ทำนายฝัน 'เครื่องบูชา'

ฝันเห็น ฝันว่า เครื่องบูชา ชีวิตจะประสบความสุข ประสบพบแต่สิ่งที่ดีงามกับตัวผู้ฝันเอง และรวมถึงบุคคลในครอบครัวอีกด้วย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เครื่องบูชา'

ชีวิตจะประสบความสุข ประสบพบแต่สิ่งที่ดีงามกับตัวผู้ฝันเอง และรวมถึงบุคคลในครอบครัวอีกด้วย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เล่นน้ำในบ่อน้ำพุ ผ้าเช็ดหน้า จาระบี พูดคุยกับโจร เป็นไข้ โยคี ซองจดหมาย ซอ เป็ด ยาพิษ ทะเล โบสถ์สกปรกรกรุงรัง ทุบตีภรรยา หนีจากถ้ำ ได้ใส่เสื้อผ้าใหม่ นั่งใต้ต้นไทร ฟ้าผ่า พระปรางค์ ตกจากที่สูง ท่อน้ำ พระพุทธรูป ใบไม้ร่วงเต็มพื้นบ้าน เปลี่ยนเสื้อผ้า กระท่อมในป่า กลด คบไฟ รถเมล์ ถูกตะปูตำเท้า เดินทาง มดกัด ตัวเองมีผมหงอก ภูเขาไปกำลังระเบิด จองหอง เฉาก๊วย เพื่อน สวมมงกุฎ หมาหอน นอนกลับหัว ปากเหม็น นกแก้ว รับประทานเครื่องเทศ ชามแตก ภูเขาไฟ กลัว พนัน ทูตชาวต่างชาติ แลบลิ้นออกมาเลียอาหาร ศรีนครินทราบรมราชชนนี ทะเลสาบ คนรักถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ สายสะพาย คนฆ่าสัตว์ ตาลปัตร ได้ยินเสียงกระซิบ ป่วย เพชรพลอย เปียก ผลไม้ ต้นไม้เหี่ยวเฉา ตัวเองแก่ นกคุ่ม พนมมือ โบว์ดำผูกคอ กินข้าว ไว้ทุกข์ น้ำพุสวยงาม ผลักประตู เผาไม้กระดาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เปื้อน ไพ่ พู่กัน เหาะดั้นเมฆ สาดน้ำ ใส่เสื้อผ้าที่ไม่มิดชิด ชามมีลายดอกไม้สวยงาม ถ่านไฟ ใบลาน พลับพลา เสื้อครุย ถั่วลิสง กำแพงเมืองจีน นางพยาบาล ตู้ไปรษณีย์ สถานี ช่วย กอดอก ถอดปลอกคอสัตว์เลี้ยง กำนัน เพชรรัตนราชสุดา รักภรรยาตัวเอง ธำมรงค์ คนในครอบครัวถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ กระจกหลากสี นอนในมุ้ง พูดกับกลุ่มชน พืชผัก แฮนด์บอล ก้น นกกระจิบ กระจาบ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM