ทำนายฝัน 'เครื่องบูชา'

ฝันเห็น ฝันว่า เครื่องบูชา ชีวิตจะประสบความสุข ประสบพบแต่สิ่งที่ดีงามกับตัวผู้ฝันเอง และรวมถึงบุคคลในครอบครัวอีกด้วย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'เครื่องบูชา'

ชีวิตจะประสบความสุข ประสบพบแต่สิ่งที่ดีงามกับตัวผู้ฝันเอง และรวมถึงบุคคลในครอบครัวอีกด้วย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

งูเลื้อย เชือดคอสุกร กินเนื้อคนอื่น เกือก สีดำ นาค ถุงน้ำร้อน ข้อเท้าแพลง ฝูงคนจำนวนมาก วงกบ เปื้อน ผลจันทร์ ( พืช ) จูบคนรัก อุ้มลูกหมา รบกวน คนรักเกิดความรู้สึกผิดหวัง ตกใจเพราะเห็นผี แขกขายโรตี ทารุณกรรมสัตว์เลี้ยงจนตาย คนตกนรก เศษอาหาร คนจำนวนมากอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น บิดามารดา นำใบไม้มาทำเป็นมงกุฎ กินหอยนางรม ผมถูกตัดให้สั้น เดินเล่นในสวนสวย เอทีเอ็ม มุดรั้วลวดหนาม เตียง สุรา เถาวัลย์ ฉี่รดที่นอน แกะ งูกัด ฆ่าควาย แว่นตาเลนส์สีดำ เดินลุยกองไฟ แลบลิ้น โจร กระบี่ เรือ เดินสะดุดหกล้ม ญาติมิตร ฝันเห็นรังผึ้งมีผึ้งตัวผู้ วิชา เณรหน้าไฟ ฝันเห็นนํ้าวน ลูกแก้ว โต๊ะหมู่บูชา กินพริก ถั่วลิสง กลัว กลางคืน มังกร ศีรษะมีเหา เห็นไม้กระดาน แชมพู แมลงปีกแข็ง จดหมาย ย้ายบ้าน ฟันปลอม ช้าง เจดีย์ทรุดโทรม สังกะสี พูดคุยกับเจ้านาย ผู้หญิงใส่หมวกปิดบังใบหน้าอย่างมิดชิด พนัน รอยเปรอะเปื้อนตามร่างกาย ฆ่าคนด้วยใบมีดโกน กอดผู้หญิง หงส์ นาก กระซิบกับเพื่อน รังไก่ ซอ ฤดูร้อน ผู้หญิงหัวล้าน เหงื่อ ทาเล็บ ได้ลาภ ถลกหนังสัตว์ ถูกจี้ ถูกตัดใบหู ปอกเปลือกไข่ ดับเทียน ตู้กับข้าว บนบาน ถูกมัดด้วยโซ่ตรวน เครื่องจักรทำงานได้ดี โอ่ง นุ่น อีเมล ( Email ) ไม้กางเขน เก็บเกี่ยวข้าวในนา ตกทะเล ลอยกระทง ครัว ต้นไม้เขียวชอุ่ม ฝุ่นฟุ้งกระจาย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM