกกักตัว ราชา เข่า โคเข้าบ้าน พายเรือกับคนอื่น เงาะป่า พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ คนแก่ ม้า น้ำพุสวยงาม ถูกจับ สะอึก สายสะพาย ฝนหยุดตก อาบน้ำในมหาสมุทร ได้ยินเสียงปืนใหญ่ ได้ลาภ นอนบนกองฟาง ฉลาม กรวดทราย ท้องฟ้าสีแดง ถูกพายุพัดพาไปไกล กินกระต่าย โคลน ไม้เท้า ถูกเฉือนเนื้อ สิริวัณณวรีนารีรัตน์ เท้าขาด เมือง น้ำพริก เริ่มทำธุรกิจก่อนกำหนด ดับตะเกียง ถ่ายรูป ลากเกวียน เดือน รถไฟฟ้า ฮองเฮา (ราชินี) ขโมยทรัพย์สมบัติ งวงช้างรัดตัว ปอกเปลือกไข่ คุก ตะราง จิ้งจก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM