ทำนายฝัน 'เครื่องพิมพ์ดีด'

ฝันเห็น ฝันว่า เครื่องพิมพ์ดีด ฝันเห็นเครื่องพิมพ์ดีด แป้นพิมพ์ดีด ทำนายว่าจะหมดเคราะห์การงานเริ่มดีขึ้น และกำลังจะมีโชคดีจากการเสี่ยง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เครื่องพิมพ์ดีด'

ฝันเห็นเครื่องพิมพ์ดีด แป้นพิมพ์ดีด ทำนายว่าจะหมดเคราะห์การงานเริ่มดีขึ้น และกำลังจะมีโชคดีจากการเสี่ยง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

หูขาด รอยเท้าของตัวเอง ขอบฟ้า เสือ นาเกลือ ที่ฝังศพ โกนผม ตักบาตร ทะเบียนบ้าน กระแต กองไฟ เข้าเฟสบุคไม่ได้ เดินเล่นในสวนสวย โทษ ผ้าโพกหัว ทำผ้าเช็ดหน้าหาย เห็นแม่ที่ตายไปแล้ว สร้างบ้าน ตกช้าง สวมมงกุฎ ช้าง ลับ ถูกเฉือนเนื้อ ขนสัตว์ กอดผู้หญิง ย่างเนื้อ ดื่มน้ำจากแก้ว เก็บเงินได้ ดูหนัง รูปภาพของเครือญาติ กอด เดินเล่นบนหาดทราย ซื้อขาย พิมพ์ น้ำตา เจอเงิน แม่ แกงการู ฆ่าวัว วิ่งหนีผู้ร้าย ลากฉุด ของหาย กำแพง ยุ้งข้าว ถีบจักรเย็บผ้า คุก ตะราง ตัวเองถูกฉีดยา การผ่าตัดไม่ประสบความสำเร็จ รังไก่ ไก่แจ้ งานบวชเณร คนอื่นทำพลาด ทำนาได้ผลผลิตดี ผู้หญิงโพกผ้า หัวเราะ ไม้กางเขน กางเขน (เครื่องหมายกางเขน) ผักกาด จอบหรือเสียม ถั่วงอก ตู้ไปรษณีย์ จมน้ำ แขนขาด สวมเสื้อขาด มัจฉา ทาแป้ง ขวาน หญิงแต่งชุดสีแดง ไข่เป็ด บ้านตัวเอง ชนกระบือ เขี้ยวสัตว์ ไมโครโฟน อยู่ในสภาพมอซอ เสื้อผ้าขาดวิ่น ไซเรน เดินทางก่อนกำหนด ซองจดหมายสีแดง กวางดำ คนแคระ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ผิวหนัง ตัดผมตัวเอง เห็นถนนทอดยาวและมีบ้านสวยงามตั้งอยู่ ต่อ เข้าไปในโรงพยาบาล แช่ง ตู้นิรภัย เขื่อน กุลี พระธาตุ ซื้อเต่า กรรมกร ขวดยา ความมืด หางกระเบน ( ชายผ้านุ่ง ) ใช้ผ้าคลุมหัว กรงนก เมาสุรา โอ่ง นางกวัก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM