ทำนายฝัน 'เครื่องบินบังคับ'

ฝันเห็น ฝันว่า เครื่องบินบังคับ จะต้องได้เดินทางไกลไปในที่ต่างๆ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เครื่องบินบังคับ'

จะต้องได้เดินทางไกลไปในที่ต่างๆ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

คุก ตะราง พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- ราชกุมารี ตัดนิ้วมือตัวเอง ถางหญ้า พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ งาช้าง คนมีเขา ผิวพรรณ ลาวาภูเขาไฟ ฉุด ก้อนหินตก เต้นรำ ถูกฟันคอขาด ถูกสัตว์กัด ฉิ่งฉาบ ทำอะไรงุ่มง่ามและผิดพลาด เสียสติ จูบคนรัก ภรรยาเปลือยกาย พระโพธิสัตว์ ตัวเองถูกเผาทั้งเป็น ปี่ ทูต เจ้าที่ ตาชั่ง สู้กับเหยี่ยว แก้ผ้า ความรักระหว่างคน 3 คน ขายตู้ ขายโต๊ะ บันได อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มองนํ้าตกตามลำพัง ซื้อกระดุม เครื่องเรือน ตัวเองมีชื่อเสียง ก้อนหิน ตารอบตัว ทาก ไม้พลอง กางเกง ชนกระบือ บันไดเลื่อน บ้านมีช่องโหว่ ข่าวร้าย นั่งรถหรู ได้ฟังเรื่องตลก นกแร้ง ถาดอาหาร อาบน้ำ ผ้าสีดำ ผม ปอ มะนาว ใต้ถุน ของโบราณ กรวยใบตองใส่ดอกไม้ ดอกไม้ไฟ งูกัด ซื้อไม้กระดาน คันศรหรือคันธนู สมเด็จพระเทพรัตนราช- สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มุ้งหมอน หนู เก็บเงินได้ ฟันงอกขึ้นมาใหม่ ปลุกคนในครอบครัวให้ตื่น กินเนื้อมะพร้าว จับผีเสื้อ ถ่านไฟ ถนน ย่างเนื้อ ถูกสัตว์งับ มีรอยเขี้ยวปรากฎอยู่ หน่อไม้ กัลปพฤกษ์ เอามือตบต้นขาตัวเอง ผึ้งสร้างรังตามต้นไม้ งมของในลำคลอง กำนัน ฟองสบู่ในอ่างอาบน้ำ ฆ่าวัว ป่าเขา ถ้ำ บิน (สูงขึ้น) ขี่ม้า โอเอซิส ถูกผีหลอก ซ่อน กำแพงโบราณ นักเรียน ฟ้อนรำ ตกเลือด จูบ กินไก่ พวงมาลัย ขาหัก กินพริก ใช้ยาเสพติด เกาหัว กระรอก นักบวช

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM