ทำนายฝัน 'เครื่องร่อน'

ฝันเห็น ฝันว่า เครื่องร่อน จำเป็นต้องขอความช่วยเหลือ หรือความร่วมมือจากบุคคลภายนอกในการทำงานหรือกิจการใด ๆ ให้สำเร็จ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เครื่องร่อน'

จำเป็นต้องขอความช่วยเหลือ หรือความร่วมมือจากบุคคลภายนอกในการทำงานหรือกิจการใด ๆ ให้สำเร็จ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

หาบขี้กลับบ้าน ปลวก ไม้กวาด พระราชินี ป่วย ดอกซ่อนกลิ่น ฆ่าควาย มีคนให้ผ้าเช็ดหน้า ถีบจักรเย็บผ้า เดินอยู่ในสุสาน สุหร่าย ( เครื่องโปรยน้ำ ) ทูต พู่กัน เมฆบังแสงอาทิตย์ ผักที่ยังคงปลูกในดิน เห็นประตูปิด สู้กับเหยี่ยว ก้างปลาติดคอ ตกน้ำร้อน ท้องฟ้าสดใส หนอนไต่ตามร่างกาย โบว์ดำผูกเสาบ้าน ฉี่รดที่นอน ประกาศข่าวดี คำสัญญา ตะกร้าไม้ ราชา ถางหญ้า ข่าวร้าย เก็บดอกบัว สูบ ได้ยินเสียงกบ มวย ตั๊กแตน กรวยจราจร คนมีดวงตาสีเขียวนํ้าทะเล คดีฟ้องร้องกัน กะละมัง จุดเทียนชัย ต้นโพธิ์ ปล้น ลูกช่วยปัดกวาดฝุ่นในบ้าน ถอดปลอกคอสัตว์เลี้ยง จำเลย หิ้วกระเป๋า ร่ม กินสายบัว โทรศัพท์มือถือหาย มีผู้นุ่งชุดขาวเดินเข้ามาหา ขี่โคเข้าเมือง กองดิน โคไล่ขวิดคน ถูกจับ รับประทานอาหาร ฟาง โกนผม งอบ เมฆลอยมาทั้งสี่ทิศ ประเจียด น้ำเหลือง กำไลข้อเท้า วัวควาย มังกร สามเณร มุ้งขาด แพรพรรณ ขุด บ่อน้ำใหญ่ แทงตัวเอง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ถ้ำมืด ทำขวัญ ปากเน่า ภูเขาเป็นทิวขวางกั้นอยู่ข้างหน้า ทำอะไรแปลกๆ ฮก ลก ซิ่ว เรือแล่น นำอุจจาระกลับบ้าน กอดภรรยา ขนลุก เดินร่วมทางกับโจร ประตูที่ปิดตาย เงา ปรบมือ ถั่วงอก สถานี ผิวหนัง ฆ่าสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน กะเหรี่ยงคอยาว นั่งราชรถ หว่านข้าวในนา พานเงิน ตะไคร้ คดข้าวเย็นกิน หม้าย ดมกลิ่นดอกไม้ ฉลาด แมลงปอ โค่นต้นไม้แก่ การตายของเพื่อน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM