ทำนายฝัน 'เข้าเฟสบุคไม่ได้'

ฝันเห็น ฝันว่า เข้าเฟสบุคไม่ได้ ฝันว่า เข้าเฟสบุคไม่ได้ ทำนายว่า มีเรื่องให้ต้องเดือดร้อน ลำคานใจ มีเรื่องคนใกล้ตัวกวนใจไม่หยุดหย่อน แต่ในความโชคร้ายยังมีเรื่องโชคจากการเสี่ยงดวยอยู่นิดหน่อย ให้พอทำเนาใจ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เข้าเฟสบุคไม่ได้'

ฝันว่า เข้าเฟสบุคไม่ได้ ทำนายว่า มีเรื่องให้ต้องเดือดร้อน ลำคานใจ มีเรื่องคนใกล้ตัวกวนใจไม่หยุดหย่อน แต่ในความโชคร้ายยังมีเรื่องโชคจากการเสี่ยงดวยอยู่นิดหน่อย ให้พอทำเนาใจ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ถูกตบ ฆ่าเป็ด โรคร้าย รับประทานอาหาร หมู สิริวัณณวรีนารีรัตน์ เด็กกำลังดูดนม ทำแว่นตาแตก อากาศบริสุทธิ์ ถีบจักรเย็บผ้า อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ตะเกียง ม้านั่ง ขี่กระบือ แคร่หาม กระทะ สายสะพาย ปรารถนาถึงบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีวันได้ ขึ้นบันได ขึ้นเขา ทะเลาะกับเพื่อน บัวขาว เดินช้าๆ นกยูง จมูกขาด นํ้าพุศักดิ์สิทธิ์ เก็บของมีค่าได้ นอนกับนางงาม เครื่องบินที่ตัวเองนั่งตก จานแตก หงอนไก่ อุจจาระ ถูกฆ่า ม่าน ชอล์ก ลังไม้ ถูกฆาตกรรม แต่ฟื้นขึ้นมาได้ ฝนตั้งเค้า ช่างไม้ มดหรือแมลง ถูกเสือกัด เหงื่อ ความร่าเริง เห็นเปลือกหอยเปล่าๆ แกะ ตกปลากับคนรัก ชะลอม สู้กับเหยี่ยว นอนโรงพยาบาล ตลาด ธงสามเหลี่ยม เชี่ยนหมาก ผู้หญิงใส่ชุดสีขาว กำแพงโบราณ คนแปลกหน้า แหวน บวม ทอดผ้าป่า กระดูกแทงออกมานอกเนื้อ มวยผม ดราฟต์ จีวร ตู้กับข้าว ฝังศพ เห็นประตูเมือง เขียนหนังสือ สุริยคราส เด็กนอนบนเตียง มีฤทธิ์ แขนขาด เรือโยง เดินละเมอ ดิน เสาตกน้ำมันในบ้าน กอไผ่ ฉิ่ง ปู จุดไฟ ธนูหัก บริโภคเนื่อสุกร เงินหาย ปลูกบ้านต้นไม้ เดินทางไปทิศตะวันออก ขี่ช้าง แล้ว ตกช้าง ยักษ์ ดาว เสื้อครุย กกลูก ขายของ ต่อสู้กับสัตว์ร้าย ช้อนปลา แสง ซุกซ่อนตัว กระเทย ตัวเองเป็นคนวิกลจริต เป่าแตร เงาะป่า มดกัด หงส์ ตู้รับจดหมาย สีลม ( เครื่องมือชนิดหนึ่ง )

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM