ทำนายฝัน 'เขากวาง'

ฝันเห็น ฝันว่า เขากวาง จะได้เลื่อนยศ หรือตำแหน่งหน้าที่การงาน แต่มักมีอันให้ต้องเปลี่ยนแปลง หรือโยกย้ายที่อยู่ไปด้วยกับลาภ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เขากวาง'

จะได้เลื่อนยศ หรือตำแหน่งหน้าที่การงาน แต่มักมีอันให้ต้องเปลี่ยนแปลง หรือโยกย้ายที่อยู่ไปด้วยกับลาภ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ฆ่าตัวตาย ไวโอลิน นํ้าพุศักดิ์สิทธิ อักษรย่อ บดเมล็ดกาแฟ กำแพงเมืองจีน สุรา หน่อไม้ ถาดอาหาร องคมนตรี จูบเด็กเล็ก แพทย์ คนร้าย เห็นกล้วย จับสุกร ป่วย มะนาว ไกด์ ไปไหนมาไหนอย่างเร่งรีบ วงเวียน เงินหาย ขี้ออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว เงินกู้ นกร้อง ฮอกกี้ บ้านไฟไหม้ น้ำหอม ผู้หญิงพายเรือ พัด จับก้อนหิน เช็คเด้ง ปิดผนึกซองจดหมาย น้ำล้นเขื่อน หญิงเปลือยกาย ไฮไฟว์ ( hi5 ) แคร่ ซองจดหมายสีฟ้า ข่าวดีจากลูก ท้องฟ้าสีแดง ไมโครโฟน ร้องเพลง ทำนาไม่ได้ผลดี นั่งรถไฟ กระถางหลุดมือแตก พูดคุยกับโจร นักบิน ธุรกิจ ถอยหลัง สามีตาย ถ่ายขี้ วอ ได้ยินเสียงปี่พาทย์ ปัสสาวะ ผิวพรรณ กินผักดองหรือผลไม้เปรี้ยวๆ สายสะพาย หญิงแปลกหน้า กินคอลลาเจน สิริวัณณวรีนารีรัตน์ ผ้าฝ้าย เนกไท หน้าอก ขนมปัง ไฟไหม้ ตัวเงินตัวทอง ต้นไม้ที่มีดอกบานสะพรั่ง สาหร่าย หีบปิดอยู่ ฟ้าผ่า ข่าวร้าย ฉมวก ข่มขืนคนอื่น ฝีขึ้นตามร่างกาย ตีผึ้ง ตู้เย็น ขี่นางโค ปัสสาวะรดที่นอน ไถนา ถูกคนเตะ ผมถูกตัดให้สั้น มนต์ ถูกมัดด้วยโซ่ตรวน ไลน์ ( LINE ) พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราช- กุมาร ธนาคาร ใช้ยาเสพติด เลื่อยไม้กระดาน ขอทาน นั่งราชรถ กล้วย เก็บมุ้ง กุลี เดินกะโผลกกะเผลก ฮา เอามีดฟันเท้าตัวเอง ซุกซ่อนตัว ตกจากดาดฟ้า ตกทะเล กัดลิ้นตัวเองขาด มัคคุเทศก์

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM