ทำนายฝัน 'เครื่องปั้นดินเผา'

ฝันเห็น ฝันว่า เครื่องปั้นดินเผา ทำนายว่า ได้รับข่าวดีจากหน้าที่การงาน นายหน้า ค่าประกัน ธุรกิจ ค้าขาย หรือได้รับข่าวดีจากเพื่อนสนิทมิตรสลายจากแดนไกล เลขน่าสนใจ 24 64 74 244 642 742 เด่น 4
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เครื่องปั้นดินเผา'

ทำนายว่า ได้รับข่าวดีจากหน้าที่การงาน นายหน้า ค่าประกัน ธุรกิจ ค้าขาย หรือได้รับข่าวดีจากเพื่อนสนิทมิตรสลายจากแดนไกล เลขน่าสนใจ 24 64 74 244 642 742 เด่น 4

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ฟักแฟง กล่าวคำอำลากับใครบางคน ถูกด่าทอ กุมารทอง รังไก่ กางเขน (นก) นัยน์ตา เดินบนฟ้า นั่งนับลูกประคำ ทำลายโซ่ตรวน ซ่อนหา ผีตายโหง ขบวนแห่ พ่อตาย น้ำพุสวยงาม ประกาศข่าวดี โครงกระดูกสัตว์ ผู้คุมนักโทษ ปลาหมึกหลายตัว กินลิ้น กล้วยแขก ผ้าพันแผล นักประพันธ์ ฝันว่าส่งพัสดุ หญิงโสเภณี แต่งงานก่อนกำหนด ได้พูดคุยกับเพื่อน ต้นโพธิ์ นอนกรน นกนางนวลโผบิน โพงพาง ( เครื่องดักปลา ) ปล้นสะดม ศัสตราวุธ แขก แล่นเรือผ่านเกาะ ขื่อคา มีผู้นุ่งชุดขาวเดินเข้ามาหา ขับรถ ดับกองไฟ กังวล ได้ใบสั่งจากตำรวจ ฝุ่น ลูกปัด ปฏิทิน โยงเรือ งมของในแม่น้ำ กินผักดองหรือผลไม้เปรี้ยวๆ ผ้าเช็ดหน้าขาดวิ่น ตกบ่อมีหนอน น้ำพุขนาดใหญ่ เชี่ยนหมาก ฝน กางเขน ร้องไห้ ฉี่รดที่นอน จานแตก โคลน กินยา โกนขนหน้าแข้ง จรเข้ ฝังศพ เป็นแม่ยาย เครื่องจักรไม่ทำงาน ฝ่าเท้า ถูกตัดใบหู ตกต้นไม้ ต้นไม้ยืนต้นตาย ฤกษ์ไม่ดี สมเด็จพระเทพรัตนราช- สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันเกิด เพศสัมพันธ์ เห็นกระดุม กุลี ไก่ออกไข่ คนอื่นทำพลาด ตักบาตร ปล่องเมรุ อุจจาระ รถบรรทุกศพ ชงชาถวายเจ้าที่ โซ่ตรวน คนในครอบครัวถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ เรือนแพ ยกโทษ ดวงอาทิตย์ดับ ทะเล ก้อนหินตก ผ้าห่มที่ปูเต็มเตียง โกหก ฮัจญ์ คลื่นน้ำ ดอกมะลิ ปม รอยเปรอะเปื้อนตามร่างกาย ธนู ขนนกสีดำ ยากจน เดินขึ้นที่สูง นอนอยู่บนแผ่นดิน ธารน้ำ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM