ทำนายฝัน 'เครื่องจักรทำงานได้ดี'

ฝันเห็น ฝันว่า เครื่องจักรทำงานได้ดี การงานที่ทำอยู่จะสำเร็จ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'เครื่องจักรทำงานได้ดี'

การงานที่ทำอยู่จะสำเร็จ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

สวมเสื้อสีเหลือง ถูกพายุพัดพาไปไกล สถานี ผีเสื้อบินจากดอกไม้ดอกหนึ่งไปยังอีกดอกหนึ่ง เฉาก๊วย ธงสามเหลี่ยม จอกใส่เหล้า เป็นผู้นำขบวนรถยนต์หรือไม่ก็รถไฟ ศาล ประตูบ้านคนอื่น กวาง จองจำ จับก้อนหิน กก เดินชนผนัง นาฬิกาข้อมือเสีย นั่งอยู่ในกองอุจจาระ ได้ยินเสียงปืน ซักผ้าขี้ริ้ว พระสงฆ์ ถวายของแด่พระสงฆ์ ตัวเองเป็นโจร ช่างเงินทอง อยู่ในถ้ำกับคนอื่น ฝันเห็นรังผึ้งมีผึ้งตัวผู้ เบี้ย เช็ค ( Cheque ) บาดเจ็บ กริช แทงตัวเอง อยากตาย แอคคอเดียน ( เครื่องดนตรี ) อีเมล ( Email ) คนอื่นใช้ผ้าเช็ดตัว ของโบราณ กระถางสามขา นั่งนับลูกประคำ ภาพวาด ฟันงอกขึ้นมาใหม่ แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาในบ้าน นาฬิกาข้อมือ ศัตรู มีโชคลาภ อวัยวะในร่างกายงอกขึ้น กระดูกแตก เงื่อน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ- วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ตัดผมใหม่ เดินทางในป่ารก ข้อเท้าเจ็บ น้ำตา ฟันโยก พายเรือ สมเด็จพระเจ้า ภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ด่า เว็จ ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก รังผึ้ง ได้พูดคุยกับเพื่อน ถูกฆาตกรรม แต่ฟื้นขึ้นมาได้ อิฐ เป็นคนผอมบาง ผู้ชายมีผมสั้นสีขาว เกิดความรู้สึกคบไม่ได้กับญาติ หุงข้าว ฉัตรเงิน ฉัตรทอง รักชาติ ธงบนบ้าน แม่มด กินเฉาก๊วย ตกปลา ถือกรรไกร เตาไฟ มารดา กระโดดจากหน้าต่าง ตับไต นักบิน ประกาศข่าวการตาย ฟุตบอล ขี่ควาย ผนังบ้าน เดินทาง ผู้หญิงใส่ชุดสีฟ้า หูเจ็บ ถูกแทง ผู้หญิงใส่ชุดสีแดง ดาวสุกสว่างเต็มท้องฟ้า ฌาน ลอยคอ ปลูกต้นไม้ วันเกิด ไซเรน กระเป๋าหลายใบกองรวมกัน โบสีดำ ตกบ่อมีหนอน ฟาง แตกร้าว ผลจันทร์ ( พืช ) ตำรวจตั้งด่าน อดทน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น