ทำนายฝัน 'เข็มเย็บผ้า'

ฝันเห็น ฝันว่า เข็มเย็บผ้า ฝันว่าได้จับเข็มเย็บผ้าหรือเห็นเข็ม ทำนายว่าเป็นฝันที่ไม่ดี มีเคราะห์ถูกใส่ร้าย ยุยงให้มีปัญหาต้องทะเลาะหรือผิดใจกัน ควรทำบุญ สะเดาะเคราะห์ ทำสังฆทาน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เข็มเย็บผ้า'

ฝันว่าได้จับเข็มเย็บผ้าหรือเห็นเข็ม ทำนายว่าเป็นฝันที่ไม่ดี มีเคราะห์ถูกใส่ร้าย ยุยงให้มีปัญหาต้องทะเลาะหรือผิดใจกัน ควรทำบุญ สะเดาะเคราะห์ ทำสังฆทาน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ตู้เหล็กใส่เอกสาร มีคนอยู่ที่ประตูบ้าน ส่งสิ่งของมีค่าทางไปรษณีย์ ฝั่ง เดินรอดราวผ้า ปะชุน ซองบุหรี่ ขี่ช้าง ขนตา ซื้อปลาทอง ฝังทั้งเป็น เช็ค ( Cheque ) ฉลาด กระดานดำว่างเปล่า เหงื่อ หญิงแต่งชุดสีขาว สละราชสมบัติ โง่ เป็ดว่ายน้ำ อาบน้ำฝน ลายมือ ลิฟต์ ดื่มน้ำ ไฮโล ซองจดหมาย รับประทานอาหาร ต่อสู้ ประกันตัว ตัวเองมีชื่อเสียง ทะเลสาบ เห็นกองไม้กระดาน ตามทวงหนี้ เครื่องจักรทำงานได้ดี ถวายกุฏิ กระบือ ทิชชู เห็นผี ฮอกกี้ ตีผึ้ง คนขาพิการ ตำรวจตั้งด่าน ศรีนครินทราบรมราชชนนี จับกัง ถ่ายอุจจาระ นักบิน ผจญภัย สร้อยข้อมือ กินขนม ปากเจ็บ เดินทางไกล ซ่อนหา ถ้วยชาม ตบมือ ภาพ ภูเขาเป็นทิวขวางกั้นอยู่ข้างหน้า อ่าง ค่ำคืน ดอกกุหลาบ ซาบซึ้งใจ ยากจน ปีนป่ายภูเขา กลองโบราณ เห็นคนเดินละเมอ หลงทาง ศีล เดินละเมอ กระต่ายน้อย นอนกับสาวสวย นอนกับนางงาม ก้างปลาติดคอ ปลา ป่วย หัตถกรรม ขี่วัว แล้ว ตกวัว ญาติทำสิ่งที่ผิดพลาด ข้าวเปลือก ฟ้าผ่า จุดเทียน กีฬา ทูต ผึ้งสร้างรังตามต้นไม้ นายกรัฐมนตรี ถอนฟัน ฟันบนตนเองหัก ฝูงกบ จำนวนมาก ถูกประณาม ถูกล่ามด้วยโซ่ตรวน เมฆบังแสงอาทิตย์ ฉิ่ง เสื่อไม้ไผ่ กุ้งทะเล ละทิ้งครอบครัว ถวายของแด่พระสงฆ์ ต้นไม้เหี่ยวเฉา ถั่ว กงเต๊ก เข้าประตูไม่ได้ ถูกของมีคมทิ่มตำฝ่าเท้า ล้มเหลว กระซิบ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM