ทำนายฝัน 'เครือญาติ'

ฝันเห็น ฝันว่า เครือญาติ ฝันเห็นเครือญาติ หรือพี่น้องที่จากกันไปไกล เป็นการบอกเหตุทั้งทางดีและทางร้ายที่เกี่ยวกับเครือญาติ หรือลาภลอย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เครือญาติ'

ฝันเห็นเครือญาติ หรือพี่น้องที่จากกันไปไกล เป็นการบอกเหตุทั้งทางดีและทางร้ายที่เกี่ยวกับเครือญาติ หรือลาภลอย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ฆ่าไก่ โต้เถียง ได้ยินเสียงคนพูดคุยกัน สวมเสื้อสีขาว ได้ใส่เสื้อผ้าใหม่ นม ครอบครัว เพชรรัตนราชสุดา ทาสี ทรัพย์สมบัติ ตัดผม ยกของ ดื่มนม ผึ้งทำรังในบ้านของเรา เรือโยง กงล้อ หัวล้าน นอนบนฟูก กินก้อนดิน ภูเขา ทูต กลัว กงเต๊ก สำลี ป้อมปราการ ขี่ราชสีห์ จักรยาน ประตูบ้านคนอื่น โบดำผูกคอตนเอง ตัดผมใหม่ ตกอยู่ในภาวะความยุ่งยากใจอย่างใหญ่หลวง สุนัขคาบหม้อ กลืนดวงอาทิตย์ เขื่อนแตก ขโมย ของเน่าเสีย ลับมีด นกกระจอก ขื่อคา ธนูหลายดอก ภาวนา ปีศาจหลายตน ตักน้ำราดตนเอง ผลักของหนัก ธนู คนที่มีท่าทางเร่งรีบ ปรารถนาถึงบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีวันได้ รดน้ำต้นไม้ ภาพวาด คิ้วตัวเองดกดำ อาบน้ำในอ่าง เถาวัลย์ จมูกแหว่ง กระดาษเปื้อนหมึก ไว้หนวดยาว ฮูก (นกฮูก) ภรรยาสวมเสื้อแพร กินพริก รั้ว ดวงอาทิตย์ตก แสตมป์ ดูหนัง เรือนแพ สุนัขเข้ามาเลีย ราชา ฮ่อยจ๊อ ขวานหัก แฉลบ ธงบนเรือ ขึ้นศาล เครื่องปั้นดินเผา ทอดแห ปืนใหญ่ ไว้ทุกข์ ผีตายโหง ต้นกก ยิงธนู นั่งนับลูกประคำ แหวนแต่งงาน ใช้กรรไกรตัดผมคนอื่น ถวายข้าวพระ ถอนฟัน ตกจากดาดฟ้า ขึ้นต้นไม้ อยู่ท่ามกลางต้นข้าวในนา ผู้หญิงใส่ชุดสีเขียว ฤดูฝน อุจจาระ ปลูก เห็นบ้านที่มีประตูมากมาย มีเพศตรงข้ามส่งเส้นผมมาให้ตัวเอง ศีรษะมีเหา นอนบนเตียง อยู่ในอาการเร่งรีบ เจ้า ญาติมิตร ถูกจี้ งมของในแม่น้ำ ถ้ำมืด ตีงู

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM