ทำนายฝัน 'เครื่องจักรไม่ทำงาน'

ฝันเห็น ฝันว่า เครื่องจักรไม่ทำงาน จะเกิดการทะเลาะวิวาทในครอบครัว หรือในการงาน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เครื่องจักรไม่ทำงาน'

จะเกิดการทะเลาะวิวาทในครอบครัว หรือในการงาน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

โจรปล้นบ้าน ได้ยินเสียงกลอง รัฐประหาร เริ่มทำธุรกิจก่อนกำหนด นอนบนเตียง โบสถ์ ดาว เซิ้ง โล่รางวัล เครื่องแต่งกาย บันได ที่ฝังศพ ประหารคนรัก ระดู เงาะ งูเลื้อย กินเนื้อเป็ด โล่ ผ้าห่ม อุปกรณ์ทำครัว สมเด็จพระเจ้า ภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เมฆบังแสงอาทิตย์ ขึ้นยานพาหนะ แล้ว ตกลงมา ชุดว่ายน้ำ ถูกสัตว์กัด เครื่องบินที่ตัวเองนั่งตก ซ่อมแซมรั้วบ้าน ชอล์ก ถอดปลอกคอสัตว์เลี้ยง ดับตะเกียง สกปรก พ่อตาย หูแหว่ง เงา ตับไต ใบไม้ร่วงเต็มพื้นบ้าน มังกร แร้งกินซากศพ กงเต๊ก ปากเน่า แท่น เห็นกองไม้กระดาน ผ้าเช็ดหน้า เจ็บปวดตามร่างกาย สตางค์ เจ็บปวด กินโรตี ได้ยินเสียงระฆัง ไอศกรีม ยาพิษ ถูกฉ้อโกง ฝา แก้ว ลม แมลงปีกแข็ง แขก โขลงช้าง บุคคลที่มีชื่อเสียง หลงทาง จอมปลวกกลางถนน แข่งม้า ริมฝีปาก ปอกเปลือกไข่ ขนม ผักกาด จับผีเสื้อ ใช้กระเทียมทำอาหาร งูกินสัตว์ ทะเลาะ เดินทางไกล นั่งบนอาสนะสงฆ์ ภรรยานอกใจ ฝันเห็นรังผึ้งมีผึ้งตัวผู้ สังกะสี เจดีย์ ตัวเองแก่ เชือกรัดคอ บริโภคเนื่อสุกร ขวดน้ำ ถวาย ใช้กรรไกรตัดสิ่งของ ร่มหัก ทาขมิ้น กำลังผจญภัยกับเพื่อนหญิง ดวงอาทิตย์ตก ได้กลิ่นเครื่องเทศ ฆ่าสุนัขบ้า จับ มีคนอยู่ที่ประตูบ้าน กระต่าย สีฟ้า ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด ถูกศาลตัดสินว่าไม่มีความผิด พระพุทธรูป งานสังสรรค์ ตู้ เห็นเหรียญสตางค์ กินหอยนางรม ทำโรตี นกกระเรียน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM