ทำนายฝัน 'เกิดความรู้สึกผิด'

ฝันเห็น ฝันว่า เกิดความรู้สึกผิด ฝันว่าเกิดความรู้สึกผิด คุณจะได้รับของบรรณาการ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'เกิดความรู้สึกผิด'

ฝันว่าเกิดความรู้สึกผิด คุณจะได้รับของบรรณาการ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

แผ่นดิน ขุดดิน จีวร เทียนชัย น้ำเต้า หลุม ตักบาตร ถูกกรรโชกทรัพย์ เนื้อหนัง เจว็ด คนแคระ หมีกัด ขึ้นศาล พระจันทร์เดือนหงาย เพศสัมพันธ์ เสี้ยนหนาม ปีศาจ โบสถ์ ฝุ่นเข้าตา รอยเปรอะเปื้อนตามร่างกาย เงา จลาจล เป่าลูกโป่ง ถวายพระด้วยดอกบัว เดินละเมอ เห็นบ่อร้าง ขุดหาทรัพย์สมบัติ มีด สารภี นกแขกเต้า เมาสุรา คนรักเกิดความรู้สึกผิดหวัง ลิง ตะขาบ ฉ้อโกง สถานี ขี่เสือ เป็นคนผอมบาง กินเนื้อวัว โจรปล้นบ้าน เซิ้งบั้งไฟ ถุงใส่เงิน ตักน้ำ หมีทำร้าย สิริภาจุกาภรณ์ ฤาษี ญาตินํ้าตาตก อาบน้ำ บ้านเก่าทรุดโทรมผุพัง ข้อเท้าแพลง กำแพงเมือง ฆ่าหมัด สามีนํ้าตาตก สะพายย่าม ผู้ชายผมยาว ลูกๆ ทำความผิด น้ำตก ถอดรองเท้า ร้องตะโกน จับกระต่าย น้ำพุ แผ่นดินไหว ผึ้งบินเข้ามาในบ้าน ฆ่านกกระจิบ โกศ คนกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง ผมร่วง งมของในแม่น้ำ ใบมีดโกน ถูกน้ำร้อนลวก เท้าด้วน ศีรษะล้าน นาค ตามทวงหนี้ ตัดต้นไม้ มดรุมเป็นกลุ่มๆ ทูตชาวต่างชาติ ไปยังเมืองนรก ขี่ควาย แล้ว ตกควาย จับหนอน ทำกับข้าว มีฤทธิ์ บิลเลียด เถียงกับคน ไปไหนมาไหนอย่างเร่งรีบ ฝูงกบ จำนวนมาก ซื้อตู้ ซื้อโต๊ะ ย้ายบ้าน น้ำพริก โสมสวลี ชนไก่ ลูกกระพรวน ทำน้ำหก เขื่อน บริจาคเสื้อผ้าให้คนอื่น ครัว คนขี้โม้ จรวดไฟ วัวควาย บันได

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM