ทำนายฝัน 'เขาวงกต'

ฝันเห็น ฝันว่า เขาวงกต ฝันว่าได้เดินขึ้นไปบนเขาวงกต หรือ ทางที่เป็นวงกต งานที่คิดไว้แม้มีอุปสรรคก็จะผ่านพ้นไปได้ จะได้รับเคราะห์ก่อนจึงจะมีโชค
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เขาวงกต'

ฝันว่าได้เดินขึ้นไปบนเขาวงกต หรือ ทางที่เป็นวงกต งานที่คิดไว้แม้มีอุปสรรคก็จะผ่านพ้นไปได้ จะได้รับเคราะห์ก่อนจึงจะมีโชค

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

หญิง กำแพงเมือง โยคี หน่อไม้ อากาศบริสุทธิ์ ลากฉุด ช่างแกะสลัก หน้าไม้ กะละมัง ถลกหนังสัตว์ โบสถ์ ตรอกซอกซอย ให้ความกรุณา เปิดร้านค้าขายสินค้า พลับพลา ได้รับของที่ระลึกจากญาติ ญาตินํ้าตาตก ไม้กางเขน ยกโทษ เกือก ฝุ่น ผู้ใหญ่นำสายสิญจน์มาผูกข้อมือ กลืนเมฆ รถศพ พวงมาลัยดอกไม้สด แผ่นดินไหว ฟันดาบ กกกอด ถูกตะปูตำเท้า หมีทำร้าย ยิ้ม ปฏิเสธหมายเรียกประชุม ไก่กกไข่ ป่วย จีวร เด็กอุ้มปลา ของขวัญ ถอดเครื่องประดับ เด็กทารก เหาะดั้นเมฆ แมวสีขาว ปิดผนึกซองจดหมาย เดินอยู่ในความมืด ขายไม้กระดาน แจวเรือ สมเด็จพระเจ้า ภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ฝันเห็นนํ้าวน ยิงปืน ไก่ฟ้า พระเจ้า ฟุตบอล ตะไบเหล็ก นุ่งชุดแดง ซีเมนต์ นกกาเหว่า หนู จับกระต่าย ยกของ พระธาตุ ชุดว่ายน้ำ ช้างตกมัน มีคนอยู่ที่ประตูบ้าน หีบสมบัติ กินเฉาก๊วย ตะกวดขึ้นบ้าน หมาก ตาชั่ง คนมีดวงตาสีเขียวนํ้าทะเล พระสังฆราช ปะชุน คนถูกฉีดยา ปล่อยนก ภรรยานอกใจ ช้างไล่กวด บันไดเลื่อน ครก ฤกษ์ไม่ดี พาน ไส้เดือน บ่อน้ำใหญ่ ได้บางสิ่งบางอย่างที่ต้องการ ลาภ เหยียบอุจจาระ ลับมีด สัตว์เลี้ยงตาย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ศิลา ฆ่ากระต่าย บัว ค่ำมืด มโหรี ปวดท้อง เวทีมวย ตุ๊กตา งานบวช โรคร้าย งมหาของ กระดาษข่อย เป็นโจทก์ในศาล ศีรษะล้าน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM