ทำนายฝัน 'เก็บผลมะม่วง'

ฝันเห็น ฝันว่า เก็บผลมะม่วง ฝันว่าเก็บผลมะม่วง ความหวังทางธุรกิจค่อนข้างชัดเจน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เก็บผลมะม่วง'

ฝันว่าเก็บผลมะม่วง ความหวังทางธุรกิจค่อนข้างชัดเจน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

นกยูง ดื่มสุรา ถั่วงอก เสือตาย ฮอกกี้ ล้างภาชนะเครื่องใช้ ปราสาทเล็กๆ กระดานดำมีข้อความ เดินเข้าออกประตูกว้างๆ บุพการี ขมิ้น โถแป้ง สุรา ข่วน แก้วแตก หน่อไม้ ฝังศพคนที่รู้จัก นุ่งผ้าขาด กล้วยเน่า ปริญญาบัตร ปลิงหลายตัว ขวดยา หงส์ ศพ นอนกลางวัน ภรรยาสวมเสื้อแพร กระทำรุนแรงต่อตัวเอง ส่งสิ่งของมีค่าทางไปรษณีย์ ถอดรองเท้า สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ ถูกแทง ไก่ฟ้า ทะเลาะ ธนบัตร เป็นประจำเดือน บ้านตัวเอง กรวยใบตองใส่ดอกไม้ หลงป่า ล่าสัตว์ กำแพงโบราณ หวีหัก เห็นบ่อร้าง พี่น้องทุบตีกัน ความรักระหว่างคน 3 คน คนมีดวงตาสีดำ บาดแผล หายใจอึดอัด เข็มแทง บอลลูนตก เทวาลัย จลาจล ร่องน้ำ นกคุ่ม นั่งพรมแล้วเหาะไปในอากาศ ราชา ปราสาทเก่าแก่ อุจจาระ ยุ้งข้าว ภาพ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ถอดเสื้อ กินหัวสุกร อุ้มลูกสุนัข ถูกฉุด เข่า ช้างเหยียบ กงสุล หุ่นยนต์ บ่อน้ำใหญ่ ถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด นั่งเล่น ตกเขา ลูกประคำ ผู้หญิงใส่ชุดสีขาว ว่าว ร่างกายตัวเอง รถเข็นศพ นกอินทรี คนอื่นทำพลาด หางกระเบน ( ชายผ้านุ่ง ) แร้ง เหยียบอุจจาระ เดินบริเวณวัด ได้เสื่อใหม่ ถอนผมหงอก ขี้เกียจ แร้งกินซากศพ ดาวร่วงลงมาจากฟ้า ช้อน มีคนเอาเด็กมายกให้เป็นลูก เสื้อกันฝน ปล่อยออกจากคุก บ้านใหม่ ตกบ่ออุจจาระ ฆ่าผึ้ง ดูซีรี่ย์ ซองจดหมายสีแดง พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราช- กุมาร เต้าหู้ ซ่อง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM