ทำนายฝัน 'เครื่องบินที่ตัวเองนั่งตก'

ฝันเห็น ฝันว่า เครื่องบินที่ตัวเองนั่งตก จะได้เลื่อนตำแหน่ง จะได้เดินทางอย่างปลอดภัย และหมดเคราะห์ มีโชคมีลาภ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เครื่องบินที่ตัวเองนั่งตก'

จะได้เลื่อนตำแหน่ง จะได้เดินทางอย่างปลอดภัย และหมดเคราะห์ มีโชคมีลาภ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กินยา พานเงิน เสือ โกหก บริจาคเสื้อผ้าให้คนอื่น บ้านมีช่องโหว่ ขนมชั้นหลากสี นั่งบนหลังนกกระเรียน แต่งตัว ใช้กระเทียมทำอาหาร หัวเราะ งมหอย มัจฉา ปลุกคนในครอบครัวให้ตื่น สระผม ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก หิมะเกาะบนกิ่งไม้ หวีไม้ กระโปรงใหม่ ฝูงคนจำนวนมาก สตางค์ จักรยาน ไฝ บิดามารดา สลัก ซื้อปลาหมึก สนามกีฬา ทรัพย์สมบัติ เล่าเรื่องตลก นอนกลางวัน หัวหมู กระดูกแทงออกมานอกเนื้อ มาลัยดอกไม้ ถูกเฆี่ยนด้วยหวาย ช่างเหล็ก ภิกษุณี ผัดหน้า ฝุ่นฟุ้งกระจาย ดื่มน้ำ หย่า ประตูที่ปิดตาย หมาหอน ขี่ม้า แล้ว ตกม้า ฉุด นั่งอยู่ในกองขี้ ยานพาหนะ ทอดแห กางเขน (นก) แผ่นดิน ภูเขาไฟ คนมีดวงตาสีนํ้าตาลอมทอง นักบิน มหาสมุทร ควันไฟ ขอบฟ้า เป็ดไก่ กินเต้าหู้ ขึ้นยานพาหนะ แล้ว ตกลงมา สูบบุหรี่ พายุ จมูกขาด ปัสสาวะรดที่นอน หุงข้าว ตัวเองมีผมหงอก ท่องเที่ยวต่างประเทศ ทอผ้า หิมะตกลงมาในบ้าน แต่ไม่ถูกตัว ถูกน้ำร้อนลวก ม้าสีดำ ซองจดหมายสีแดง สุนัข จอบหรือเสียม ได้รับรางวัล ไก่ออกไข่ เป็นคนมั่งคั่งรํ่ารวย ตาบอด ความลับ ได้บางสิ่งบางอย่างที่ต้องการ นกกระจอก เรือกำลังจม เจว็ด นั่งบนอาสนะสงฆ์ ส่งจดหมายพร้อมเช็ค กาน้ำร้อน นางเงือก คนอื่นผิดหวังในตัวคุณ หูเจ็บ สายนาฬิกาข้อมือขาด กิ้งก่า ลำคลอง โค่นต้นไม้แก่ เณรหางนาค ธนูหลายดอก ความร่าเริง นาค ซุบซิบนินทา เลือดออกเต็มตัว เซรุ่ม ฝ้าย ทารกแรกเกิด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM