ทำนายฝัน 'เขื่อนแตก'

ฝันเห็น ฝันว่า เขื่อนแตก ให้คุณระมัดระวังตัวให้ดี คุณอาจจะเกิดอุบัติเหตุ และได้รับบาดเจ็บได้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'เขื่อนแตก'

ให้คุณระมัดระวังตัวให้ดี คุณอาจจะเกิดอุบัติเหตุ และได้รับบาดเจ็บได้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ครุฑ ตะไกร เอามีดฟันเท้าตัวเอง บอลลูนตก กวาด ลังไม้ ฝนตั้งเค้า สะอึก โคลน กินเนื้อมนุษย์ หม้าย ขนมปัง ขาเป๋ สวมรองเท้าใหม่ น้ำพุ รถจักรยาน ตู้เซฟ โอ่ง ธารน้ำตก ประตูกำลังถูกไฟไหม กินอุจจาระ พนัน เดินทางในป่ารก นกนางแอ่น ตอไม้ เลิกกับแฟน ปากเหม็น สายสนตะพาย เสียสติ ทะเลาะ เห็นประตูบ้านตัวเอง ผ่าท้อง มาเฟีย เมฆลอยนิ่ง เนกไท โกนหนวด คนรักเกิดความรู้สึกผิดหวัง ฉี่รดที่นอน สมเด็จพระเทพรัตนราช- สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ความรักระหว่างคน 3 คน ตกใจเพราะเห็นผี สูบบุหรี่ จับนก น้ำหอม ฉาบแตก นักบุญ ปอกเปลือกไข่ แพทย์ เงิน ลมหายใจมีกลิ่นหอม แต่งงาน ของหวาน ซ่อง บูชา พนมมือ งมปู ตกลงไปในบ่อ สัปทน พรม ช้อน กลายเป็นคนรวยมหาเศรษฐี สถานี หมี ขี่ควาย แล้ว ตกควาย เบ็ดตกปลา ฆ่าเต่า กอดผู้ชาย เกาทัณฑ์ เข้าไปในโรงพยาบาล ฝังศพคนที่ไม่รู้จัก จุดเทียนชัย ฐานพระพุทธรูป ติดเกาะ สัมผัสกรวดทราย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ โพธิ์ รบชนะ มีคนอยู่ที่ประตูบ้าน เครื่องขยายเสียง ขโมยเงิน ฝา ค่ำคืน ถูกกลั่นแกล้ง นั่งบนแคร่หาม อยู่ในกระท่อม รองเท้า งง ใบหน้าที่ยิ้มแย้มอารมณ์ดี มีดบาด ซีเมนต์ กำไลข้อมือ อาเจียนเอาลำไส้ออกมา เมฆบังแสงอาทิตย์ อุบัติเหตุ (ที่บริเวณศีรษะ) กาน้ำ ถนน เห็นการแต่งงานของอดีดคู่รัก กล้วย มุ้งหมอน ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM