ทำนายฝัน 'เครื่องจักรทำงานได้ดี'

ฝันเห็น ฝันว่า เครื่องจักรทำงานได้ดี การงานที่ทำอยู่จะสำเร็จ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เครื่องจักรทำงานได้ดี'

การงานที่ทำอยู่จะสำเร็จ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

บิลเลียด ไก่ชน วิ่ง หนาม พืชผัก ตกเขา ดวงอาทิตย์ดับ ขี่นางโค ได้ยินเสียงปี่พาทย์ กล้วยไม้ ล้างหวี ดื่มกาแฟ ขอทาน เล่าเรื่องตลก ตรอกซอกซอย เครื่องศาสตราวุธ มีความปรารถนา มารดา ตู้อาหาร หญิงชรา ตะขาบกัด ประดาน้ำ เสี่ยงเซียมซี ฮ่อยจ๊อ รั้ว กระสอบข้าวสาร ต่างหู กรอด้าย ฤกษ์ไม่ดี แตกร้าว คนบ้าที่มีอาการเพ้อคลั่ง ถูกแทง ขึ้นต้นไม้ กางเกง เป็ดว่ายน้ำ ฝุ่นเกาะตามสิ่งของต่างๆ ป่าช้า ได้รับรางวัล ป่าเขา ด่า กินถั่วต้ม คิ้วตัวเองดกดำ นํ้าพุศักดิ์สิทธิ์ จอมปลวก ว่ายน้ำ มหาสมุทรมีพายุ รวงข้าว ตัวเองร่ำรวย สิริวัณณวรีนารีรัตน์ กระแต ฉลองพระบาท เก็บผลมะม่วง กษัตริย์ สุกรกลายเป็นคน มุดใต้ถุน สุกร อาบน้ำ ทอผ้า หมาคาบหม้อ แข็งแรง กระโปรงเก่า ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด วันเกิด รักใครบางคนมากๆ หิมพานต์ (ป่า) ครีบปลา ของแปลกประหลาดมหัศจรรย์ ถลกหนัง เห็นประตูเมือง ปอด เห็นรองเท้าเก่า สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ นกนางนวลโผบิน ภรรยาเสียชีวิต ทวด คนตาย แอคคอเดียน ( เครื่องดนตรี ) ปล่องไฟ กินเนื้อมนุษย์ ทำให้คนอื่นตกใจ ถูกมัดด้วยเชือก นักประพันธ์ ลิฟต์ เหรียญ น้ำแข็ง งูเห่า ตัวเองเป็นคนวิกลจริต ตะกวด ขโมย แลบลิ้น สายสนตะพาย ถวายกุฏิ ทองคำก้อน เจดีย์ทรุดโทรม ขัง บรรพบุรุษ จันทร์เพ็ญ มีเรื่องแปลกๆ เกิดขึ้นในบ้าน ชี เล่นตะกร้อ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM