ทำนายฝัน 'เกือก'

ฝันเห็น ฝันว่า เกือก เกือก หรือ รองเท้า ถ้าเป็นคนโสดจะพบคู่รัก จะมีเพื่อนใหม่ที่ถูกโฉลกกัน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เกือก'

เกือก หรือ รองเท้า ถ้าเป็นคนโสดจะพบคู่รัก จะมีเพื่อนใหม่ที่ถูกโฉลกกัน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ให้รางวัล เป็นคนปรุงอาหาร ป่าเขา สติ น้ำตา ญาติ มีความปรารถนา จานชาม ล้างหน้าตัวเอง ตกช้าง กุ้งมังกร ดวงดาว ได้ยินเสียงปี่พาทย์ ล็อกประตู เมาสุรา นักแสดง มัคคุเทศก์ คนอื่นเปิดเผยความลับของคุณ ยันต์ พรวน ธนาคาร ถูกวิ่งราวทรัพย์ นกกระจอก ทางรถไฟ โอ่ง นกร้อง จระเข้ กรง กอไผ่ เครือญาติ ถูกลูกปลุกให้ตื่น เครื่องดนตรี ขี่โคอศุภราช กระทำรุนแรงต่อตัวเอง เครื่องร่อน ก่อกองทราย ไฟนรก งานศพ ทำผ้าเช็ดหน้าหาย กลางคืน ผู้ถือศีล สายสนตะพาย ตะกร้าพลาสติก เผาศพ นาฬิกาข้อมือเสีย มาลัย จุฬามณี ซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ ฆ่าตัวตาย เครื่องบินตก กระดาษเปื้อนหมึก ต่อสู้กับคนร้าย ผ้าโพกหัว เม่น ชกคนที่จมูก ถูกตะปูตำเท้า วิทยุ ม้าเตะ ฝุ่นเกาะตามสิ่งของต่างๆ ม้าสีขาว พวงมาลัยดอกไม้สด ปลวก ปัสสาวะรดกำาแพง ฟันบนหัก เด็กพิการ กุ้งยักษ์ กุมารเทพ ฟันงอกขึ้นมาใหม่ รอยเท้าของตัวเอง เครื่องบินที่ตัวเองนั่งตก มีผู้นุ่งชุดขาวเดินเข้ามาหา แสตมป์ เงิน พระธาตุ ขวานหัก ประหารคนรัก กระต่ายวิ่ง ผ้าห่มหนาๆ เวียนเทียน ควันไฟ ขี่นางโค งมปู ศิลปิน ประกันตัว รุ้งกินน้ำ ยิ้ม กรวยกรอกน้ำมัน ซ่อน เวที ซองจดหมายสีขาว ดื่ม ซองจดหมาย ถูกจี้ ยาพิษ ตะขาบ กระโดดจากที่สูง คนเมา เทศน์ เฟซบุ๊ก ( Facebook ) น้ำพุสวยงาม

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM