ทำนายฝัน 'เก็บผลมะม่วง'

ฝันเห็น ฝันว่า เก็บผลมะม่วง ฝันว่าเก็บผลมะม่วง ความหวังทางธุรกิจค่อนข้างชัดเจน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เก็บผลมะม่วง'

ฝันว่าเก็บผลมะม่วง ความหวังทางธุรกิจค่อนข้างชัดเจน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ประเจียด โล่ เน็ตไอดอล รักภรรยาตัวเอง เก็บเกี่ยวข้าวในนา ฟันปลอม ธงชัย องค์พระ นักประพันธ์ ถุงน้ำร้อน หัวเราะ มหาสมุทรมีพายุ ภิกษุ เข้ารับการผ่าตัด เครื่องพิมพ์ดีด ใบมีดโกน กลายเป็นคนรวยมหาเศรษฐี จับสายสิญจน์ เขียด รัศมี ขนมเข่ง ยิ้ม ถูกตีหู ฆ่าควาย น้ำตก นกนางแอ่น ทุ่งโล่ง ครอบครัว ช่างปั้น กงสุล คนจำนวนมากอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น แดดเผาผิวหนังจนเกรียม คนตายมาหา ป่าไผ่ โคลน หญิงแต่งชุดสีดำ แทะกระดูก ผู้หญิงตั้งครรภ์ เปิดร้านค้าขายสินค้า ขวด วันเกิด ระย้า หัวไก่ ความผิด ทำขวดแตก หลงทาง เล่นน้ำในบ่อน้ำพุ บิดามารดา ตู้ หุ่นโชว์เสื้อ นั่งเรือ น้ำเหลือง เมายา ขี่ช้าง แล้ว ตกช้าง ไฮไฟว์ ( hi5 ) ขับรถยนต์ สวมเสื้อสีเหลือง สร้อยทอง ขอโทษ หมากัด ฤดูหนาว ถวายพระด้วยดอกบัว ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น นั่งเรือข้ามแม่น้ำ ตกต้นไม้ ก้น ไฟไหม้บ้าน ฆ่าเสือ ของกำนัล แปรงฟัน มะพร้าว ฝ้าย ผิวหนังลอกออกมาเป็นแผ่นๆ นักบวช เจ็บปวด ศาล สิริภาจุกาภรณ์ แผ่นดิน นุ่งผ้าใหม่ งูใหญ่ ฉี่ แคร่หาม ตกกองไฟ กรง ตัดหัว เดินช้าๆ ป่วยลงท้อง กอดตุ๊กตา บวชพระ คูคลอง ถั่วลิสง รับประทานอาหาร เดินขึ้นภูเขา เฮลิคอปเตอร์ ปราสาท ม่าน ได้ตีกลอง ชงชาถวายเจ้าที่ กรวยใบตองใส่ดอกไม้ ตัวเองเป็นชู้

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM