ทำนายฝัน 'เครื่องบูชา'

ฝันเห็น ฝันว่า เครื่องบูชา ชีวิตจะประสบความสุข ประสบพบแต่สิ่งที่ดีงามกับตัวผู้ฝันเอง และรวมถึงบุคคลในครอบครัวอีกด้วย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เครื่องบูชา'

ชีวิตจะประสบความสุข ประสบพบแต่สิ่งที่ดีงามกับตัวผู้ฝันเอง และรวมถึงบุคคลในครอบครัวอีกด้วย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เดินร่วมทางกับโจร น้ำพุขนาดใหญ่ ผึ้งทำรังในบ้านของเรา เฉาก๊วย ฮิปโปโปเตมัส ทั่ง กะเหรี่ยงคอยาว ผ้าขี้ริ้ว กางเขน (เครื่องหมายกางเขน) แว่นตาเลนส์ใส สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ภิกษุณี ถูกเฉือนเนื้อ ผนัง ต้นไม้ที่มีดอกบานสะพรั่ง ซาวข้าว ได้ผ้าพันคอเป็นของขวัญ คนในครอบครัวถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ ประเจียด ลม ตกช้าง ว่ายน้ำในมหาสมุทร ปอ ผัก เครื่องบิน สีฟ้า รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ลูกข่าง เกลือ เจดีย์ทรุดโทรม เงาตัวเองในกระจก ขอโทษผู้อื่น ดอกราตรี ตักน้ำราดตนเอง ต้นไม้ ยันต์ ตกหน้าผา ถูกข่มขืน คนอื่นอยู่ในงานรื่นเริง รางรถไฟ ตัวเองถูกประหาร บ่อน้ำพุแห้งขอด ฝาหม้อตกลงพื้น ท้องฟ้ายามเมฆครึ้ม พระอาทิตย์ ลูกทำให้ตกใจขณะหลับ บาทหลวง เลี้ยงกระต่าย งู เสื้อผ้า ปล้น ไม้พลอง ตกทะเล บอลลูนตก หมากัด นอนในเรือ มีดหาย ดื่มน้ำมะพร้าว โครงกระดูกสัตว์ ร้องไห้ จักรยาน อาบน้ำในอ่าง ดิน ไฟไหม้บ้าน มีผีเสื้อแสนสวยอยู่ในบ้าน ตกลงไปในบ่อ ตู้ มหรสพ ผู้ชายมีผมสั้นสีขาว รักใครบางคนมากๆ กุ้ง นั่งมองนํ้าตกตามลำพัง กะละมัง กำไลข้อมือ ได้พูดคุยกับเพื่อน ดอกกุหลาบ หุ่นยนต์ พระ นักเรียน กลดพระ (เครื่องกันแดดหรือฝน) มรกต ธูปเทียน กลด ฆ่างู กงเต๊ก จับ ผลจันทร์ ( พืช ) ได้บางสิ่งบางอย่างที่ต้องการ กระเป๋าหลายใบกองรวมกัน ได้ยินสุนัขเห่า งูเหลือม อาบน้ำฝน ยิ้ม ของกำนัล ม้าสีดำ ชามแตก ถูกฆ่า กระต่ายขูดมะพร้าว ตะขาบกัด เดินอยู่กลางทุ่งนา

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM