ทำนายฝัน 'เข้ารับการผ่าตัด'

ฝันเห็น ฝันว่า เข้ารับการผ่าตัด ฝันว่าเข้ารับการผ่าตัด คุณจะมีความเจ็บปวดมาก
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เข้ารับการผ่าตัด'

ฝันว่าเข้ารับการผ่าตัด คุณจะมีความเจ็บปวดมาก

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กีตาร์ ขัดแย้ง กินอุจจาระ กาน้ำ วิทยา น้ำตก งูกัด เก็บของมีค่าได้ คุก ตะราง จีวร โคลน เกา แทะกระดูก สุนัขคาบหม้อ ถ้วยกาแฟ ลูกแก้ว อสนีบาต พระพิฆเณศ มโหรี จานชาม ดับตะเกียง แมลงวัน เลิกกับแฟน อาเจียน เต้าฮวย ขบวนแห่ศพ กินลิ้น โดด ปล่อยนก ล้างหวี นุ่น กระถางสามขา ว่าว ได้ยินเสียงปืน มะลิ สุนัขหอน ตกลงมาจากอากาศ กางเขน (นก) เหยียบอุจจาระ ตามทวงหนี้ ญาติกำลังจะตาย เห็นปีศาจกินคน แต่งงานกับผู้คุมนักโทษ การผ่าตัด แส้ นอนกลางวัน โฆษก ผมถูกตัดให้สั้น สุนัข ใส่เสื้อผ้าที่ไม่มิดชิด ใบลาน ตีฆ้อง มีคนอยู่ที่ประตูบ้าน ทำร้าย หิมะตกลงมาในบ้าน แต่ไม่ถูกตัว เพื่อนที่ตายไปแล้ว ฟักแฟง เครื่องร่อน ฟ้ายามเมฆครึ้ม ผูกปมเชือก ภาชนะแตกร้าว ขนมชั้นหลากสี ฉาบแตก เหยียบขี้ งาช้าง ลายนิ้วมือ กินสายบัว ตะเกียงที่จุดแล้ว ฮัจญ์ โบดำผูกเสาบ้าน ผ้าเช็ดหน้าขาดวิ่น เลี่ยมฟันทอง ดื่มน้ำหวาน เผาไม้กระดาน ช่วย ความรังเกียจ เลี้ยงกระต่าย จุดเทียนชัย ก่อกองทราย เด็ก เล่นฟุตบอล องค์กฐิน เหรียญ ถูกทรมาน ให้ความกรุณา ได้กลิ่นเครื่องเทศ ตู้ไปรษณีย์ ศีรษะมีเหา เป็ดไก่ งานบวช ความมั่งคั่ง สวมแหวน กรวยกรอกน้ำ แผ่นดิน ไฟไหม้ในท้องฟ้า ยกของ ผู้หญิงใส่ชุดสีขาว เมฆสีดำ ไฟไหม้ป่า ภาพวาด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM