ทำนายฝัน 'เข็มเย็บผ้า'

ฝันเห็น ฝันว่า เข็มเย็บผ้า ฝันว่าได้จับเข็มเย็บผ้าหรือเห็นเข็ม ทำนายว่าเป็นฝันที่ไม่ดี มีเคราะห์ถูกใส่ร้าย ยุยงให้มีปัญหาต้องทะเลาะหรือผิดใจกัน ควรทำบุญ สะเดาะเคราะห์ ทำสังฆทาน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เข็มเย็บผ้า'

ฝันว่าได้จับเข็มเย็บผ้าหรือเห็นเข็ม ทำนายว่าเป็นฝันที่ไม่ดี มีเคราะห์ถูกใส่ร้าย ยุยงให้มีปัญหาต้องทะเลาะหรือผิดใจกัน ควรทำบุญ สะเดาะเคราะห์ ทำสังฆทาน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

พระธาตุเจดีย์บรรจุพระเกศธาตุพระพุทธเจ้า เดินสะดุดหกล้ม ขาเป๋ งานวัด อุ้มลูกสุนัข โจร ฝันว่าส่งพัสดุ เดินรอดราวผ้า ฆ้อง บ้านตัวเองสวยงาม ปฏิเสธหมายเรียกประชุม สัตว์เลี้ยง ถุงใส่เงิน ตกใจจนสะดุ้ง แตร เวที แมลงวัน บริโภค ฟัก เทศน์ สบู่ เล่นฟองสบู่ กรน โต๊ะเขียนหนังสือ ราหู ฝันเห็นนํ้าวน ตัวเองตายไปแล้ว นักเรียน นกแสก เด็กเกิดใหม่ กรวยใบตองใส่ดอกไม้ เขื่อน ฟักทอง กินถั่วต้ม ฮวงซุ้ย ขี่ควาย แล้ว ตกควาย แป้ง นั่งรถ ตะกวด เผาศพ สวมเสื้อสีขาว ระย้า ไส้ไหลจากท้อง ไวโอลิน บันได ได้รับผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ แมงมุม อสนีบาต โถแป้ง น้ำพุที่พุ่งสูง ผึ้งทำรังที่ชั้นบนสุดของบ้าน ปลอกหมอน ตัดผมใหม่ ตกเลือด แมวออกลูก ยันต์ เสื้อขนสัตว์ ตกจากดาดฟ้า นายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรกของไทย มีคนเกลียด ยกของหนัก เล่นน้ำฝน โอ่ง เอามีดฟันเท้าตัวเอง ตกบ่ออุจจาระ ลากรถบรรทุก ปล่อยสัตว์ จับมือที่เต็มไปด้วยเลือด เซิ้งบั้งไฟ เศษอาหาร งานศพ กระสือ ปฏิทิน ขับรถ ผู้หญิงใส่ชุดสีเขียว ฮิปโปโปเตมัส ไก่กกไข่ นั่งบนเตียง งานโกนจุก ยกโทษ ผู้หญิงใส่หมวกปิดบังใบหน้าอย่างมิดชิด ฟืน หม้อ เห็นตากระจกสีขาว กงเต๊ก ต่อสู้ จันทร์เพ็ญ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นอนโรงพยาบาล รีดนมโค พระวิหาร ได้สวมแว่นตาดำ เสื้อผ้า ช้อนเงิน ถูกแทง รากไม้ ถูกจับ ชงชาถวายเจ้าที่ ประโคม ความร่าเริง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM