ทำนายฝัน 'เครื่องร่อน'

ฝันเห็น ฝันว่า เครื่องร่อน จำเป็นต้องขอความช่วยเหลือ หรือความร่วมมือจากบุคคลภายนอกในการทำงานหรือกิจการใด ๆ ให้สำเร็จ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เครื่องร่อน'

จำเป็นต้องขอความช่วยเหลือ หรือความร่วมมือจากบุคคลภายนอกในการทำงานหรือกิจการใด ๆ ให้สำเร็จ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เกา เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ ฮองเฮา (ราชินี) ดารา กะเหรี่ยงคอยาว สมุด บ้านตัวเอง ฟันงอกขึ้นมาใหม่ เครือญาติ แมวข่วน น้ำพุขนาดใหญ่ พระธาตุ ผู้หญิงกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง เชื้อเชิญ ถูกทรมาน นุ่งชุดแดง ตกใจเพราะเห็นผี บ้านร้าง มีหางงอก โถแป้ง เจดีย์ ถวายพระด้วยดอกบัว นกต่อสู้กัน นักบิน ผึ้งมากมาย ระเบิด นกอินทรี โรคเรื้อน เห็นบ่อร้าง พญานาค กล้วย โบดำผูกคอตนเอง ภรรยาเอาน้ำมาให้ คอมพิวเตอร์ แมลงปอ ขี้เถ้า เจ็บปวดตามร่างกาย น้ำแข็ง ระดู ตะกวดขึ้นบ้าน เล่นเกมส์ ก้อนหิน หาบขี้กลับบ้าน เขื่อนแตก นายกรัฐมนตรี ถังน้ำ แขนถูกตัด เปลี่ยนเสื้อผ้า เครื่องบูชา สิงโต ลังไม้ กินผักดองหรือผลไม้เปรี้ยวๆ คนฆ่าสัตว์ ฟ้าแลบ เพชรนิลจินดา เปรต อนุสาวรีย์ แบกหาม ประหารคนรัก นกคุ่ม เสาตกน้ำมันในบ้าน จูบคนที่อายุมากกว่า เขื่อน ฝังสัตว์เลี้ยงที่ตาย กระสอบข้าวสาร สัมผัสกรวดทราย กระต่ายวิ่ง ถูกจี้ ดวงอาทิตย์ลอยเข้ามาในบ้าน ทำให้คนอื่นตื่น สัปทน กรน กินก้อนดิน บวช มดเต็มบ้านเมือง ถูกฆ่า กำลังจะไปผจญภัยกับชายคนหนึ่ง ตัวเองเป็นคนวิกลจริต กงเกวียน นอนบนเสื่อ นั่งจับเจ่า ภรรยามีครรภ์ เดินเข้าออกประตูกว้างๆ สุกรตายเอง ติดคุก สุนัขเข้ามาเลีย ต่างหู นัยน์ตา แม่ วิ่งจนเหนื่อยหอบ เป่าลูกโป่ง เดือน ร้องรำทำเพลง งูรัด ละทิ้งครอบครัว นกอยู่ในรัง กระหายน้ำ นุ่งผ้าขาด อาหารบูดเน่า จับเงิน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM