ทำนายฝัน 'เครื่องปั้นดินเผา'

ฝันเห็น ฝันว่า เครื่องปั้นดินเผา ทำนายว่า ได้รับข่าวดีจากหน้าที่การงาน นายหน้า ค่าประกัน ธุรกิจ ค้าขาย หรือได้รับข่าวดีจากเพื่อนสนิทมิตรสลายจากแดนไกล เลขน่าสนใจ 24 64 74 244 642 742 เด่น 4
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เครื่องปั้นดินเผา'

ทำนายว่า ได้รับข่าวดีจากหน้าที่การงาน นายหน้า ค่าประกัน ธุรกิจ ค้าขาย หรือได้รับข่าวดีจากเพื่อนสนิทมิตรสลายจากแดนไกล เลขน่าสนใจ 24 64 74 244 642 742 เด่น 4

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

วาฬ หิมะตกอยู่เรื่อยๆ ปล่องเมรุ ซีเมนต์ งานฉลอง เพชรรัตนราชสุดา พระเจ้าแผ่นดิน อาจารย์ กระหายน้ำ ฉลาม กวาด ญาติ เหรียญ งูเหลือม เลือดไหล ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา งูจงอาง ต้นไม้ มีผู้นำม้ามาให้ เครื่องแต่งกาย กวางดำ ดินสอ ที่ฝังศพ มีผู้นุ่งชุดขาวเดินเข้ามาหา เครื่องแบบตำรวจ ได้เข้าร่วมในสงคราม ตนเองทำความผิด สัปเหร่อ ร้องขอสิ่งของจากคนอื่น หญิงแต่งชุดสีขาว เขื่อนแตก เพื่อนที่ตายไปแล้ว สวมเสื้อสีขาว จรเข้กัด พระพิฆเณศ นาฬิกาปลุก เล่นน้ำฝน อาบน้ำ แสดงละคร ฉ้อโกง รังนก ประตูกำลังถูกไฟไหม องคมนตรี โกนหนวด มีเรื่องแปลกๆ เกิดขึ้นในบ้าน ถอนฟัน ฆ่าเต่า พายเรือ กรวยใบตองใส่ดอกไม้ หมี ขวัญ นั่งเรือ ยิงปืน สังข์ กุ้งมังกร เทศน์ ระดู จุฬามณี เครือญาติ เปลหามคนเจ็บ กระจอก มีเขาบนหัว กินรีหรือกินนร ตัวเองมีชื่อเสียง ใช้ผ้าคลุมหัว เคี้ยวดิน โจร เผาไม้กระดาน เด็กพิการ ใบหน้าที่ยิ้มแย้มอารมณ์ดี ปล้นสะดม กระโปรงใหม่ ละทิ้งบ้าน คอบิด น้ำพริก งมของ ชายชู้ กลางคืน นม ของหวาน ด่า สมอเรือ บันได ศิลา แทงตัวเอง ร่างกายตัวเอง ไหว้เจ้า อทิตยาทรกิติคุณ คบคนพาล จับผีเสื้อ นกแก้ว นักแสดง อุจจาระ งูกัด เห็นผี กระสอบข้าวสาร เนื้อหนัง เกิดสงคราม ทำลายโซ่ตรวน กางร่ม

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM