ทำนายฝัน 'เครื่องบินบังคับ'

ฝันเห็น ฝันว่า เครื่องบินบังคับ จะต้องได้เดินทางไกลไปในที่ต่างๆ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เครื่องบินบังคับ'

จะต้องได้เดินทางไกลไปในที่ต่างๆ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

วิ่งหนีผู้ร้าย ตักบาตร ทิชชู ผมร่วง งอบ เสื้อผ้า ศพ ถูกทรมาน แขกขายโรตี เลือดออกเต็มตัว ผดุงครรภ์ กินหอยนางรม ปล่องเมรุ ตุ๊กแก ไหว้พระ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- ราชกุมารี กลืนเมฆ ถูกฝังทั้งเป็น ภรรยาออกจากบ้าน รักเพื่อน กีฬา ฟันงอกขึ้นมาใหม่ ประกาศข่าวดี ใส่บาตร หว่านข้าวในนา เกาะ กระบี่ ซอ บันไดสูง มีหลายหู เตาไฟ คนรับใช้ ฝันเห็นนํ้าวน ดู pornhub ลา ( สัตว์ ) เดินอยู่ในป่าช้า กาสาวพัสตร์ ( ผ้าเหลือง ) บูชา เดินทางในป่ารก วัง ขนมเข่ง เขียนหนังสือ หญิงโสเภณี พัด เต้าหู้ เดินตากแดด ดื่มนม ผ้าห่มที่ปูเต็มเตียง น้ำเต้า ไว้หนวดยาว ผู้หญิงโพกผ้า เฒ่าแก่ หินก้อนใหญ่ ขนมปังกรอบ แจกันคู่ ตะปู ดารา เงื่อน ขายตู้ ขายโต๊ะ กล่องดนตรี ไข่ กีตาร์ ช้างไล่กวด มิตรสหาย มีคนสวมแหวนให้ ยาพิษ หักธนู จุฬามณี เจ็บปวดตามร่างกาย เครื่องลายคราม ทาเล็บ เจดีย์ ธงบนบ้าน ถูกเฉือนเนื้อ พระสถูป กอดรัด ย่าง กะละมัง เปลื้องผ้าตัวเอง สังกะสี ขโมยทรัพย์สมบัติ กระท่อมที่ปลูกอยู่ปลายนา หาบอุจจาระกลับบ้าน ไหล่ พลับพลา สถานี ผู้หญิงใส่ชุดสีเขียว หนาม หมาคาบหม้อ ไฟฟ้า บ้านเก่าทรุดโทรมผุพัง ดนตรี จับนก คลอดลูก ได้เป็นเจ้าสาว กงล้อ เสียเงิน ยุ้งข้าว บิน (ตกลง) ช่างเงินทอง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM