ทำนายฝัน 'เขื่อนแตก'

ฝันเห็น ฝันว่า เขื่อนแตก ให้คุณระมัดระวังตัวให้ดี คุณอาจจะเกิดอุบัติเหตุ และได้รับบาดเจ็บได้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เขื่อนแตก'

ให้คุณระมัดระวังตัวให้ดี คุณอาจจะเกิดอุบัติเหตุ และได้รับบาดเจ็บได้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ตกใจเพราะเห็นผี ล็อกประตู เซียมซี ได้รับแก้วเป็นของขวัญ ปลวกขึ้นบ้าน นุ่น ทำอะไรแปลกๆ เทียนไข ส่งจดหมายพร้อมเช็ค ปีนรั้ว นอนกลางวัน บ้านมีช่องโหว่ เป่าลูกโป่ง เงินกู้ แหย่รังผึ้งและผึ้งบินหนีไป ของที่ระลึก ปีนป่ายภูเขา ธนาคาร ทุเรียน ตกจากดาดฟ้า ตัวเองถูกเผาทั้งเป็น กระท่อมในป่า ย่าง อินทรี น้ำพุขนาดใหญ่ นกกำลังจิกกัน น้ำตก สวมเสื้อสีขาว ขี่คอคน มหาสมุทรมีพายุ นํ้าพุที่พุ่งสูง ฤดูหนาว แมวสีสวาท แบกหีบ ดูละคร ฟัก กินเต้าหู้ อยู่ในอาการเร่งรีบ กางเขน (เครื่องหมายกางเขน) กล้วย ไฟไหม้ปราสาท ตู้กับข้าว กะปิ มรดก ขาหัก ทูต น้ำผึ้ง เมฆสีเลือด ชายหนุ่ม เลี้ยง บัวสีขาว อุบัติเหตุ (ที่บริเวณแขน ขา) ดื่มน้ำ ฤกษ์ดี กางร่ม ตรอกซอกซอย มีดหาย เตียง ไม้เท้า จรเข้กัด เงินโบราณ ขโมยเงิน ลายมือ ปลูก กรวดทราย ราวตากผ้า ก้อนหิน มดกัด คิ้วตัวเองดกดำ ตัวเองร่ำรวย แมวออกลูก อากาศทึบมืดมัว ยกทรง ประกาศข่าวการเกิด เปิดเผยความลับกับเพื่อน สะอึก บริจาคเสื้อผ้าให้คนอื่น สีฟ้า เป็นโจทก์ในศาล แผ่นดินไหว เป็นไข้ เดินไปตามท้องถนน ทุ่งโล่งกว้างขนาดใหญ่ นั่งใต้ต้นไทร ขวดเหล้า ยานพาหนะ สายรุ้ง ฝ้าย คนขี้โม้ กระถางหลุดมือแตก ตะเกียง ฟักทอง พังพอน งานแต่งงาน นำใบไม้มาทำเป็นมงกุฎ ตัดหัว แมลงสาบ ย้อมผม โยคี เปลือก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM