ทำนายฝัน 'เข้ารับการผ่าตัด'

ฝันเห็น ฝันว่า เข้ารับการผ่าตัด ฝันว่าเข้ารับการผ่าตัด คุณจะมีความเจ็บปวดมาก
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เข้ารับการผ่าตัด'

ฝันว่าเข้ารับการผ่าตัด คุณจะมีความเจ็บปวดมาก

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ขวดยา แจกันคู่ ผู้หญิงใส่ชุดสีขาว ปีนป่ายภูเขา แห่กฐิน พวงมาลัยดอกไม้แห้ง ลูบคลำเรือนร่างผู้หญิงเปลือย แขน บวชภิกสุนี กรวยกรอกน้ำ บาทหลวง ขนมชั้น เท้าขาด ผู้หญิงใส่ชุดสีฟ้า น้ำท่วม ขี่สัตว์ กวางดำ ออกจากบ้าน นักบุญ ปั่นด้าย ฟองสบู่ ตกจากที่สูง เหาะเหิน จับมือที่เต็มไปด้วยเลือด ไต่ลวด น้ำพริก ได้ใส่เสื้อผ้าใหม่ เห็นบ้านที่มีประตูมากมาย ฮา ตกต้นไม้ ฟันงอกขึ้นมาใหม่ คูคลอง วิวาท กระจก ร้องรำทำเพลง ดมกลิ่นดอกไม้ กอดรัดคนที่ตายไปแล้ว ผู้ชายมีผมน้อย ซื้อกระโปรง นำตาข่ายไปดักสัตว์ หูเจ็บ ตกน้ำ ถูกตะปูตำเท้า เอามีดฟันเท้าตัวเอง พายเรือตามลำพัง ได้ยินสุนัขเห่า ผู้หญิงตั้งครรภ์ งานพิธีต่างๆ จันทรคราส อักษรย่อ ตะกวด บ้านเก่า นกเกาะหลังงู การตายของเพื่อน ดัดผม โพธิ์ เครื่องชั่ง ตะไคร้ มีคนนำเสื้อผ้ามาให้ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ น้ำตา เป็นแผลที่คอ คนถูกฉีดยา ฟาก เอาผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดเหงื่อให้แห้ง บรรพบุรุษ ฟันปลอม ยา ปลูก เสามีรอยมอดกัดแทะจนผุ ฆ่าโค ฆ่าตัวตาย สวมเสื้อสีเขียว ต้นไม้ ตัวเองตายไปแล้ว ตบแต่ง กระบอกสูบลม ดอกไม้ จมูกของตัวเองยาวใหญ่ ส้มตำ น้ำค้าง โยงเรือ ลมพายุ หญิงชู้ แปรงฟัน สร้างบ้าน เห็นแม่ที่ตายไปแล้ว เปลือก ตะกร้าหวาย ของหาย เก็บองุ่นรับประทาน ซื้อตู้ ซื้อโต๊ะ ทารกดูดนมคุณ ต่อสู้กับคนร้าย ต่างหู ตัวเองแต่งชุดสีดำล้วน งูขดเป็นวงกลม หลุมอสรพิษ กล้วยแฝด ทำขวดแตก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM