ทำนายฝัน 'เครื่องบินบังคับ'

ฝันเห็น ฝันว่า เครื่องบินบังคับ จะต้องได้เดินทางไกลไปในที่ต่างๆ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เครื่องบินบังคับ'

จะต้องได้เดินทางไกลไปในที่ต่างๆ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เห็นไม้กระดาน พลับพลา นาก พระบรมรูป มะนาว ถ้ำ ลูกๆ ทำความผิด ฮ่องเต้หรือฮองเฮา ไปไหนมาไหนอย่างเร่งรีบ เป็นผู้นำขบวนรถยนต์หรือไม่ก็รถไฟ เป็นคนผอมบาง องคมนตรี เดินทางในป่ารก คนแต่งชุดสีดำล้วน ลูกเห็บ เกลียดคนต่างชาติ มุ้งหมอน แอคคอเดียน ( เครื่องดนตรี ) ไว้หนวดยาว เต่าทอง ถูกสุนัขเห่า สัมผัสกรวดทราย นอกใจแฟน ซื้อเต่า นกพิราบ ฏีกา มีความปรารถนา ต่อ ผ้าฝ้าย เดินอยู่ในป่า ถวายพระด้วยดอกบัว กระต่ายหลายตัววิ่ง สวมมงกุฎ แหวนทอง กรวยจราจร ฟืน หงอนไก่ มาลี ความลับ กระโปรงเก่า แมงมุม ได้ยินเสียงปี่พาทย์ กล้วยแฝด ร้องรำทำเพลง กระบอก ตกใจจนสะดุ้ง กล้วยไม้ แพรพรรณ ขี่สัตว์ ปืน จูบ ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ฆ่าตัวตาย แต่มีคนช่วยเหลือเอาไว้ได้ ลูกๆ หลั่งนํ้าตา ได้รับแก้วเป็นของขวัญ ปฏิกูล ธงบนบ้าน ทดน้ำ พรวนดิน พระแก้วมรกต พระปรางค์ มือ เลี่ยมฟันทอง เลื่อย เรือนแพ รักคนต่างชาติ แหวนแต่งงาน หวีงา ทะเลาะกับคนรัก แมงป่อง ลับ นกเกาะหลังงู แบกผลไม้ กินยา ค้างคาวเกาะอยู่บนต้นไม้ ลากรถบรรทุก กินผักดองหรือผลไม้เปรี้ยวๆ บอลลูนตก ดื่มยาพิษ ภูเขาไฟ ถูกหวายรัด ถ่านไฟ ท้องฟ้าสีแดง ตักบาตร ร่วมสังสรรค์ในงานรื่นเริง หมี เต้นรำ เปลี่ยนเส้นทางขณะขับขี่รถอยู่ โทษ ปะชุน รางรถไฟ ฟันดาบ หมีทำร้าย ธุลี ญาติตาย ฉากกั้น เดินเล่นบนหาดทราย เป็นบ้า กระเป๋า คงกระพันชาตรี

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM