ทำนายฝัน 'เข้าประตูไม่ได้'

ฝันเห็น ฝันว่า เข้าประตูไม่ได้ การงานของคุณจะถูกหยุดชะงัก
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เข้าประตูไม่ได้'

การงานของคุณจะถูกหยุดชะงัก

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

น้ำพุที่พุ่งสูง เฆี่ยนตีผู้อื่น นองเลือด ถอดเสื้อ เอามือตบต้นขาตัวเอง สมุด สัมผัสกรวดทราย คนในครอบครัวถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ อยู่ในถ้ำกับคนอื่น กลด กบฎ ฝังสัตว์เลี้ยงที่ตาย ตะไกร จับก้อนกรวด ก้อนทราย พู่กัน กุฏิพระ ได้ตีกลอง เสื้อใหม่ ก้อนหินตก คบไฟ ไต่เขา นํ้าพุขนาดใหญ่ บรรพบุรุษ เครื่องครัว ตัวเองเป็นชู้ งูกัด เจดีย์ทรุดโทรม บิดามารดา ถุงน้ำร้อน ไหล่ นอนกรน มหรสพ ฆ่าสุนัขบ้า มีคนให้ผ้าเช็ดหน้า มารดา พระ สัปทน ได้ยินเสียงปืนใหญ่ นกพิราบ แม่ ปรารถนาในตัวภริยาคนอื่น สายสร้อย กะปิ สวมเสื้อสีดำ ขุดดิน น้ำฝน เล่นน้ำสงกรานต์ หมูกลายเป็นคน เก็บกวาดบ้าน ดวงอาทิตย์ตก ขี้ กำไลข้อมือ ฝน ซุกซ่อนของมีค่า ตู้เซฟ เดินเข้าออกประตูกว้างๆ เดินบริเวณวัด แขนถูกตัด กลางคืน หนู ล้างภาชนะเครื่องใช้ ปากเหม็น ซุกซ่อนตัว สวมมงกุฎ ไม้ขีดไฟ กระท่อม เครื่องจักรทำงานได้ดี เวียนเทียน ขี่เสือ กรวดทราย ข่มขืนคนอื่น เสื้อขนสัตว์ ธนู ท่อนซุง กุมารเทพ หมาก มรกต กระสุนปืน ปรบมือ ประกาศข่าวการเกิด กำลังจะไปตาย ตกทะเล ทะเลที่เงียบสงบ ถูกฉุด แหวนหาย แม่มด ผ้าเช็ดตัว เดินชนผนัง แก่นจันทร์ เพื่อนร่วมห้องทำาความผิด เป็นคนปรุงอาหาร ฉัตรเงิน ฉัตรทอง หลงรักสามีคนอื่น ชฎา โล่ ทูตชาวต่างชาติ อดทน ถีบจักรยาน เห็นประตูปิด โต๊ะรับประทานอาหาร

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM