ทำนายฝัน 'เก็บเกี่ยวข้าวในนา'

ฝันเห็น ฝันว่า เก็บเกี่ยวข้าวในนา ทำนายว่าครอบครัวจะอยู่เย็นเป็นสุข
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'เก็บเกี่ยวข้าวในนา'

ทำนายว่าครอบครัวจะอยู่เย็นเป็นสุข

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ศาลเจ้า กระต่ายน้อย พังประตู บันไดกว้างๆ นั่งนับลูกประคำ เห็นบ้านอยู่ในสวนองุ่น ฝุ่นเกาะตามสิ่งของต่างๆ เอาขันตักน้ำอาบตัวเอง เพศสัมพันธ์ ซี่โครงหัก ได้กลิ่นเครื่องเทศ สารภาพต่อหน้าเพื่อน จับมือที่เต็มไปด้วยเลือด มีโชคลาภ ทันตแพทย์ ฟัก คนเกี่ยวข้าว งอบ ทำนาได้ผลผลิตดี เกลียดคนต่างชาติ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ สร้อยข้อมีชำรุด น้ำเหลือง น้ำพุ ซาวข้าว คนในครอบครัวถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ เกวียน เป็นผู้นำขบวนรถยนต์หรือไม่ก็รถไฟ ได้สวมแว่นตาดำ จุดไฟแล้วดับ ค้อน เฮลิคอปเตอร์ ข่มขืนคนอื่น ลูกข่าง นํ้าท่วมที่ดินตัวเอง หูเจ็บ ถูกล่ามด้วยโซ่ตรวน ฮาเร็ม กระเป๋าใส่เสื้อผ้า ขวดยา กินก้างปลา ฝุ่นเข้าตา หมา ฝ้าย นั่งพรมแล้วเหาะไปในอากาศ ครัว ธรณีสูบ ประตูกำลังถูกไฟไหม ลับมีด เซียมซี เครื่องบูชา ถากไม้ บอลลูนตก ดูหนัง แมวสีขาว ปลิง แทง ทำให้คนอื่นตื่น ยันต์ เจดีย์ จำปีหรือจำปา ปี่ ระดู ดื่ม ซ่อง เทวดา สร้อยทองคำ ได้ยินเสียงปืนใหญ่ ดารา แชมพู ทะเบียนบ้าน ได้ฟังเรื่องตลก ล้างหวี พระพุทธเจ้า เดินละเมอ ตกบ่อลึก สวมเสื้อสีขาว จรเข้ คนมีดวงตาสีเขียวนํ้าทะเล ปีศาจหลายตน ดีใจ ฌาปนสถาน ( ที่เผาศพ ) เด็กกำลังดูดนม ตำรวจ กระดาษเช็ดมือ ม้า โคไล่ขวิดคน ลำน้ำ ศพ หมูตาย สตางค์ มีเขางอกอยู่บนหัวสองเขา ฮวงซุ้ย เดินเข้าออกประตูกว้างๆ มีเพศตรงข้ามส่งเส้นผมมาให้ตัวเอง โบสีดำ เครื่องแบบทหาร เดินเร็วๆ ปีศาจที่มีเขาและหาง ตั้งครรภ์

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น