ทำนายฝัน 'เครื่องดนตรี'

ฝันเห็น ฝันว่า เครื่องดนตรี ฝันว่าเห็นเครื่องดนตรีชนิดต่างๆ ทำนายว่าจะมีชื่อเสียงและมี ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'เครื่องดนตรี'

ฝันว่าเห็นเครื่องดนตรีชนิดต่างๆ ทำนายว่าจะมีชื่อเสียงและมี ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เต่า เขี้ยวสัตว์ เสื้อผ้า ทวด ถัง ได้ยินเสียงคนพูดคุยกัน ของขวัญ นั่งอยู่ในกองขี้ ป่าช้า ตะกร้อ ถอนผมหงอก จับสุกร ข่าวลือ ครก ท้องเดิน นาข้าวรกร้าง ฝุ่น บิลเลียด ไหว้พระ หญิงแต่งชุดสีเขียว ปล่อยปลาดุก น้ำแข็ง แกะเปลือกหอยรับประทาน ฮูก (นกฮูก) ขนมชั้น เปื้อน ถูกหวายรัด คนตายมาหา บานไม่รู้โรย ม้าเตะ โซ่ตรวน ไม้เท้า ก้อนหิน เรือล่ม กำแพงเมืองจีน เซรุ่ม เครื่องบินที่ตัวเองนั่งตก ตกกล้า ต่อสู้กับเด็ก งูเห่า ลูกเต๋า จุดเทียน นายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรกของไทย ฆ่าสุนัขบ้า ตัวเองมีชื่อเสียง ผ้าห่มหนาๆ กล่องดนตรี หิมะตกชั่วขณะหนึ่ง เห็นคนโดนแทง จิ้งหรีด กล้วยแขก ฟันบนตนเองหัก ถูกเฉือนเนื้อ ถูกวิ่งราวทรัพย์ ศาล ตกต้นไม้ จดหมาย นกเขา ความลับ เผาขยะ ผีที่เป็นญาติมาปรากฏตัว ดราฟต์ ไก่ฟ้า จับกระต่าย ถั่ว นกแร้ง นุ่งผ้าขาว ห่าน ตัวเงินตัวทอง ได้ใบสั่งจากตำรวจ คนรักถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ ปฏิเสธหมายเรียกประชุม นองเลือด ไปไหนมาไหนอย่างเร่งรีบ ถูกทรมาน ฆ่าศัตรู เกลียดคนอื่น กระทง ปลาเงินปลาทอง ถูกกรรโชกทรัพย์ โพงพาง ( เครื่องดักปลา ) บวช เข้าไปในโรงพยาบาล กิ๊บติดผม ช้างเหยียบ เที่ยวซ่อง เต้าฮวย ธง ทารุณกรรมสัตว์เลี้ยงจนตาย กระโดดจากที่สูง กัลยาณิวัฒนา เตาไฟ รุ่งเช้าที่เต็มไปด้วยเมฆหมอก หิมะตกถูกตัว ปล่อยนก มีคนนำเสื้อผ้ามาให้ ฟาก ศีรษะล้าน ตะไคร้ ลูกเห็บตก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น