ทำนายฝัน 'เครื่องลายคราม'

ฝันเห็น ฝันว่า เครื่องลายคราม คุณจะได้รับของฝากที่ถูกใจ ได้พบเพื่อนเก่าๆ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เครื่องลายคราม'

คุณจะได้รับของฝากที่ถูกใจ ได้พบเพื่อนเก่าๆ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ขี่หมู รดน้ำ สวมมงกุฎ อดทน ส่องกระจก ช้อนเปื้อน ผมถูกตัดให้สั้น กินก้อนดิน เมาเหล้า ทะเบียนบ้าน หน้าอก องค์พระ กวางดำ ซื้อไม้กระดาน ธูปเทียน ฟองน้ำ เข็มแทง ฆ่างู ดาวอับแสง ต่างหู กินเนื้อหมู กระหายน้ำ บุคคลที่เป็นคนร้าย ซื้อปลาทอง พืชผัก ภาชนะ แชมพู งานวัด บวชภิกสุนี นอนโรงพยาบาล ศีล ถูกตัดใบหู จันทรคราส แม่ชี ดาวตกที่หลังคาบ้าน ถูกฉ้อโกง การผ่าตัดไม่ประสบความสำเร็จ มหาสมุทรมีพายุ ฝั่ง ตัวเองเป็นชู้ ปอกเปลือกไข่ พูดโทรศัพท์มือถือ ถูกขัง สัปเหร่อ จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ชุดว่ายน้ำ เรือโยง ปากเจ็บ ฆ่าผีเสื้อ ขวด บุคคลที่มีชื่อเสียง เดินหลงไปในป่าละเมาะ งานศพ จรวดไฟ อุ้มลูกสุนัข พระวรราชาทินัดดามาตุ นอนบนพื้นน้ำ เห็นบ่อร้าง นองเลือด สูบบุหรี่ ขับรถยนต์ กระโดดจากหน้าต่าง จันทร์เพ็ญ ดึงเชือก บิดามารดา เอทีเอ็ม คนกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง โจรปล้นบ้าน ถูกจี้ แสดงละคร นก แร้งเกาะหลังคาบ้าน บัตรเชิญ ฝาแฝด เป็นผู้นำขบวนรถยนต์หรือไม่ก็รถไฟ แต่งตัว ช้างไล่กวด กษัตริย์ ขนมอร่อย มรกต ตกหน้าผา ไล่จับผีเสื้อ อมตะ เกณฑ์ทหาร นั่งบนลังไม้ บุตร ฮก ลก ซิ่ว อ้อย ถูกประณาม ฟันล่างหัก แขนถูกตัด จองหอง รุ่งเช้าที่ปลอดโปร่งแจ่มใส ตะโพน คนตกน้ำกำลังจะจม ภรรยามีครรภ์ ฟัก ไอศกรีม ยากจน ถูกหวายรัด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM