ทำนายฝัน 'เครื่องดักนก'

ฝันเห็น ฝันว่า เครื่องดักนก ของที่หายไปจะได้กลับคืนมา แต่จะได้คืนมาพร้อมทุกขลาภ มักจะประสบเคราะห์ภายหลังที่ได้ของคืนมา หรือคนรักเก่าจะหวนคืนมา แต่ไม่ทำให้เกิดความสุขใด ช่วงนี้ไม่ควรลงทุน หรือเสี่ยงโชค ควรทำบุญปล่อยนกปล่อยปลา บริจาคทรัพย์เพื่อเป็นทานและเพื่อแก้เคล็ด
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เครื่องดักนก'

ของที่หายไปจะได้กลับคืนมา แต่จะได้คืนมาพร้อมทุกขลาภ มักจะประสบเคราะห์ภายหลังที่ได้ของคืนมา หรือคนรักเก่าจะหวนคืนมา แต่ไม่ทำให้เกิดความสุขใด ช่วงนี้ไม่ควรลงทุน หรือเสี่ยงโชค ควรทำบุญปล่อยนกปล่อยปลา บริจาคทรัพย์เพื่อเป็นทานและเพื่อแก้เคล็ด

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ถูกจี้ ชายชู้ เปิดเผยความลับกับเพื่อน คนกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง ตัดหนวดตัวเอง หมาตาย แกะ ท่าเรือ จับหนอน ดำน้ำ นุ่น ดาวตกที่หลังคาบ้าน ฉาบ ตะโพน จับปลาช่อน ปัสสาวะ เวที ถวายของแด่พระสงฆ์ ตกจากที่สูง เป็นประจำเดือน ผู้ถือศีล ฟองสบู่ กาน้ำร้อน เรือน ทำกาแฟหก เทวาลัย กระบอกสูบลม ได้รับกรงนกที่มีนกมาไว้ที่บ้าน ดม อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เครื่องศาสตราวุธ สุกร หัวหมู เงื่อน จับก้อนหิน กระติกน้ำร้อน เห็นกองไม้กระดาน ไหว้พระราหู งูใหญ่ น้ำแข็ง ปริญญาบัตร มีคนสวมแหวนให้ มีคนนำเสื้อผ้ามาให้ กองดิน มีเขาบนหัว โถส้วม นก ทะเลาะกับภรรยา นุ่งผ้าสีม่วง จมูกของตัวเองยาวใหญ่ ขี่ควาย ขวดน้ำ เตาไฟ ถลกหนังสัตว์ ถูกโจรชิงทรัพย์ ป่า มีขาเดียว รถไฟ ผีเสื้อบินจากดอกไม้ดอกหนึ่งไปยังอีกดอกหนึ่ง กินเต้าหู้ กระป๋องนม ปล่อยเต่า เดินอยู่ในป่าช้า ได้ยินเสียงปืนใหญ่ ดินสอ ข้าวในนา บวชพระ ดวงอาทิตย์ขึ้น ตะกร้อ ทะเลาะกับคนรัก เสื้อครุย คนอื่นอยู่ในงานรื่นเริง กระถางหลุดมือแตก กอดอก รักสามีตัวเอง กินเลือด มวย กุ้งแห้ง ขโมยอาหาร หมีทำร้าย ศาลา แสง สนามกีฬา บ่อน้ำใหญ่ ทาก ภรรยานอกใจ หิ้วกระเป๋า เรือโยง ถูกคนจำนวนมากทวงหนี้ ล้ม แล้ว ลุกขึ้น ฝุ่น ส่งสิ่งของมีค่าทางไปรษณีย์ กระโดดจากหน้าต่าง มีคนนำเสื้อเก่ามาให้ ถอยหลัง ตกปลา เห็นเหรียญสตางค์ รังนก พายเรือตามลำพัง โกนขนหน้าแข้ง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM