ทำนายฝัน 'เข้าประตูไม่ได้'

ฝันเห็น ฝันว่า เข้าประตูไม่ได้ การงานของคุณจะถูกหยุดชะงัก
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เข้าประตูไม่ได้'

การงานของคุณจะถูกหยุดชะงัก

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

โต๊ะเขียนหนังสือ ขี่โคเข้าเมือง ขนมปัง ยกของหนัก เป็นบ้า แขนถูกตัด หมูกลายเป็นคน เครื่องบินที่ตัวเองนั่งตก สวดมนต์ ตกจากเครื่องบิน ฉิ่งฉาบ ผีเสื้อสวยยามพระอาทิตย์ส่องแสง ฉิ่ง บวม ผิงไฟ สุสาน ดาวตกจากท้องฟ้า ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ช้อน กริช นุ่นกระจายอยู่เต็มห้อง ขาด้วน ถือกรรไกร กระบอก ปลูกกล้วย ระบำ เครา ยมทูต แผ่นดิน ลังไม้ ถูกตัดแขน เลี่ยมฟันทอง หวีเสนียด จักรเย็บผ้า อีเมล ( Email ) ว่าว หีบศพ สายนาฬิกาข้อมือขาด ตัวเองเจ็บป่วย ฆ่ากระต่าย ทาขมิ้น หญ้า เดินเล่นบนหาดทราย ใช้ยาเสพติด งา พระเจ้าแผ่นดิน พระพรหม แสง กษัตริย์เสด็จมาหา ทอดทิ้งคนรัก ทอผ้า ได้ใส่เสื้อผ้าใหม่ นํ้าพุที่พุ่งสูง คนแปลกหน้า เห็นบ่อร้าง ลูกๆ หลั่งนํ้าตา กินพระจันทร์ ถุงเงิน ถุงทอง เห็นตัวเองในกระจก โล่ ผ้าห่มที่ปูเต็มเตียง หิมพานต์ (ป่า) ถูกคนเตะ ก่อสร้าง เปิดผนึกซองจดหมาย ต้นกัลปพฤกษ์ หย่า หมา อากาศทึบมืดมัว ของหาย ลับ งูจงอางไล่ ธงบนเรือ คันศรหรือคันธนู ได้รับกรงนกที่มีนกมาไว้ที่บ้าน ข้อมือหัก ซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ ปล่องไฟ ประเจียด ผู้หญิงใส่ชุดสีแดง เครื่องครัว ยอดโดม ชักลาก แมวสีสวาท คอกหมู คราด แมวออกลูก ปลูก ทองคำก้อน ผิวพรรณ สีบรอนซ์ กินรีหรือกินนร ทารกดูดนมคุณ คุก ตะราง แป้ง ถุงเท้า งูเผือก ตีคนอื่นด้วยเชือก น้ำพุสวยงาม เก็บเกี่ยวข้าวในนา

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM