ทำนายฝัน 'เครื่องบูชา'

ฝันเห็น ฝันว่า เครื่องบูชา ชีวิตจะประสบความสุข ประสบพบแต่สิ่งที่ดีงามกับตัวผู้ฝันเอง และรวมถึงบุคคลในครอบครัวอีกด้วย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เครื่องบูชา'

ชีวิตจะประสบความสุข ประสบพบแต่สิ่งที่ดีงามกับตัวผู้ฝันเอง และรวมถึงบุคคลในครอบครัวอีกด้วย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ไว้ทุกข์ ทัพพี เลื่อยไม้กระดาน คนในบ้านทุบตีกัน รุ่งเช้าที่ปลอดโปร่งแจ่มใส ขโมยเงิน โต๊ะหมู่บูชา เขย่าหิมะหลุดออกจากกิ่งไม้ มีปากเสียงภายในครอบครัว ป้อมปราการ เด็กกำลังดูดนม แฝด พายเรือตามลำพัง พวงมาลัยดอกไม้สด สัตว์เลี้ยง ปฏิเสธหมายเรียกประชุม พูดคุยกับเจ้านาย รักชาติ ได้พูดคุยกับเพื่อน โคลน ใบมีดโกน ถุงเงิน-ถุงทอง ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ล้างหน้าตัวเอง สมอเรือ ตนเองทำความผิด นุ่นกระจายอยู่เต็มห้อง บัวขาว ทาขมิ้น ถูกล่ามด้วยโซ่ตรวน เล่นฟุตบอล นั่งบนแคร่หาม ใบไม้ร่วงเต็มพื้นบ้าน ป่วย นักบุญ เงินโบราณ กรวยกรอกน้ำ นอนกลางวัน ไม้กวาด เงี่ยง ตกช้าง แผล ประกาศนียบัตร ไม้ขีดไฟ ถูกฆาตกรรม แต่ฟื้นขึ้นมาได้ โต้เถียง ได้ยินเสียงกลอง ตะกวดขึ้นบ้าน ฮก ลก ซิ่ว มงคล รบชนะ เล่นตะกร้อ ผู้หญิงถือมีด ค่ำคืน ใช้ยาเสพติด แคร่ คดีฟ้องร้องกัน กินสายบัว ละทิ้งครอบครัว เหงื่อ ฆาตกรรม มีคนมอบมีดให้ 3 เล่ม กินองุ่น ถาดดอกไม้ เป็ดไก่ นอนโรงพยาบาล กล่าวคำอำลากับใครบางคน ต่างหู การผ่าตัดไม่ประสบความสำเร็จ ประกายไฟ กลอง จมูกขาด เป่าลูกโป่ง โคเข้าบ้าน เก็บกวาดบ้าน ผู้หญิงใส่ชุดสีแดง เมฆลอยมาทั้งสี่ทิศ แมวตาย รักกับนักบินหญิง ตุ้มหูหาย ประกาศข่าวดี พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เอทีเอ็ม โลกแตก รถไฟฟ้า แตงโม ตกกระ ฉิ่งฉาบ ทั่ง มุ้งหมอน หาบอุจจาระกลับบ้าน นำใบไม้มาทำเป็นมงกุฎ เม่น เดินลุยกองไฟ ฟังเทศน์ฟังธรรม ลุยไฟ ยากจน ก้ามกุ้ง ห้อง ถูกปีศาจไล่

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM