ทำนายฝัน 'เครื่องร่อน'

ฝันเห็น ฝันว่า เครื่องร่อน จำเป็นต้องขอความช่วยเหลือ หรือความร่วมมือจากบุคคลภายนอกในการทำงานหรือกิจการใด ๆ ให้สำเร็จ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'เครื่องร่อน'

จำเป็นต้องขอความช่วยเหลือ หรือความร่วมมือจากบุคคลภายนอกในการทำงานหรือกิจการใด ๆ ให้สำเร็จ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

แสงสว่าง ไปไหนมาไหนอย่างเร่งรีบ ลูกๆ หลั่งนํ้าตา กินกระต่าย ร้องเพลง ขนตาร่วง ฆ่าไก่ ญาติทำความผิด ถอดเครื่องประดับ ลูกเต๋า เฒ่าหัวงู เหี้ย ทาส ได้กลิ่นของบูดเน่า พรวน ฐานทัพทหาร จดหมาย เดินอยู่ในสุสาน รอยเท้าของตัวเอง ดวงอาทิตย์ทรงกลด พวงมาลัยดอกไม้แห้ง เหรียญ โถส้วม คนอื่นผิดหวังในตัวคุณ เปลือย หิมะตกถูกตัว นกอยู่ในรัง ดื่มสุรา พายุ ค่ำคืน รักใครบางคนมากๆ คิ้วตัวเองดกดำ ถุงมือ เป็นไข้ ตกใจเพราะเห็นผี ทำโรตี ไฟ แผล เสื้อผ้า บ้านคนอื่น พญาอินทรี บุพการี พระจันทร์ขึ้นเต็มดวง ดัดผม ปฏิเสธหมายเรียกประชุม ฮา ธรรมจักร ไก่ ผัก ตำหนัก กล้องยาสูบ ฆ่าโค งานพิธีต่างๆ ลูกเห็บตก หมากฝรั่ง ซองจดหมาย หญิงแต่งชุดสีแดง กระดาษสี ซุกซ่อนของมีค่า ขี้ออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว แมลงวัน ธุรกิจ ฉ้อโกง บาดเจ็บ ศีล ผจญภัย แฝด เรือแล่น ได้กลิ่นเครื่องเทศ เห็นกล้วย บริโภค ขายไม้กระดาน ตกเหว กินปลาหมึก ปลวกขึ้นบ้าน สร้าง ลำธาร นั่งรถไฟ กระโดดจากที่สูง ผิวหนังลอกออกมาเป็นแผ่นๆ นิ้วมือหรือนิ้วเท้าขาด สุนัขหอน สัมผัสกรวดทราย ล็อกประตู ไก่ออกไข่ สัปเหร่อ ฟองสบู่ ฆ่าตัวตาย แต่มีคนช่วยเหลือเอาไว้ได้ เครื่องแต่งกาย กุญแจหาย ได้ตีกลอง มาเฟีย กินสายบัว เล่นน้ำในบ่อน้ำพุ อินสตาแกรม ( instargram ) เครื่องร่อน ราหู ได้ยินเสียงระฆัง ไว้หนวดยาว ริมฝีปาก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM