ทำนายฝัน 'เครื่องบินตก'

ฝันเห็น ฝันว่า เครื่องบินตก จะได้รับเคราะห์ จะมีเรื่องบาดหมาง ทะเลาะวิวาท อาจเกิดอุบัติเหตุ ทำให้บาดเจ็บเล็กน้อย และอย่าฝากใครเข้าทำงาน เพราะจะมีปัญหาหนักใจ ควรให้ผ่านพ้นช่วงปีนี้ไปก่อน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เครื่องบินตก'

จะได้รับเคราะห์ จะมีเรื่องบาดหมาง ทะเลาะวิวาท อาจเกิดอุบัติเหตุ ทำให้บาดเจ็บเล็กน้อย และอย่าฝากใครเข้าทำงาน เพราะจะมีปัญหาหนักใจ ควรให้ผ่านพ้นช่วงปีนี้ไปก่อน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

อุจจาระออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว ตับไต ศิลปิน ซื้อไม้กระดาน ถูกบังคับให้อยู่ในสภาพเปียกโชก ปัดกวาดฝุ่น ปราสาท โถแป้ง ยื้อแย่ง นาข้าวรกร้าง มีคนอยู่ที่ประตูบ้าน การตายของเพื่อน ประกาศข่าวการตาย รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ จองจำ แร้งเกาะหลังคาบ้าน ส้วม สุนัขเข้ามาเลีย ชายชรา ฉี่รดที่นอน เพื่อนที่ตายไปแล้ว ติดคุก ถุงเงิน-ถุงทอง นํ้าพุขนาดใหญ่ ผู้หญิงใส่หมวกปิดบังใบหน้าอย่างมิดชิด ไส้ไหลจากท้อง ยารักษาโรค มีเขาบนหัว ปากกา ถูกมัดด้วยเชือก ฝี ดับไฟ โบว์ดำผูกเสาบ้าน ญาติ ยิงนก ล้ม แล้ว ลุกขึ้น ดาวตกจากท้องฟ้า นั่งใต้ต้นไทร ซาวข้าว เก็บมุ้ง ลูกประคำ ถูกฟันคอขาด รักชาติ กัดคน โรคร้าย ฟันงอกขึ้นมาใหม่ เป็นคนมั่งคั่งรํ่ารวย ระบำ งานวัด นายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรกของไทย หวีไม้ กอดผู้หญิง ลูกๆ ทำความผิด กระบอก หมาเลียขา เต่า เครื่องแบบทหาร นางพยาบาล งานบวช ตาลปัตร โอลิมปิก พรม เกือก กางเขน (เครื่องหมายกางเขน) แม่มด โจร ซีเมนต์ น้ำแข็ง นกกระจิบ กระจาบ ถางหญ้า พลอยหลากสีสัน สุกรกลายเป็นคน ดื่มยาพิษ สุรา เฆี่ยน ปฏิกูล ขบวนแห่ ฮัจญ์ ศิลา เศร้าโศก เปลหามคนเจ็บ ผู้หญิงถือมีด พระราชินี ควาย ขี้เถ้าในเตาไฟ จุดเทียน ไก่กกไข่ ประโคม โต๊ะหมู่บูชา คอมพิวเตอร์ น้ำหอม พานเงิน บิดามารดา เดินอยู่ในป่าช้า ถูกเสือกัด ถูกผีหลอก ใช้ผ้าคลุมหัว จับปลาตะเพียน หนีจากถ้ำ หิมะตกถูกตัว

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM