ทำนายฝัน 'เขียนหนังสือ'

ฝันเห็น ฝันว่า เขียนหนังสือ ฝันว่าเขียนหนังสือด้วยมือซ้ายไม่ถนัด ทายว่าจะมีคนคิดปองร้าย ไม่ควรเสี่ยงโชค
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เขียนหนังสือ'

ฝันว่าเขียนหนังสือด้วยมือซ้ายไม่ถนัด ทายว่าจะมีคนคิดปองร้าย ไม่ควรเสี่ยงโชค

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

มีคนนำเสื้อผ้ามาให้ กุ้ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉัตรเงิน ฉัตรทอง นํ้าท่วมที่ดินตัวเอง ลูบท้องหญิงตังครรภ์ ตัดผมใหม่ กินเนื้อไก่ ขี่ม้า ญาตินํ้าตาตก กิ้งก่า เสวียน ผิวพรรณ หงอนไก่ ได้รับรางวัล ประดาน้ำ ทำผ้าเช็ดหน้าหาย ตะกร้าพลาสติก ดับกองไฟ ขวดเหล้า ตะกร้าไม้ รถไฟ ยา นางฟ้า ตั๊กแตน นอน ฝา เว็จ ตะกร้อ แมลงภู่ ตะกร้าหวาย ได้รับผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ ไถนา น้ำตก เมือง ฝันว่าส่งพัสดุ เพศสัมพันธ์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เกาหัว ถอดรองเท้า นาฬิกา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร บันไดเลื่อน ทำร้าย น้ำเต้า ดิน ผ้าสีดำ กางเขน (นก) ไถ่ถอน พระราชินี รัศมี คราส ญาติเสียชีวิต นกแสก เครื่องบินตก เหยี่ยว ข้าวในนา ตะเพียน สุกรตายเอง ต้นไม้ที่มีดอกบานสะพรั่ง ขุดดิน เห็นบ่อร้าง โพธิ์ แผ่นดิน บ้านตัวเองถูกน้ำถ่วม จำปีหรือจำปา ทูตชาวต่างชาติ มะนาว ให้ความกรุณา งูจงอางไล่ ฝุ่นเข้าตา ความรัก กระบี่ สูบ กุมารทอง เดินทางไปทิศตะวันออก กระโดดจากที่สูง คันศรหรือคันธนู ปราสาท ปากเหม็น ซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ คุก ตะราง บิลเลียด มีผีเสื้อแสนสวยอยู่ในบ้าน ฆ่าตัวตาย แต่มีคนช่วยเหลือเอาไว้ได้ เล่นตะกร้อ ตัดต้นไม้ ฉี่รดกำแพง ห้อง รถบรรทุกศพ ยื้อแย่ง นุ่งชุดแดง ถ้ำ สตรี ขโมยเงิน กระดาษเช็ดมือ เสี่ยงเซียมซี ถอดปลอกคอสัตว์เลี้ยง ตีเหล็ก แปรงฟัน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM