ทำนายฝัน 'เก็บของมีค่าได้'

ฝันเห็น ฝันว่า เก็บของมีค่าได้ จะมีเหตุทำให้เดือดร้อน อาจถึงขั้นมีปากเสียงกับผู้ใหญ่
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เก็บของมีค่าได้'

จะมีเหตุทำให้เดือดร้อน อาจถึงขั้นมีปากเสียงกับผู้ใหญ่

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ช่างเหล็ก ใยแมงมุม คลอดบุตร โค่นต้นไม้แก่ ตัวเลข เจ้าบ่าว ฆ่านกกระจิบ ถูกบังคับให้เปลื้องผ้า กินรีหรือกินนร ถูกตีหู แสตมป์ แข่งวิ่ง ชกคนที่จมูก สีฟ้า สร้อยทอง พระ กำไล ก้างปลาติดคอ ตกใจเพราะเห็นผี สาวไส้ งวง ปลาหลีฮื้อ ปลูกบ้าน ชะนี ผู้ชายมีผมน้อย กำแพง รักสามีตัวเอง ท่าเทียบเรือ ฟองสบู่ ศาล สิงโต เดินอยู่ในป่าช้า ตีฆ้อง ลำธาร นั่งมองนํ้าตกตามลำพัง ฉาบ ถูกลูกปลุกให้ตื่น บ้านคนอื่น พระบรมรูป จับปิ้ง รอยเท้าของตัวเอง ไฟไหม้บ้าน คบไฟ เครื่องขยายเสียง ตกน้ำ กก ถอดเครื่องประดับ แท่น ได้เสื่อใหม่ ไอศกรีม วัวควาย กอดผู้หญิง ลำคานเสียงฉาบ กระโดดจากหน้าต่าง ญาติกำลังจะตาย มือ ตัวเงินตัวทอง ร้องขอสิ่งของจากคนอื่น ผลักของหนัก ล้มลงไปในหลุมลึก อุ้มเด็กทารก กระปุก ฟัน บัวหลวง แมลงสาบ เด็กกำลังดูดนม เณรหน้าไฟ แอคคอเดียน ( เครื่องดนตรี ) ผ้าเช็ดตัว ซีเมนต์ ขโมยเงิน น้ำพุที่พุ่งสูง แมวออกลูก ต่อสู้กับสัตว์ร้าย ตะไบเหล็ก เป่าลูกโป่ง ปล้นสะดม หวีงา กระสุนปืน เข้าประตูไม่ได้ ปีนข้ามกำแพง ผดผื่นคันขึ้นตามตัว จับผีเสื้อ ทอดแห บ้านทรุดจมลงไปกับพื้น น้อยหน่า ฉีกกระดาษ สวมเสื้อสีเหลือง นกพิราบ พังประตู จับสายสิญจน์ ผู้ชายตบผู้หญิง ดับเทียนชัย ทดน้ำ ขอโทษผู้อื่น กวาด กินข้าว นกกางเขน ถาด หีบสมบัติ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM