ทำนายฝัน 'เขย่าหิมะหลุดออกจากกิ่งไม้'

ฝันเห็น ฝันว่า เขย่าหิมะหลุดออกจากกิ่งไม้ ให้ระวังผู้มีอิทธิพลจะให้โทษ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เขย่าหิมะหลุดออกจากกิ่งไม้'

ให้ระวังผู้มีอิทธิพลจะให้โทษ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

รดน้ำ คางคก นั่งราชรถ เครื่องแต่งกาย ขอโทษผู้อื่น ตะกร้าพลาสติก ถวาย แคร่หาม ไหว้พระราหู นํ้าท่วมที่ดินตัวเอง แม่หม้าย เคี้ยวดิน การผ่าตัด ปีนเขา โกศ ล้มละลาย ฐานทัพทหาร ฉมวก เสาเรือน วัวควาย ยาพิษ ข่าวดี แร้งเกาะหลังคาบ้าน ดำน้ำ วิทยา เลี้ยงกระต่าย ผลไม้ เล่นการพนัน ขี่ราชสีห์ ตัวเองร่ำรวย ฝักดาบ นอนกลางวัน แหวนแต่งงาน ฝ่าเท้า กาสาวพัสตร์ ( ผ้าเหลือง ) ปั่นด้าย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แล่นเรือผ่านเกาะ จอก สะอึก กระต่ายหลายตัววิ่ง กระท่อมในป่า ซื้อเต่า กินพริก ผ้าพันคอ โอลิมปิก ถูกหนูกัด ฮวงซุ้ย จับก้อนกรวด ก้อนทราย ฮา ยากจน ดาวอับแสง ทารุณกรรมสัตว์เลี้ยงจนตาย เสี้ยนหนาม คนตกน้ำกำลังจะจม กระซิบ พี่น้อง ฮ่อยจ๊อ ฝนตกหนัก เข้าประตูไม่ได้ ท่าเทียบเรือ ขวด นรก หมอก ยิงนก ที่ฝังศพ งู ถูกฝูงผึ้งรุมต่อย รองเท้า มีดตกน้ำ บิณฑบาต ตัวเงินตัวทอง ภูเขา ครู ใบไม้ร่วงเต็มพื้นบ้าน อดทน ท้องเสีย ธนาคาร ฮาเร็ม ระเบิด ธนูหลายดอก ปลิงดูดเลือด แต่งตัว ฆาตกรรม งวงช้างรัดตัว ตู้ไปรษณีย์ เอามือตบต้นขาตัวเอง ตัวเองตายไปแล้ว ผดุงครรภ์ นอนบนที่นอน พระธาตุ จักรพรรดิ ปราสาทเล็กๆ ครก บริโภค เล่นเกมส์ กินข้าว นกกระจิบ กระจาบ ดูละคร สวมเสื้อสีเหลือง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM