ทำนายฝัน 'เข็มแทง'

ฝันเห็น ฝันว่า เข็มแทง ฝันว่าถูกเข็มแทง คุณจะอับโชคในเรื่องความรัก
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เข็มแทง'

ฝันว่าถูกเข็มแทง คุณจะอับโชคในเรื่องความรัก

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ตุ๊กตา ดื่มกาแฟ ขี่กระบือ ฉาบ ตัวเองถูกเผาทั้งเป็น ตาข่าย กกไข่ ตีงู ไปยังเมืองนรก เมฆสีขาว หิมะตกชั่วขณะหนึ่ง ฤกษ์ไม่ดี เงิน ยกของ ก้างปลาติดคอ สู้กับเหยี่ยว ฝันเห็นรังผึ้งมีผึ้งตัวผู้ จับปลาช่อน อ่างน้ำ ซอ รากไม้ ทำแว่นตาแตก ทันตแพทย์ กุ้งยักษ์ จับก้อนหิน ขึ้นบันได ขึ้นเขา ตักน้ำ หลุม หงส์ วัง นํ้าพุศักดิ์สิทธิ สิริภาจุกาภรณ์ ผ้าขี้ริ้ว จองจำ กอดอก เครื่องเรือน เจ็บปวด จักจั่น เพื่อน เครื่องร่อน ทางม้าลาย จุดไฟ พระจันทร์ ตู้รับจดหมาย ยกโทษให้ใครบางคน นุ่งชุดแดง ถือไต้ หรือ คบไฟ ฆ้อง นุ่งโจงกระเบน ถูกฉุด ถนน จับมือที่เต็มไปด้วยเลือด กระซิบ ทองคำก้อน เพื่อนร่วมห้องทำาความผิด สกปรก กินรีหรือกินนร น้ำเหลือง ผมถูกตัดให้สั้น เขียนหนังสือ เลือดออกทางช่องคลอด เรือจอด เครื่องลายคราม ทะเลที่เงียบสงบ บั้งไฟ เมฆลอยนิ่ง ได้ยินเสียงระฆัง พูดโทรศัพท์มือถือ ประตูบ้าน ดม เก็บองุ่นรับประทาน กอดภรรยา ขนมชั้น ดาวอับแสง หญ้า สังกะสี นั่งพรมแล้วเหาะไปในอากาศ ถูกกรรโชกทรัพย์ ดื่มนม สละราชสมบัติ ธงชัย เมือง ผ้าพันคอ จีวร ลูกประคำ โต๊ะ ตะกวด ดาวตกที่หลังคาบ้าน โยงเรือ ถูกกักตัว แบกหีบ ลำธาร สบู่ เหรียญ ตะปู ลายมือ พริก ประกันตัว ตัวเองเป็นคนวิกลจริต ขนคิ้ว

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM