ทำนายฝัน 'เครื่องบิน'

ฝันเห็น ฝันว่า เครื่องบิน ฝันเห็นเครื่องบินบินอยู่บนท้องฟ้า ทำนายว่าจะได้รับข่าวดีจาก ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูงที่อยู่ทางไกล หรือจะได้รับข่าวดีในเรื่องหน้าที่การงาน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เครื่องบิน'

ฝันเห็นเครื่องบินบินอยู่บนท้องฟ้า ทำนายว่าจะได้รับข่าวดีจาก ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูงที่อยู่ทางไกล หรือจะได้รับข่าวดีในเรื่องหน้าที่การงาน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

นกขมิ้น ฮก ลก ซิ่ว นุ่งชุดหลากหลายสีสัน นำใบไม้มาทำเป็นมงกุฎ โบว์ดำผูกเสาบ้าน ศีล เดินเข้าออกประตูกว้างๆ น้อยหน่า กินเนื้อคนอื่น งมของในลำคลอง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ถวายข้าวพระ กระดาษเปื้อนหมึก ฝาแฝด เหี้ย ม้าสีขาว ย้ายบ้าน ถอดปลอกคอสัตว์เลี้ยง ทหารเข้าบ้าน ถูกปล้น ดิน นก สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ ปากเจ็บ สัตว์เลี้ยงตาย เล่น pubg กรรไกร เจ้าที่ ทรัพย์สมบัติ น้ำแข็ง บ้านคนอื่น บ่อน้ำใหญ่ ก่อสร้าง ฝักดาบ เป็นแม่ยาย รักตัวเอง นอนกรน กุลี จันทร์ทรงกลด แท่น ถูกตี บุคคลที่เป็นคนร้าย ตกงาน กุหลาบ แคร่ ความรังเกียจ นกแสก ห่าน เสื้อผ้า ไวโอลิน ถูกศาลตัดสินว่าไม่มีความผิด ถูกผูกคอพร้อมกับคอของคนอื่น โฉนดที่ดิน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาอุกาภรณ์ งูเลื้อย ถ้วยกาแฟ ตู้หนังสือ ได้ยินเสียงดนตรีไทย การผ่าตัดไม่ประสบความสำเร็จ ฝี จมูก ทะเลาะกับภรรยา นอนในมุ้ง ผ้าห่มที่ปูเต็มเตียง ญาติทำสิ่งที่ผิดพลาด บ้องไฟ ตีงู ซื้อเต่า ฟันงอกขึ้นมาใหม่ ญาตินํ้าตาตก มีคนสวมแหวนให้ ร้องรำทำเพลง ปีศาจ ได้ลาภ เดินเล่นในสวนสวย ได้รับแก้วเป็นของขวัญ หักธนู พูดคุยกับโจร ข่าวร้าย ร่มกางอยู่ ขบวนแห่ มีดตกน้ำ ขอบฟ้า ช้างตกมัน ตัวเองตายไปแล้ว ตกจากที่สูง ซาวข้าว ร้องเพลง ยกโทษให้ใครบางคน บิน (ตกลง) ขนม จิ้งหรีด พระสงฆ์ ปล่องเมรุ เต้าฮวย ตอไม้ มีฤทธิ์ ฝนหยุดตก ศพ ก้ามกุ้ง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM