ทำนายฝัน 'เขื่อนแตก'

ฝันเห็น ฝันว่า เขื่อนแตก ให้คุณระมัดระวังตัวให้ดี คุณอาจจะเกิดอุบัติเหตุ และได้รับบาดเจ็บได้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เขื่อนแตก'

ให้คุณระมัดระวังตัวให้ดี คุณอาจจะเกิดอุบัติเหตุ และได้รับบาดเจ็บได้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ฆ่างู กษัตริย์เสด็จมาหา พานเงิน คนรักถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ คนอื่นถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด ผลักประตู พระโพธิสัตว์ เดินอยู่ในทุ่งโล่งตามลำพัง เห็นเปลือกหอยเปล่าๆ ถุงเงิน-ถุงทอง จาน โต๊ะ เชือดคอสุกร ซื้อปลาหมึก พระสังฆราช น้ำพุขนาดใหญ่ นกกางเขน วิ่งหนีผู้ร้าย วัวควาย ฤดูหนาว เหยี่ยว หักธนู ประเทียบ แกะสลักรูปปั้น ผ้าห่ม แฝด ห่าน ร่วมงานทอดกฐิน คนรักหรือคู่รัก ปล้น เช็ค ( Cheque ) จน จักรพรรดิ ดับเทียน แฟนนอกใจ โกรธ นํ้าท่วมที่ดินตัวเอง พระแก้วมรกต กก ข่มขืนคนอื่น ถูกบังคับให้อยู่ในสภาพเปียกโชก ปม เอสเอ็มเอส ( SMS ) พระวิหาร การทำผิดพลาด ก้างปลา เรือน ซ้อมรบ แสงนีออน ตัดผมสั้น ตัวเลข การรับรางวัล ปลาเงินปลาทอง ทำขวดแตก กระสุนปืน ทัพพี จอก ตกเหว ศาลเจ้า นกเขา ทอดทิ้งคนรัก ฟันบนหัก นอนอยู่บนแผ่นดิน ภูเขาเป็นทิวขวางกั้นอยู่ข้างหน้า จมูกขาด วัง ธนูหัก กรอด้าย กระโปรง นอน ดื่มน้ำมะพร้าว นกนางแอ่น วัด จมูกแหว่ง เห็นรองเท้าเก่า ได้พูดคุยกับเพื่อน ฉีกจดหมายรัก ดื่มนม ถูกสัตว์กัด ฝนตกปอยๆ จันทร์ทรงกลด นอกใจแฟน เด็กพิการ ปีศาจ จับสายสิญจน์ พรม เครื่องขยายเสียง เพื่อนที่ตายไปแล้ว ธุลี ดื่มกาแฟ เดินเล่นบนหาดทราย ได้รับต่างหู รถเมล์ ข้าวสาร วิวาท นอนกลางวัน โพธิ์ กระท่อม บนบาน ฤดูฝน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM