ทำนายฝัน 'เข่า'

ฝันเห็น ฝันว่า เข่า เห็นเข่าของตัวเองสมบูรณ์แข็งแรง จะได้ย้ายไปอยู่ในที่ที่มีความสุข หากฝันเห็นต้นไม้อยู่บนเข่า จะมีอุปสรรคในการงาน ถ้าเจ็บป่วยอาการจะหนัก
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เข่า'

เห็นเข่าของตัวเองสมบูรณ์แข็งแรง จะได้ย้ายไปอยู่ในที่ที่มีความสุข หากฝันเห็นต้นไม้อยู่บนเข่า จะมีอุปสรรคในการงาน ถ้าเจ็บป่วยอาการจะหนัก

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

แกงการู ความลับ ฟ้าที่สดใส ถอนผมหงอก ศาล ตกเหว ฝั่ง เก็บดอกบัว สุกรกลายเป็นคน ตกจากเครื่องบิน ล่องแพ ตกปลากับคนรัก นกนางนวลโผบิน ฆ่านกกระจิบ มนต์ กระป๋องนม ญาณ ขี่ช้าง ไหว้พระราหู เด็กทารก ห่วงเหล็ก ขโมยทรัพย์สมบัติ งูขดเป็นวงกลม ไข่ไก่ ตกบ่ออุจจาระ ก้ามปู ถูกแทง หว่านข้าวในนา รักภรรยาตัวเอง เป็ดว่ายน้ำ ดื่มน้ำ ธรณีสูบ รั้ว ไฟไหม้ในท้องฟ้า สุกรตายเอง น้ำหอม ฟันหลุด กางร่ม แลบลิ้น จำนอง คนแคระ น้ำมัน ก้อนหินตก ปล่อยนก นุ่งผ้าใหม่ บุตร ชะลอม กระดาษเปื้อนหมึก ของเล่น งานสังสรรค์ กบ ซอ ภรรยาหนี ช้าง เห็นรองเท้าเก่า กินหัวสุกร ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น ดาวตกที่หลังคาบ้าน พ่อหม้าย นอนบนกองฟาง ตะกร้าไม้ สมเด็จพระเจ้า ภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ขี่ควาย บัตรเครดิต รีดนมโค กระแสน้ำ ดวงอาทิตย์ดับ กลืนเมฆ ฮก ลก ซิ่ว แหวนแต่งงาน จับกัง ตามทวงหนี้ ถุงเงิน ถุงทอง กาบินเข้ามาในบ้าน บุคคลที่มีชื่อเสียง กระโดด ขี่วัว แล้ว ตกวัว น้ำพุสวยงาม ต่างหู ตัวเองถูกเผาทั้งเป็น ฮ่องเต้หรือฮองเฮา ย่าง ภิกษุ อุบัติเหตุ (ที่บริเวณแขน ขา) ฆ่าหมี อยู่ในอาการผิดหวัง ช้อนปลา ถูกตัดศีรษะ จับมือที่เต็มไปด้วยเลือด นั่งรถหรู ชนกระบือ หมูกลายเป็นคน เป็นโจทก์ในศาล แผ่นดิน แป้ง จมูกหาย กระโปรงเก่า ขึ้นบันได ขึ้นเขา ฝุ่นเข้าตา กินอุจจาระ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM