ทำนายฝัน 'เครื่องปั้นดินเผา'

ฝันเห็น ฝันว่า เครื่องปั้นดินเผา ทำนายว่า ได้รับข่าวดีจากหน้าที่การงาน นายหน้า ค่าประกัน ธุรกิจ ค้าขาย หรือได้รับข่าวดีจากเพื่อนสนิทมิตรสลายจากแดนไกล เลขน่าสนใจ 24 64 74 244 642 742 เด่น 4
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เครื่องปั้นดินเผา'

ทำนายว่า ได้รับข่าวดีจากหน้าที่การงาน นายหน้า ค่าประกัน ธุรกิจ ค้าขาย หรือได้รับข่าวดีจากเพื่อนสนิทมิตรสลายจากแดนไกล เลขน่าสนใจ 24 64 74 244 642 742 เด่น 4

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

สุหร่าย ( เครื่องโปรยน้ำ ) เป็ด เครา ทำนาเกี่ยวข้าว ฉี่ พระจันทร์ นํ้าพุขนาดใหญ่ ตุ้มหูหาย ได้ยินเสียงกบ เห็นรองเท้าเก่า ธนบัตร หมัดกัด บวชภิกสุนี คนรักถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ เดินอยู่ในความมืด หญิงแต่งชุดสีดำ ถูกมัดด้วยโซ่ตรวน ไส้เดือน หลุมอสรพิษ ทิชชู นั่งรถหรู กระจกแตก คนแต่งชุดสีดำล้วน นกกระจอก ต้องโทษ เวียนเทียน ไฟไหม้ในท้องฟ้า เดินทางในป่ารก ร้องไห้ ฏีกา ฟัก ชุดว่ายน้ำ แจวเรือ ถูกกักตัว อ่างน้ำ กางเขน พ่อตาย ถูกกรรโชกทรัพย์ จันทร์เพ็ญ ไฟไหม้ ทรมานคนอื่น ชาวประมง แปรงฟัน ถูกสัตว์กัด งูเขียว กาน้ำร้อน กินอุจจาระ ข้าวติดคอ ตะกร้าพลาสติก ตัวเองเป็นชู้ นั่งรถ ขนกา เดินไปบนเนินเขา ภรรยา ขนตาร่วง นำใบไม้มาทำเป็นมงกุฎ รถยนต์ประสบอุบัติเหตุ เท้าขาด พรวนดิน ขโมยทรัพย์สมบัติ ตัดหัว สร้อยคอ ล้างหวี อุ้มเด็กทารก ล้างหน้าตัวเอง พาน กระเป๋าเดินทาง ภรรยาตาย เคี้ยวดิน ฮ่องเต้หรือฮองเฮา ช่างตัดผม ยืนบนลังไม้ กองทัพ เลิกกับแฟน ถอนฟัน ทารุณกรรมสัตว์เลี้ยงจนตาย ตกกระ ขี่ควาย แล้ว ตกควาย ขับรถ เป็นคนปรุงอาหาร กล้วยเน่า ยิงกา ใส่บาตร ละลาย โพธิ์ หุ่นยนต์ โน๊ตบุ๊ก กงเต๊ก กุ้ง เห็นกระดุม กระบอกไม้ไผ่ ภูเขาไปกำลังระเบิด ปลาฉลาม ได้รับกรงนกที่มีนกมาไว้ที่บ้าน หูเจ็บ ดู pornhub เผาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ถูกด่าทอ เครื่องจักรทำงานได้ดี กรวดทราย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM