ทำนายฝัน 'เครื่องบินตก'

ฝันเห็น ฝันว่า เครื่องบินตก จะได้รับเคราะห์ จะมีเรื่องบาดหมาง ทะเลาะวิวาท อาจเกิดอุบัติเหตุ ทำให้บาดเจ็บเล็กน้อย และอย่าฝากใครเข้าทำงาน เพราะจะมีปัญหาหนักใจ ควรให้ผ่านพ้นช่วงปีนี้ไปก่อน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เครื่องบินตก'

จะได้รับเคราะห์ จะมีเรื่องบาดหมาง ทะเลาะวิวาท อาจเกิดอุบัติเหตุ ทำให้บาดเจ็บเล็กน้อย และอย่าฝากใครเข้าทำงาน เพราะจะมีปัญหาหนักใจ ควรให้ผ่านพ้นช่วงปีนี้ไปก่อน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ซาบซึ้งใจ กุหลาบ ประกายไฟ ไมโครโฟน ได้เสื่อใหม่ เต้าฮวย พูดคุยกับเจ้านาย ผู้หญิงกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง ตกน้ำ ฟ้าแลบ ฟืน กีฬา ที่ฝังศพ ขมิ้น คนแฝดตัวติดกัน มือตัวเอง มีด ถวายข้าวพระ เต้าหู้ เสื้อผ้า หงส์ กินถั่วต้ม มีโชคลาภ ใส่บาตร ฟูก ปล่อยปลาดุก ขวาน แก้ผ้า อทิตยาทรกิติคุณ รากไม้ ตีเหล็ก ถือลูกแก้ว กินก้างปลา ปฏิกูล นั่งเรือข้ามแม่น้ำ ไม้เท้า ดมกลิ่นดอกไม้ กงเต๊ก ถ่ายรูป นอนอยู่บนแผ่นดิน ช้อน ถาด เมาสุรา จุดเทียนชัย ชฎา เช็คเด้ง ช่างเหล็ก ผ่าท้อง เห็นบ่อร้าง แดดเผาผิวหนังจนเกรียม ศาล แขนขาด ปะชุน กระเป๋าเงิน ดอกไม้ไฟ ผ้าใบ คนอื่นอยู่ในงานรื่นเริง โกหก ปี่ หมูกลายเป็นคน ป่าไผ่ ขี่ช้าง จูบสัตว์เลี้ยง นอกใจแฟน ไข่ ได้ยินเสียงปี่พาทย์ เน็ตไอดอล ถูกเฆี่ยนด้วยหวาย พญานาค โบดำผูกคอตนเอง ถูกวิ่งราวทรัพย์ ตะโพน ตื่นขึ้นมาเอง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา รดน้ำต้นไม้ เกลือ กางเขน (นก) ฝนครึ้ม กินหัวสุกร สีแดงชาด โรงแรม มีเพศสัมพันธ์กับโสเภณี แม่หม้าย ถนน แต่งงานกับผู้คุมนักโทษ ไม้กางเขน งมหาของ มองดูเหว ยิงธนู กินโรตี คนกำลังถ่ายรูป ข้าวในนา ห้อง ทะเล เดินเข้าออกประตูกว้างๆ สมโภช แคร่หาม ขนมปังกรอบ นั่งบนหลังนกกระเรียน ซองจดหมายสีขาว

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM