ทำนายฝัน 'เครื่องลายคราม'

ฝันเห็น ฝันว่า เครื่องลายคราม คุณจะได้รับของฝากที่ถูกใจ ได้พบเพื่อนเก่าๆ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เครื่องลายคราม'

คุณจะได้รับของฝากที่ถูกใจ ได้พบเพื่อนเก่าๆ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กระบี่ บานไม่รู้โรย พระธาตุ ดับไฟ พระโพธิสัตว์ วงเวียน ตัวเองถูกประหาร ขนนกสีขาว เครื่องบิน โจรสลัด รับประทานอาหาร ขุดถ่านหิน โจร อยู่ท่ามกลางต้นข้าวในนา มีหลายหู ผจญภัย คนอื่นทำพลาด ฮก ลก ซิ่ว จักรพรรดิ ฮอกกี้ เถียงกับคน ขนสัตว์ ซื้อผ้าขาว เพศสัมพันธ์ ปัดกวาดฝุ่นหน้าบ้าน นกต่อสู้กัน ถูกตัดศีรษะ กระซิบกับเพื่อน หน้า ไข่ไก่ งูใหญ่ ลูกเห็บตก แมวสีขาว ฟันบนตนเองหัก มนต์ ล้มเหลว โฆษก รถยนต์ประสบอุบัติเหตุ มีโชคลาภ นั่งจับเจ่า ซาวข้าว ข่าวร้าย พี่น้องทุบตีกัน ปัสสาวะ สร้อยทอง พลักก้อนหิน เสี้ยนหนาม ปล่อยสัตว์ ผู้หญิงถือมีด พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- ราชกุมารี นกกำลังจิกกัน ปีศาจ ถูกตัดมือ จับปลาช่อน ลอยกระทง โสมสวลี ชาวประมง มีคนส่งชะลอมบรรจุของอยู่เต็มมาให้ รถจักรยาน ทะเลาะ ซื้อปลาหมึก ตาลปัตร ปีก ทางม้าลาย หมี หีบศพ แล่นเรือผ่านเกาะ ธนาคาร เชิงเทียน โบดำผูกคอตนเอง แมวออกลูก งมของในลำคลอง เอทีเอ็ม กระโปรงเก่า ร่วมงานทอดกฐิน ฉี่รดที่นอน เต่าทอง ได้ยินเสียงกระดิ่ง กล้วย ถูกบังคับให้อยู่ในสภาพเปียกโชก ถูกโยนลงทะเล นักบวช สวมเสื้อสีขาว โพงพาง ( เครื่องดักปลา ) บวม วาฬ คราด เขาวงกต เจดีย์ ไฟไหม้ป่า น้ำเต้า ว่ายน้ำในมหาสมุทร เต้าหู้ ตีคนอื่นด้วยเชือก น้ำตก นกนางนวล ผึ้ง ย่างเนื้อ แผ่นดิน อยู่ในสภาพมอซอ เสื้อผ้าขาดวิ่น

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM