ทำนายฝัน 'เข้ารับการผ่าตัด'

ฝันเห็น ฝันว่า เข้ารับการผ่าตัด ฝันว่าเข้ารับการผ่าตัด คุณจะมีความเจ็บปวดมาก
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'เข้ารับการผ่าตัด'

ฝันว่าเข้ารับการผ่าตัด คุณจะมีความเจ็บปวดมาก

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

มีคนนำเสื้อผ้ามาให้ อนุสาวรีย์ เครื่องขยายเสียง กินผลไม้แฝด กินยา ถูกตำหนิ ทำนาไม่ได้ผลดี อดอยาก นุ่งผ้าขาด เหยี่ยว ผึ้งบินเข้ามาในบ้าน แล่นเรือผ่านเกาะ วัด ปม อุปกรณ์ทำครัว พี่น้องทุบตีกัน ซาวข้าว ตู้หนังสือ แลบลิ้น ใบลาน เจ็บป่วยทางด้านจิตใจ เลือดออกทางช่องคลอด คอบิด กระบอกไม้ไผ่ ผมร่วง ถูกหวายรัด ป่าไผ่ หน้า หูขาด ทำนาได้ผลผลิตดี ผู้ชายมีผมสั้นสีขาว ซองบุหรี่ แทะกระดูก เจ้าที่ นุ่งโจงกระเบน ตะปู ชามแตก ทองคำก้อน ไฟนรก เรือโยง อยู่ห่างไกลจากครอบครัว ศาล เฒ่าแก่ กล้วยแฝด ถูกฆ่า น้ำลาย องค์กฐิน ฟักแฟง ได้ใบสั่งจากตำรวจ พนัน ดื่ม มีผีเสื้อแสนสวยอยู่ในบ้าน นำฟองน้ำมาล้างจาน คอมพิวเตอร์ ถลกหนังสัตว์ มงกุฎ หีบปิดอยู่ คนถูกฉีดยา ยิงกา ระดู ฝาเรือน รุ่งเช้าที่ปลอดโปร่งแจ่มใส แผ่นดิน ขนทรายเข้าวัด กำลังผจญภัยกับเพื่อนหญิง ประหารคนรัก ทะเลที่เงียบสงบ ตีงู เปลี่ยนเส้นทางขณะขับขี่รถอยู่ ผลไม้ ทอผ้า จมูกหาย นอนกลางวัน บริจาคเสื้อผ้าให้คนอื่น ตัวเองถูกธรณีสูบ กรรไกร คลอดลูกก่อนกำหนด รุ้งกินน้ำ โต๊ะรับประทานอาหาร ที่ฝังศพ ดอกไม้ ถูกคนเตะ ตกใจจนสะดุ้ง นอนเล่นกลางดิน ลา ( สัตว์ ) วงเวียน สุสาน ต้นไม้ที่มีดอกบานสะพรั่ง มาลัยดอกไม้ หมาก สระผม นำอุจจาระกลับบ้าน ไปยังเมืองนรก พระสถูป ไฮไฟว์ ( hi5 ) กุมารทอง อ้อย ธนาคาร เถ้าแก่ รถจักรยาน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น