ทำนายฝัน 'เข้ารับการผ่าตัด'

ฝันเห็น ฝันว่า เข้ารับการผ่าตัด ฝันว่าเข้ารับการผ่าตัด คุณจะมีความเจ็บปวดมาก
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เข้ารับการผ่าตัด'

ฝันว่าเข้ารับการผ่าตัด คุณจะมีความเจ็บปวดมาก

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ชี หูแหว่ง พี่น้องทุบตีกัน โน๊ตบุ๊ก ช่างเหล็ก จุดเทียน ผีเสื้อสวยยามพระอาทิตย์ส่องแสง ชกต่อย คนรักเกิดความรู้สึกผิดหวัง งูกัด ขโมย ตัวเองถูกประหาร โยงเรือ คนอื่นถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด ตำหนัก ถอดรองเท้า ทอดแห แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาในบ้าน ตั้งท้อง ผดุงครรภ์ ไม้กางเขน ภูเขาเป็นทิวขวางกั้นอยู่ข้างหน้า อาคันตุกะ ทะเลาะกับเพื่อน กระหายน้ำ ยิงปืน จุดดอกไม้ไฟ ขนตาร่วง คนตกน้ำกำลังจะจม ช้อน ฆาตกร อีเมล ( Email ) หญิงชรา โต๊ะเขียนหนังสือ ทำขวัญ เจ็บปวด เด็ก พายเรือตามลำพัง หญิงแต่งชุดสีดำ เรือน ดื่มกาแฟ โพงพาง ( เครื่องดักปลา ) แมลงสาบ ถือไต้ หรือ คบไฟ บันได ญาติเสียชีวิต บุคคลที่เป็นคนร้าย เซิ้งบั้งไฟ ดื่มน้ำมะพร้าว ทำแท้ง เรือนแพ ขุดหาทรัพย์สมบัติ ก้อนหิน หมากัด ซุกซ่อนตัว ล็อกประตู ฝน แผนผัง ถ้วยชาม โคกินหญ้า ผู้หญิงโพกผ้า ผดผื่นคันขึ้นตามตัว ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก หีบศพ วิ่งออกกำลังกาย ดวงอาทิตย์ขึ้น ปล่อยเต่า ไลน์ ( LINE ) นก ซื้อตู้ ซื้อโต๊ะ ญาติกำลังจะตาย ขนมชั้น หม้าย บัตรเชิญ เป็นคนผอมบาง ดื่มน้ำจากแก้ว ดื่มสุรา นั่งใต้ต้นไทร รดน้ำต้นไม้ ชกคนที่จมูก ไก่ฟ้า กรง กระเป๋าเงิน หญิงแต่งชุดสีขาว เสื่อขาด โถแป้ง วงเวียน คนแฝดตัวติดกัน ของขวัญ มรดก ความดีความชอบ กระจกหลากสี ฆ่างู เสื้อกันฝน นกยูงรำแพน คนในครอบครัวถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ จักจั่น สะพายย่าม มองดูเหว ธนบัตร

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM