ทำนายฝัน 'เครือญาติ'

ฝันเห็น ฝันว่า เครือญาติ ฝันเห็นเครือญาติ หรือพี่น้องที่จากกันไปไกล เป็นการบอกเหตุทั้งทางดีและทางร้ายที่เกี่ยวกับเครือญาติ หรือลาภลอย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เครือญาติ'

ฝันเห็นเครือญาติ หรือพี่น้องที่จากกันไปไกล เป็นการบอกเหตุทั้งทางดีและทางร้ายที่เกี่ยวกับเครือญาติ หรือลาภลอย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ล้มลงไปในหลุมลึก เชิงตะกอน ทหารเข้าบ้าน ท่องเที่ยวในสวน ตบมือ ถูกโจรชิงทรัพย์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ข้าวสาร ดักนก ซักผ้าขี้ริ้ว ศีล แคร่หาม เรือแล่น กระจก บันไดสูง เท้าด้วน คนตกนรก เรือ โคมไฟหรือโคมตะเกียง ทำกาแฟหก เดินอยู่ในป่าช้า ทำขวัญ เห็นเหรียญสตางค์ เมฆบังแสงอาทิตย์ ท่าเรือ กาน้ำร้อน เจ้าสาว ลูกๆ หลั่งนํ้าตา ทะเลทราย ตกใจเพราะเห็นผี ทำลายโซ่ตรวน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชกมวย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาอุกาภรณ์ ล็อกประตู ฮก ลก ซิ่ว ถูกศาลตัดสินว่าไม่มีความผิด ช้องผม กา เดินอยู่ในทุ่งโล่งตามลำพัง หม้อ หมูกลายเป็นคน ดื่มน้ำจากแก้ว เสือกัดตัวเอง เกิดความรู้สึกผิด ไผ่ ละลาย บิน (สูงขึ้น) เต้าหู้ คดีฟ้องร้องกัน สวรรค์ กะปิ จักรพรรดิ ถูกหวายรัด ฆ่าสุนัขบ้า ไถ่ถอน บรรพบุรุษ ซื้อผ้าขาว แมลงปอ ลูกกระพรวน โต้เถียง ขี่ควาย แล้ว ตกควาย โกศ กระทะ สติ สวมเสื้อขาด ไม้ไผ่ ปล่อยสัตว์ ผึ้งทำรังที่ชั้นบนสุดของบ้าน เชือก ฤดูหนาว เกวียน สถานีขนส่ง โดนดึงผม สาวไส้ แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาในบ้าน เปิดผนึกซองจดหมาย จักรยาน ดาวตกที่หลังคาบ้าน ตำรวจ กินเนื้อวัว ตรอกซอกซอย จุดไฟแล้วดับ ได้เป็นเจ้าบ่าว ทำผ้าเช็ดหน้าหาย เห็นถนนที่ขรุขระ หมากฝรั่ง ยกโทษให้ใครบางคน ยกทรง สาดน้ำ กรงนก เมฆสีขาว แต่งงานก่อนกำหนด โครงกระดูกสัตว์ บานไม่รู้โรย กำลังจะไปตาย บ้านคนอื่น กำไลข้อมือ เปลี่ยนมุ้งใหม่ งูจงอาง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM