ทำนายฝัน 'เขื่อนแตก'

ฝันเห็น ฝันว่า เขื่อนแตก ให้คุณระมัดระวังตัวให้ดี คุณอาจจะเกิดอุบัติเหตุ และได้รับบาดเจ็บได้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เขื่อนแตก'

ให้คุณระมัดระวังตัวให้ดี คุณอาจจะเกิดอุบัติเหตุ และได้รับบาดเจ็บได้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

แผนผัง ตกบ่อลึก แพรพรรณ เป็นประจำเดือน เมาเหล้า ขวดแก้ว งมของในลำคลอง กินเนื้อหมู ได้ยินเสียงดนตรีไทย ร้านค้า ซักผ้าขี้ริ้ว โทรศัพท์ ซ่อง อ่าง ผัก รังนก วิ่งออกกำลังกาย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ตัวเองถูกประหาร ทารุณกรรมสัตว์เลี้ยงจนตาย นอนกลับหัว รูปภาพของเครือญาติ ถูก แตน-ต่อ ต่อย ความรังเกียจ ถั่วปลูกอยู่ในไร่ อยู่ในสภาพมอซอ เสื้อผ้าขาดวิ่น แม่มด ภรรยาออกจากบ้าน ฉุด ผิวหนัง รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ นั่งจับเจ่า กะเหรี่ยงคอยาว บุพการี ธง เพศสัมพันธ์ ถูกศาลตัดสินว่าไม่มีความผิด หนอนไต่ตามร่างกาย ซื้อผ้าขาว ชกคนที่จมูก ปอด หัวหมู ปลาฉลาม ช่างแกะสลัก เสามีรอยมอดกัดแทะจนผุ เศษอาหาร คบคนพาล นำฟองน้ำมาล้างจาน กระหายน้ำ มีผู้นุ่งชุดขาวเดินเข้ามาหา ป่วย ลูกๆ ทำความผิด ตู้รับจดหมาย ฉาบ ฟันงอกขึ้นมาใหม่ ล้างหน้าตัวเอง กรอบรูป ฉางข้าว หนามตำ พนัน แตร ถอนฟัน ประหาร บิณฑบาต กระโดดลงจากต้นไม้ กินเนื้อวัว ตกน้ำร้อน สีดำ หายใจอึดอัด กลายเป็นคนรวยมหาเศรษฐี วิชา ขวดยา ตู้ไปรษณีย์ นอนบนเตียง มุ้งหมอน เดินอยู่ในป่า ตับไต ปรารถนาในตัวสามีคนอื่น ไถนา ขี่เสือ พี่น้องทุบตีกัน ตู้เย็น ถ่อเรือ กระสือ กบฎ ดราฟต์ จุดเทียนชัย เก็บเกี่ยวข้าวในนา ยารักษาโรค รบกวน รัฐประหาร ปะชุน ปีศาจหลายตน นอนหลับฝันแล้วจำไม่ได้ ดวงอาทิตย์ลอยเข้ามาในบ้าน ปลาหมึกหลายตัว ตัวเองมีผมหงอก ธนาคาร เด็กเกิดใหม่ ศีล

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM