ทำนายฝัน 'เข้ารับการผ่าตัด'

ฝันเห็น ฝันว่า เข้ารับการผ่าตัด ฝันว่าเข้ารับการผ่าตัด คุณจะมีความเจ็บปวดมาก
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เข้ารับการผ่าตัด'

ฝันว่าเข้ารับการผ่าตัด คุณจะมีความเจ็บปวดมาก

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด เดินวนไปเวียนมาด้วยความงง งูเห่า ไข่เป็ด บ้านคนอื่น ไอ เงา ทวิตเตอร์ เดินร่วมทางกับโจร เดินตากแดด พังพอน ตกใจเพราะเห็นผี ไฟนรก ตีงู ฝนตกระหว่างเดินทาง ไฟไหม้ในท้องฟ้า ยุง มังกร กินก้อนดิน ฆ้อง ขนมอร่อย รอยเปรอะเปื้อนตามร่างกาย มีเขาบนหัว ขี่ราชสีห์ ถุงเท้า ตัดผมใหม่ ข่าวดีจากลูก นั่งบนอาสนะสงฆ์ ขวดแก้ว กินยา เก็บองุ่นรับประทาน หิมะเกาะบนกิ่งไม้ ชอล์ก ดีใจ จมูกหาย ขาด้วน กินสายบัว ได้เสื่อใหม่ ตัวเองแต่งชุดขาวล้วน สระผม กลัว ได้รับกรงนกที่มีนกมาไว้ที่บ้าน ทอง ถูกยิงด้วยธนู กะโหลก ช้อนเงิน ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ทำนาเกี่ยวข้าว เงินกู้ กล้วยแฝด ภรรยาเอาน้ำมาให้ ขา โยงเรือ ลูกช่วยปัดกวาดฝุ่นในบ้าน กรงสัตว์ นอนบนกองฟาง มีดหาย เพื่อนร่วมห้องทำาความผิด สุกร ถูกสวมกุญแจมือ ผ้าขี้ริ้ว คนอื่นเกิดความรู้สึกผิด ให้รางวัล งง กินขนม แก้ว กินผลมะม่วงเปรี้ยว เกาหัว นั่งบนเตียง ประตูบ้าน บริโภค กระต่ายขูดมะพร้าว งูใหญ่ เมือง กวางดำ ฐานพระพุทธรูป ถูก แตน-ต่อ ต่อย ฟันปลอม อนุสาวรีย์ เว็จ หญิงแต่งชุดสีขาว กล้องยาสูบ ขี้ออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว เสื้อเปื้อนเลือด ถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ กระดาษทิชชู นายกรัฐมนตรี เสาตกน้ำมันในบ้าน เลื่อย หน้า ตู้ ของหวาน เต่าทอง ฝุ่นฟุ้งกระจาย นักเรียน คนในครอบครัวถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ กองดิน ท้องฟ้ายามเมฆครึ้ม ขอทาน ถูกบังคับให้อยู่ในสภาพเปียกโชก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM