ทำนายฝัน 'เครื่องจักรไม่ทำงาน'

ฝันเห็น ฝันว่า เครื่องจักรไม่ทำงาน จะเกิดการทะเลาะวิวาทในครอบครัว หรือในการงาน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เครื่องจักรไม่ทำงาน'

จะเกิดการทะเลาะวิวาทในครอบครัว หรือในการงาน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ฝุ่นเกาะตามสิ่งของต่างๆ เมฆสีขาว ขี่ควาย แล้ว ตกควาย กะโหลก กระท่อมร้าง ทารกแรกเกิด แข่งม้า พระอรหันต์ จับเงิน กะละมัง กล้วย มวย ซ่อง ลูกๆ ทำความผิด ดวงแก้ว ปฏิเสธหมายเรียกประชุม จานชาม แจวเรือ นกเขา นอนกลางวัน เกาหัว กระดานดำว่างเปล่า ฤดูร้อน ตกบ่อลึก ขนตา ดอกราตรี เดินทางในป่ารก กินเต้าหู้ มาเฟีย ชลธาร ถอดเสื้อ นกขมิ้น เมฆหมอก รางรถไฟ คนฆ่าสัตว์ เกือก ฉากกั้น ออร์แกน ถูกตี หมาคาบหม้อ ปากเน่า มีคนนำเสื้อผ้ามาให้ ช้องผม ฆ่าศัตรู ขนสัตว์ คนกำลังเปลื้องผ้า พูดคุยกับเจ้านาย เกลือ ขนนกสีขาว เจดีย์ โคมไฟหรือโคมตะเกียง เดินลุยกองไฟ ถ่ายรูป ถูกต่อต่อย บุคคลที่เป็นคนร้าย ทำนบ ดื่มน้ำชา มือตัวเอง พนมมือ วิวาท ได้รับกรงนกที่มีนกมาไว้ที่บ้าน ฝาเรือน ย้ายบ้าน เวียนเทียน เดินตากแดด โคไล่ขวิดคน ไหล่ หลงทาง ลมหายใจมีกลิ่นหอม ถูกประณาม ลูกเต๋า เก็บองุ่นรับประทาน พูดคุยกับคนต่างชาติ ดมกลิ่นดอกไม้ ยกยอ น้ำพุสวยงาม กองดิน กินเนื้อมนุษย์ บังสูรย์ อยู่ในกระท่อม นอนเล่นกลางหาดทราย น้ำหอม ชายชู้ บิดามารดา เขย่าหิมะหลุดออกจากกิ่งไม้ ถุงเงิน-ถุงทอง ล้มแล้วได้รับบาดเจ็บ แจกันคู่ จน ไข่เป็ด ขนนกสีดำ กวาด ผู้หญิงชักมีด ใส่บาตร พระนาคปรก อินทรี กรงนก เฒ่าแก่ โอลิมปิก เข้ารับการผ่าตัด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM