ทำนายฝัน 'เครื่องจักรไม่ทำงาน'

ฝันเห็น ฝันว่า เครื่องจักรไม่ทำงาน จะเกิดการทะเลาะวิวาทในครอบครัว หรือในการงาน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เครื่องจักรไม่ทำงาน'

จะเกิดการทะเลาะวิวาทในครอบครัว หรือในการงาน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ทะเลที่มีคลื่นขนาดใหญ โถส้วม พายเรือกับคนอื่น โขลงช้าง หว่านข้าวในนา ดวงอาทิตย์ขึ้น ปืนใหญ่ ล้ม แล้ว ลุกขึ้น ช้อนปลา วิ่งจนเหนื่อยหอบ ฤดูร้อน ขี่ม้า แล้ว ตกม้า ตกบ่อลึก เขียด ฤกษ์ไม่ดี แตกร้าว ถูกกลั่นแกล้ง ขี่สัตว์ ฌาปนสถาน ( ที่เผาศพ ) ขี่กระบือ ครู ดื่ม ท้องฟ้าสดใส ก้างปลา เล่นตะกร้อ ห้อง ขี้ออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว ถูกจี้ อีเมล ( Email ) บ้านตัวเอง กระทำรุนแรงต่อผู้อื่น สลัก ปล่อยนก กระเป๋า ขุดดิน คนที่มีท่าทางเร่งรีบ แต่งตัว ตะกวด กระต่ายวิ่ง แสตมป์ นํ้าพุขนาดใหญ่ เห็นคนอื่นถูกประณาม ล้างหน้าตัวเอง เงินกู้ ตกต้นไม้ ถือไต้ หรือ คบไฟ หาบขี้กลับบ้าน บินขึ้นไปบนท้องฟ้า กระป๋องนม เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ ปล่อยเต่า กล่าวคำอำลาญาติ เล่นฟองสบู่ เสือ เข้าประตูไม่ได้ สุนัขหอน ต้นไม้ที่มีดอกบานสะพรั่ง รอยเท้าของตัวเอง กกไข่ ทำขวัญ อนุสาวรีย์ ไก่ กินขนม ถูกจับ โบสีดำ สาดน้ำ สงคราม จันทรคราส กรน บวชภิกสุนี เตียง ผิงไฟ คนเกี่ยวข้าว ไฟไหม้ป่า เดินขึ้นภูเขา ครอบครัว เถ้าแก่ ได้ลาภ จับสายสิญจน์ คนถูกฉีดยา ฆ่าตัวตายด้วยใบมีดโกน นำฟองน้ำมาล้างจาน กระจอก ท้องฟ้ายามเมฆครึ้ม ขัดแย้ง แผ่นดิน เส้นด้าย คอมพิวเตอร์ แมงป่อง ตัวเองมีชื่อเสียง ทะเลาะกับแม่ยาย ข่าวดีจากลูก บวช แมงมุม งูใหญ่ นกแสก ข้อเท้าเจ็บ ทุบตีภรรยา ถูกคู่รักกักตัว ฉุด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM