ทำนายฝัน 'เครื่องบินที่ตัวเองนั่งตก'

ฝันเห็น ฝันว่า เครื่องบินที่ตัวเองนั่งตก จะได้เลื่อนตำแหน่ง จะได้เดินทางอย่างปลอดภัย และหมดเคราะห์ มีโชคมีลาภ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เครื่องบินที่ตัวเองนั่งตก'

จะได้เลื่อนตำแหน่ง จะได้เดินทางอย่างปลอดภัย และหมดเคราะห์ มีโชคมีลาภ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

โพงพาง ( เครื่องดักปลา ) ซ่อน หญิง ช่างตัดผม เสื่อไม้ไผ่ ปลูกบ้านต้นไม้ อุ้มลูกสุนัข ขอบฟ้า ถอดเครื่องประดับ ใบไม้ งง หิมะตกอยู่เรื่อยๆ เชิงตะกอน กำลังเล่นเฟสบุค ถูกตีหู ที่พึ่ง หนังสือ เปลหามคนเจ็บ ฝุ่นเกาะตามสิ่งของต่างๆ นอนในมุ้ง ผ้าพันคอ นั่งรถหรู ขัง มงกุฎ เพื่อนร่วมห้องทำาความผิด ขี่ควาย แล้ว ตกควาย ทำแท้ง ประกาศนียบัตร บวชภิกสุนี ฝี ถูกฆาตกรรม แต่ฟื้นขึ้นมาได้ ได้กลิ่นของบูดเน่า เงาะป่า ฝนหยุดตก จูบเด็กเล็ก คนแฝดตัวติดกัน ซุกซ่อนตัว คงกระพันชาตรี ญาติกำลังจะตาย เรือนแพ กอด คราส กล้วยเน่า น้ำแข็ง นอนเล่นกลางดิน กาน้ำร้อน เจ้านาย ภูเขาไปกำลังระเบิด คนกำลังเปลื้องผ้า ถูกปีศาจไล่ บวชชี หิมะเกาะบนกิ่งไม้ เพื่อนที่จากไปไกล โดนแทง เลื่อยไม้กระดาน เสี่ยงเซียมซี อยู่ห่างไกลจากครอบครัว ไก่แจ้ ม่านกั้นกำบังสายตา นำเที่ยว เล่น pubg โกศ ปลาทอง ทั่ง เมฆลอยนิ่ง นางกวัก กระต่าย กระบอกไม้ไผ่ กังหัน ขี่ราชสีห์ มวย เด็ก จาระบี สถานี ปล้นสะดม แมว บ้านคนอื่น ได้รับแก้วเป็นของขวัญ บัวสีขาว อุบัติเหตุ (ที่บริเวณแขน ขา) ฝนตกปอยๆ กินเนื้อไก่ กินเฉาก๊วย ชนไก่ มีคนมอบมีดให้ 3 เล่ม ฮา ปลอบโยน ฝูงกบ จำนวนมาก เขื่อนแตก นาฬิกาปลุก ลมพายุ บันไดกว้างๆ งอบ ดนตรี ผ้าพันแผล ตกอยู่ในภาวะความยุ่งยากใจอย่างใหญ่หลวง ข้อเท้าเจ็บ ประหารคนรัก ราชา จูบคนที่อายุมากกว่า

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM