ทำนายฝัน 'เข่า'

ฝันเห็น ฝันว่า เข่า เห็นเข่าของตัวเองสมบูรณ์แข็งแรง จะได้ย้ายไปอยู่ในที่ที่มีความสุข หากฝันเห็นต้นไม้อยู่บนเข่า จะมีอุปสรรคในการงาน ถ้าเจ็บป่วยอาการจะหนัก
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เข่า'

เห็นเข่าของตัวเองสมบูรณ์แข็งแรง จะได้ย้ายไปอยู่ในที่ที่มีความสุข หากฝันเห็นต้นไม้อยู่บนเข่า จะมีอุปสรรคในการงาน ถ้าเจ็บป่วยอาการจะหนัก

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ตัวเองถูกประหาร เครื่องปั้นดินเผา ทรงกลด ถูกตี เดินทางไปวัด ผ้าใบ ฝันว่าส่งพัสดุ หัตถกรรม ไผ่ มุดรั้วลวดหนาม คนอื่นถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด ภรรยาสวมเสื้อแพร แต่งตัว ผ้าสีดำ ปีศาจ งานแต่งงาน ผมถูกตัดให้สั้น แขนหัก ปลิงหลายตัว ฝังศพ กะเหรี่ยงคอยาว พู่กัน คลอดลูก ฉางข้าว ชามมีลายดอกไม้สวยงาม ขโมย เครื่องพิมพ์ดีด ฟันบนตนเองหัก ฮา บริโภค ค้างคาวเกาะอยู่บนต้นไม้ กระดาษทิชชู ป่วยลงท้อง ท้องฟ้าสดใส ชนไก่ ฝาหม้อตกลงพื้น จักรยาน ท้องฟ้ายามเมฆครึ้ม เสาเรือน สาดน้ำ ใช้ผ้าคลุมหัว ภรรยาหนี รถเข็นศพ ตะกร้าไม้ สุนัขคาบหม้อ เชื้อเชิญ ต่อสู้ ได้ยินเสียงคนพูดคุยกัน ทองคำก้อน รัฐประหาร เอามีดฟันเท้าตัวเอง ปัสสาวะรดกำาแพง ล้มแล้วได้รับบาดเจ็บ ช่วยคน เดินเล่นในสวนสวย ทำร้าย ตู้อาหาร ดาวตกที่หลังคาบ้าน จับปลาตะเพียน ถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด ห่วงเหล็ก หนอน รถยนต์ ตะเกียงที่จุดแล้ว ประกาศนียบัตร รถยนต์ประสบอุบัติเหตุ ตำรวจตั้งด่าน ถ้วยรางวัล เงินปากผี ได้รับรางวัล สวมเสื้อสีดำ โคกินหญ้า ขึ้นยานพาหนะ แล้ว ตกลงมา บรรพบุรุษ บูชา สะอึก ขบวนแห่ นาฬิกา พนมมือ หิมะตกในฤดูร้อน โฆษก ฟ้อนรำ กริช ข้าวติดคอ งานพิธีต่างๆ ผู้หญิงใส่หมวกปิดบังใบหน้าอย่างมิดชิด บ้องไฟ ปัดกวาดฝุ่นหน้าบ้าน สร้อย โต๊ะเขียนหนังสือ ภาษา แมวข่วน ฝักดาบ ท้องฟ้าสีแดง ฆ่าสุนัขบ้า เหรียญ ทางรถไฟ ขี่ช้าง เกลียดคนอื่น พลับพลา

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM