ทำนายฝัน 'เก็บกวาดบ้าน'

ฝันเห็น ฝันว่า เก็บกวาดบ้าน คุณกำลังจะมีแขกจากทางไกลมาหา
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เก็บกวาดบ้าน'

คุณกำลังจะมีแขกจากทางไกลมาหา

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เดินอยู่ในป่า โฆษณา งานโกนจุก ขอโทษผู้อื่น กุ้ง งวง นองเลือด คนอื่นอยู่ในงานรื่นเริง แหวน หมอก ฟ้าที่สดใส ม่าน หญิงโสเภณี นกนางนวลโผบิน พัชรกิติยาภา ผึ้งทำรังที่ชั้นบนสุดของบ้าน ฟัก ถังน้ำ ขโมยเงิน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ- วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ผู้หญิงใส่ชุดสีเขียว นุ่งผ้าสีม่วง เด็กผู้ชาย แคร่หาม กาน้ำร้อน มีเรื่องแปลกๆ เกิดขึ้นในบ้าน ทารกดูดนมคุณ ถือกรรไกร ชีวิตประสบความยุ่งยากขั้นรุนแรง ภรรยาเอาน้ำมาให้ ตกอยู่ในห้วงแห่งความรัก ล็อกประตู ต้นไม้เหี่ยวเฉา กรวยใบตองใส่ดอกไม้ กระโดดจากหน้าต่าง หญิงทุบตีกัน พระแก้วมรกต ทำให้คนอื่นตื่น ฉีกจดหมายรัก โพธิ์ บินขึ้นไปบนท้องฟ้า ประกาศนียบัตร ชฎา กระแสน้ำ เมฆลอยนิ่ง คนแก่ ไอศกรีม มวยผม นกกระจิบ กระจาบ เสื่อไม้ไผ่ งมของในแม่น้ำ ทุเรียน จับก้อนหิน เห็นบ้านที่มีประตูมากมาย เก้าอี้ ขนมจีน ขุดดิน เมฆสีขาว กินผักดองหรือผลไม้เปรี้ยวๆ ยานพาหนะ นํ้าพุที่พุ่งสูง ลายมือ โยงเรือ บ้านตัวเองถูกน้ำถ่วม ดื่มน้ำจากแก้ว สมอเรือ งานฉลอง หมาก นอกใจแฟน จรวดไฟ ระบำ มีผู้ใหญ่มาทำขวัญให้ กระเป๋าหลายใบกองรวมกัน ควาย ผ้าโพกหัว ฮิปโปโปเตมัส ตุ้มหูหาย ฝาด ตะกร้าพลาสติก ฉัน ( กิน ) เตียง เพื่อนอยู่ห่างไกล ให้มีดแก่คนอื่น ตัดหนวดตัวเอง นาฬิกาข้อมือ พระราชวัง เถ้าแก่ ฟองสบู่ ฮอกกี้ ก่อกองทราย ปัดกวาดฝุ่น บัวสีขาว ร้องไห้ น้ำพุขนาดใหญ่ ภรรยาทิ้ง เดินละเมอ บัตรเชิญ กรง รีดนมโค รัฐประหาร

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM