ทำนายฝัน 'เครื่องร่อน'

ฝันเห็น ฝันว่า เครื่องร่อน จำเป็นต้องขอความช่วยเหลือ หรือความร่วมมือจากบุคคลภายนอกในการทำงานหรือกิจการใด ๆ ให้สำเร็จ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เครื่องร่อน'

จำเป็นต้องขอความช่วยเหลือ หรือความร่วมมือจากบุคคลภายนอกในการทำงานหรือกิจการใด ๆ ให้สำเร็จ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ถุงมือ ฉี่รดกำแพง แก้ผ้า ไฟไหม้ต้นไม้ การทำผิดพลาด ชอล์ก โถส้วม ช่างไม้ งู แก่นจันทร์ นางกวัก ประกาศข่าวดี ผ้าห่มที่ปูเต็มเตียง ต้นไม้ที่มีดอกบานสะพรั่ง ทุบตีภรรยา หน้า สีดำ กระต่ายวิ่ง นั่งพรมแล้วเหาะไปในอากาศ กุ้งทะเล กล่าวหา สร้อย กรวยใบตองใส่ดอกไม้ โคเข้าบ้าน มีคนนำเงินมาให้ แชมพู ต้นกก งานมงคล งูเขียว หีบปิดอยู่ ตกลงมาจากอากาศ ครอบครัว กะเหรี่ยง ท่องเที่ยวต่างประเทศ ภิกษุณี ครกสาก โยคี พระสถูป นอนกลางวัน นกขมิ้น ผู้ชายผมยาว กระดาษข่อย เพื่อน ย้อมผม เครื่องครัว เดินอยู่ในความมืด เฉาก๊วย กระโปรงเก่า ช้อนปลา ผ้าฝ้าย สวมเสื้อขาด ตกกล้า ถูกด่าทอ ดับเทียน ฆ่าเป็ด การสร้างโบสถ์ เดินอยู่ในสุสาน บดเมล็ดกาแฟ กินหมูกะทะ ซุบซิบนินทา ตำรวจ ฆ่าผีเสื้อ นกแร้ง ชลธาร ขอนไม้ กินเกินขนาด แตร รังดุม แทง ขับรถ ดิน จรเข้กัด มดหรือแมลง ดวงตรา เพื่อนอยู่ห่างไกล กระโดดจากหน้าต่าง บิลเลียด ธง ข้าว ภูเขาเป็นทิวขวางกั้นอยู่ข้างหน้า ภาชนะแตกร้าว ยื้อแย่ง ผมถูกตัดให้สั้น ถอดรองเท้า ตะเกียง รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ โกศ โยงเรือ เอาผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดเหงื่อให้แห้ง กลืนเมฆ คบไฟ ขี้ เท้าเจ็บ ปริญญาบัตร จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี นั่งเล่น เชิงเทียน คันศรหรือคันธนู ผู้หญิงใส่ชุดสีเขียว หัวเราะ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM