ทำนายฝัน 'เก็บดอกบัว'

ฝันเห็น ฝันว่า เก็บดอกบัว คุณจะได้รับโชคจากการงานหรือการค้า
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เก็บดอกบัว'

คุณจะได้รับโชคจากการงานหรือการค้า

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ความมืด ดราฟต์ ญาติ โคเข้าบ้าน ฟันบนตนเองหัก ยืนบนลังไม้ ได้ยินเสียงกบ เป็ดว่ายน้ำ ฆ่าสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน พานทอง สวมเสื้อขาด คนรักถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ กก ฆ่าศัตรู ป่าเขา บันไดเลื่อน เล่นน้ำสงกรานต์ ของเล่น ฆาตกรรม ล้างเท้า มีผู้นำม้ามาให้ นั่งพรมแล้วเหาะไปในอากาศ งู ผู้ชายมีผมสั้นสีขาว นาเกลือ ฟ้ายามเมฆครึ้ม กระแสน้ำ ผ้าเช็ดหน้าขาดวิ่น ขนตาร่วง งูเขียว ท่อนซุง ต่างหู ต้นไม้ที่มีดอกบานสะพรั่ง ธนูหลายดอก เหยียบอุจจาระ นกอินทรี ถูกต่อต่อย กินผลไม้แฝด ไข่มุก โถแป้ง สุกรตายเอง คนมีดวงตาสีเขียวนํ้าทะเล กระต่ายขูดมะพร้าว มองนํ้าตกกับคนรัก เสือกัดตัวเอง ผู้หญิงใส่ชุดสีเขียว เดินอยู่ในทุ่งโล่งตามลำพัง บันไดกว้างๆ ผจญภัย งูกัด มดกัด ตบแต่ง ก้างปลา หนอนไต่ตามร่างกาย สร้างบ้าน ต้นโพธิ์ เฆี่ยนตีผู้อื่น ข่วน เต้นรำ ประทัด มังกร ธำมรงค์ สีลม ( เครื่องมือชนิดหนึ่ง ) สูบ แขน กลองโบราณ ฮัจญ์ ขี้เถ้า คงกระพันชาตรี ญาติทำสิ่งที่ผิดพลาด นาก ศีรษะล้าน มือตัวเอง บิลเลียด กกกอด แขนถูกตัด หมัดกัด ฉี่รดกำแพง ขนมชั้นหลากสี ได้เสื่อใหม่ ตรอมใจ บ้านร้าง ศิลปิน ปรารถนาถึงบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีวันได้ ขนมปัง ระบำ กระแต กล่าวคำอำลากับใครบางคน ลูกทำให้ตกใจขณะหลับ ลายแทง สมเด็จพระเทพรัตนราช- สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถ่ายอุจจาระ ชัยชนะ พาน ประกาศข่าวการเกิด เป็ดไก่ ขอโทษ ปอก กรรไกร ตำรวจตั้งด่าน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM