ทำนายฝัน 'เขียด'

ฝันเห็น ฝันว่า เขียด เห็นเขียด หรือ จับเขียดได้หลายตัว ทำธุรกิจที่คุณกำลังทำจะราบรื่น ประสบกับความสุขสมหวัง พูดคุยอะไรเกี่ยวกับงานการคนก็ให้ความเชื่อถือ เชื่อมั่น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'เขียด'

เห็นเขียด หรือ จับเขียดได้หลายตัว ทำธุรกิจที่คุณกำลังทำจะราบรื่น ประสบกับความสุขสมหวัง พูดคุยอะไรเกี่ยวกับงานการคนก็ให้ความเชื่อถือ เชื่อมั่น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

นาก อยู่ในสภาพมอซอ เสื้อผ้าขาดวิ่น หม้าย ฆ่าเป็ด ห่านฟ้า จับมือที่เต็มไปด้วยเลือด หญิงชู้ บ้านมีช่องโหว่ สู้กับเสือ แล้วชนะ หุ่น งมปู ถุงเท้า ป่วย ไม้พลอง ตัวเองเป็นกรรมกร นุ่นกระจายอยู่เต็มห้อง ลูกเต๋า ทดน้ำ เปรต ดอกไม้ไฟ คำสัญญา ตะกร้อ เดินเข้าออกประตูกว้างๆ ตรอกซอกซอย เงินปากผี เล่นน้ำสงกรานต์ มีด กำลังจะไปผจญภัยกับชายคนหนึ่ง ถูกตัดมือ เชื้อเชิญ ทำให้คนอื่นตกใจ ดวงอาทิตย์มืดมัว แทงตัวเอง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้สวมแว่นตาดำ นิ้วมือหรือนิ้วเท้าขาด ฮา ท้องเดิน ฆ่ากระต่าย เช็คเด้ง ไวโอลิน ถูกเปลื้องผ้า เด็กนอนบนเตียง พระวิหาร สูบบุหรี่ อุ้มลูกหมา จุดเทียน ได้รับของที่ระลึกจากญาติ แช่ง เครื่องจักรไม่ทำงาน จับขโมย โลงศพ ค้างคาว กำไลแตกหัก เจ้านาย งูเผือก ขี้เกียจ พระธาตุ กล่าวหา เปิดผนึกซองจดหมาย ภูเขาไปกำลังระเบิด เขย่าหิมะหลุดออกจากกิ่งไม้ ตะเกียงที่จุดแล้ว ทุบตีภรรยา ช้อน จักรยาน คอบิด มัคคุเทศก์ ถ้วยชาม น้ำค้าง มีดเหน็บที่เอว พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เคารพ คำนับ บ่อน้ำพุแห้งขอด ไม้กวาด ล้างภาชนะเครื่องใช้ บุญ หยก นํ้าพุศักดิ์สิทธิ ผดุงครรภ์ ร่วมงานทอดกฐิน กิ่งก่าวิ่งไปมา ลูกประคำ งา ศีล ทำอะไรงุ่มง่ามและผิดพลาด ดาวอับแสง เกวียน รถพยาบาล ไต่เขา เห็นถนนที่ขรุขระ กก ปอด พรวน ประตู เด็กพิการ เครือญาติ ได้เป็นเจ้าบ่าว มังกร กรงสัตว์

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น