ทำนายฝัน 'เขื่อน'

ฝันเห็น ฝันว่า เขื่อน เห็นน้ำในเขื่อนสงบนิ่ง การงานของคุณจะทำสำเร็จ คนโสดจะได้เพื่อนรู้ใจมาเป็นแฟน และหากฝันเห็นน้ำล้นเขื่อน จะมีโชคลาภ ถ้าเขื่อนแตก ระวังจะเกิดอุบัติเหตุ ทำให้บาดเจ็บได้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เขื่อน'

เห็นน้ำในเขื่อนสงบนิ่ง การงานของคุณจะทำสำเร็จ คนโสดจะได้เพื่อนรู้ใจมาเป็นแฟน และหากฝันเห็นน้ำล้นเขื่อน จะมีโชคลาภ ถ้าเขื่อนแตก ระวังจะเกิดอุบัติเหตุ ทำให้บาดเจ็บได้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ใบไม้ ลากรถบรรทุก กองดิน เลือดไหล อ่าง ใส่เสื้อผ้าที่ไม่มิดชิด ฤดูฝน พระจันทร์ขึ้นเต็มดวง โซ่ตรวน กระบอกสูบลม ร้านค้า ไฟไหม้บ้าน พูดสนทนา ท่อน้ำ ตักน้ำ ต่อสู้ ตาบอด แมวออกลูก ตุ้มหูหาย ขโมยอาหาร ป่วยลงท้อง คนหามวอผ่านหน้า มีคนอยู่ที่ประตูบ้าน โพงพาง ( เครื่องดักปลา ) ทาเล็บ ธนู กอดผู้ชาย มุ้งขาด คนในบ้านทุบตีกัน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ คนรักเกิดความรู้สึกผิดหวัง สวมกุญแจมือให้ผู้อื่น สุสาน ยมทูต ซื้อกระดุม ศาลา ปากเจ็บ ทำแว่นตาแตก ผ้าเช็ดหน้า ถุงเงิน-ถุงทอง ได้รับเงินบริจาค เดินละเมอ ราชา โกนผม จำปีหรือจำปา เห็นเปลือกหอยเปล่าๆ ตกหน้าผา ฟันหลุด ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ถ่ายรูป เด็กกำลังดูดนม ข่าวร้าย จุดเทียน กระดูกแทงออกมานอกเนื้อ กินข้าวบนใบบัว นั่งใต้ต้นไทร กำแพงเมือง ตนเองทำความผิด แดดเผาผิวหนังจนเกรียม แสงบนท้องฟ้า โล่ เผาไม้กระดาน ถูกสวมกุญแจมือ ฟาก เที่ยวชมงานรื่นเริง สิริวัณณวรีนารีรัตน์ หมอก ธนบัตร หวีหัก แทง ระดู ตกเขา สาวไส้ ตะกร้าหวาย โค่นต้นไม้แก่ แสดงละคร คนอื่นถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด สงคราม เห็นกองไม้กระดาน กระเป๋าเดินทาง วิดน้ำ ฮ่อยจ๊อ เงี่ยง คนแต่งชุดสีดำล้วน เกิดความรู้สึกผิด หลงป่า เจดีย์ทรุดโทรม ร่องน้ำ ภิกษุ ภูเขาไปกำลังระเบิด เปิดเผยความลับกับเพื่อน แตกร้าว กินองุ่น นำอุจจาระกลับบ้าน ท่องเที่ยวในสวน ทอดผ้าป่า ปิดผนึกซองจดหมาย ปราศจากอํานาจ ขายของ ได้รับของมีค่า

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM