ทำนายฝัน 'เครือญาติ'

ฝันเห็น ฝันว่า เครือญาติ ฝันเห็นเครือญาติ หรือพี่น้องที่จากกันไปไกล เป็นการบอกเหตุทั้งทางดีและทางร้ายที่เกี่ยวกับเครือญาติ หรือลาภลอย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เครือญาติ'

ฝันเห็นเครือญาติ หรือพี่น้องที่จากกันไปไกล เป็นการบอกเหตุทั้งทางดีและทางร้ายที่เกี่ยวกับเครือญาติ หรือลาภลอย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

นางกวัก เกลือ รัฐประหาร เดินเร็วๆ ถูกเฆี่ยนด้วยแส้ เด็กพิการ เป่าขลุ่ย คนถูกฉีดยา บาดแผล ทูต สวมกุญแจมือให้ผู้อื่น ร้องขอสิ่งของจากคนอื่น ได้รับของมีค่า ศิลา งวงช้างรัดตัว น้ำเต้า จุฬามณี ถูกหวายรัด ขัง พญานาค ฝังศพ เขย่าหิมะหลุดออกจากกิ่งไม้ ให้รางวัล ฝาด จมูกหาย ขนมเข่ง เปรต ของขวัญ มีคนนำเงินมาให้ หูขาด ความรังเกียจ มีเขาบนหัว ได้เข้าร่วมในสงคราม ทุ่งนา ศิลปิน ห่านฟ้า หมา เปิดเผยความลับกับเพื่อน เจ้าบ่าว ส่งสิ่งของมีค่าทางไปรษณีย์ เสวียน หญิงโสเภณี หมูตาย ทาเล็บ ควาย ช้อนเปื้อน ธูปเทียน สีดำ ธนูหัก ปล่อยออกจากคุก ดาวตกจากท้องฟ้า หลงทาง ใช้สายสิญจน์ขึงรอบบ้าน นกกางเขน ไก่ออกไข่ ผิวหนัง น้ำล้นเขื่อน ฟักแฟง ขโมยขึ้นบ้าน จุดเทียน ฤกษ์ไม่ดี บอลลูน ดูละคร เมา เห็นกองไม้กระดาน พระโพธิสัตว์ เด็กผู้ชาย งาช้าง ถอดปลอกคอสัตว์เลี้ยง ร่วมสังสรรค์ในงานรื่นเริง ตัวเองถูกฉีดยา ซื้อกระดุม สวมรองเท้าใหม่ คนมีเขา ถูกโยนลงทะเล กวนอิม พระพรหม สุสาน พนัน พระวิหาร เหยียบขี้ คนจำนวนมากอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น จับปลาตะเพียน รักภรรยาตัวเอง ผึ้งทำรังที่ชั้นบนสุดของบ้าน ดื่มน้ำหวาน วิมาน เด็กผู้ชายสู้กัน ชักว่าว ตกทะเล สัตว์เลี้ยงตาย ทิชชู ขอนไม้ เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ ลูบท้องหญิงตังครรภ์ กางร่ม ตัวเองเป็นชู้ คนกำลังถ่ายรูป ผ้าขาว เปลี่ยนมุ้งใหม่

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM