ทำนายฝัน 'เครื่องบินบังคับ'

ฝันเห็น ฝันว่า เครื่องบินบังคับ จะต้องได้เดินทางไกลไปในที่ต่างๆ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เครื่องบินบังคับ'

จะต้องได้เดินทางไกลไปในที่ต่างๆ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เคารพ คำนับ ลอย ลากเกวียน ใส่บาตร แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาในบ้าน โคเข้าบ้าน ร้องตะโกน สาก บ้านร้าง ด้วง ขิม สิริภาจุกาภรณ์ ผ้าห่มหนาๆ ขนทรายเข้าวัด ขี้เกียจ ถูกศาลตัดสินว่าไม่มีความผิด เจ้านาย พระวรราชาทินัดดามาตุ ซื้อกระโปรง ตุ้มหูหาย ภาชนะ ธงสามเหลี่ยม เหาะ ฐานพระพุทธรูป ฉิ่ง ลำคานเสียงฉาบ จีวร ด่า ของหาย กล้วย ใช้สายสิญจน์ขึงรอบบ้าน นุ่งเสื้อผ้าชุดใหม่ ผึ้งบินเข้ามาในบ้าน กระรอก ผูกปมเชือก บวชภิกสุนี บิลเลียด ถลกหนังสัตว์ มองนํ้าตกกับคนรัก แส้ ฝน ได้ผ้าพันคอเป็นของขวัญ ซาบซึ้งใจ พญานาค ม้าเตะ ภาพยนตร์ เป็นแผลที่คอ กะโหลก ดื่ม กระถางสามขา กรวยใบตองใส่ดอกไม้ หน้าไม้ กระบอกสูบลม อทิตยาทรกิติคุณ เดินผ่านประตูเข้าสู่ที่มืด ผู้ชายตบผู้หญิง ฉมวก กิ้งกือ รบกวน ค้อน ท้องฟ้ายามเมฆครึ้ม ยิงปืน ขโมย กรงสัตว์ ปวดท้อง รังดุม งมของ โทรศัพท์มือถือหาย ซื้อตู้ ซื้อโต๊ะ ไถนา พระพรหม ได้เป็นเจ้าบ่าว เลื่อยไม้กระดาน ป่วยลงท้อง ป่าเขา ดึงเชือก หมา ไฟไหม้ป่า ฆ่าสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน ไหว้พระ หน้าอก คนเมา ได้นอนฝันในเรื่องต่างๆ ศัสตราวุธ กินหัวสุกร ถอยหลัง กินเลือด ฉัตรเงิน ฉัตรทอง วิชา ผนัง ปรารถนาในตัวสามีคนอื่น ตะไกร เกลือ มุ้งขาด จับปิ้ง มรกต งูใหญ่ จุดไฟ ขี้เถ้า บุคคล

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM